© ks. Ireneusz Węgrzyn
 

 

3 maja 2014 r. - Uroczystość Maryi - Królowej Polski
Kiedy ktoś odchodząc z tego świata, tuż przed śmiercią wypowiada ostatnie słowa, można się domyślać, że są to najważniejsze słowa jego życia, ostatnia wola. A Jezus tuż przed swoją śmiercią mówi do Maryi o nas "Oto dzieci Twoje", a do nas, wskazując na Maryję - "Oto wasza Matka" (J 19,25-27). Ostatnią wolą Jezusa jest włączenie nas do swojej rodziny.
To ogromny zaszczyt, ale i wielkie zobowiązanie. Nie możemy Go zawieść.

2 maja 2014 r. - Piątek II Tygodnia Wielkanocnego
Apostołowie od Jezusa uczyli się nie tylko teorii, ale i praktyki. Kiedy Jezus chciał nakarmić wielotysięczne tłumy zebrane nad Jeziorem Galilejskim, dobrze wiedział, że za chwilę dokona cudownego rozmnożenia chleba i ryb. Ale najpierw polecił swoim uczniom, by to oni zatroszczyli się o potrzebujących.
Swoją lekcję apostołowie odrobili bardzo dobrze. W oparciu o ewangeliczny tekst (J 6,1-15) można wysnuć wniosek, że byli gotowi oddać głodnym cały majątek, jakim w tym momencie dysponowali. Była to kwota 200 denarów, czyli równowartość przeciętnych zarobków z około ośmiu miesięcy.

1 maja 2014 r. - Czwartek II Tygodnia Wielkanocnego
W dzisiejszym fragmencie Ewangelii (J 3,31-36) Jezus daje mądrą radę wszystkim, którzy zastanawiają się nad tym, czy dobrze realizują swoje życiowe powołanie: "Ten bowiem, kogo Bóg posłał, mówi słowa Boże". Warto pomyśleć, czy wszystkie słowa, jakie wypowiadamy do ludzi wokół nas żyjących, są słowami Bożymi. Czy w relacjach z otoczeniem bardziej szukamy chwały Boga czy swojej, dobra bliźnich czy swojego.

30 kwietnia 2014 r. - Środa II Tygodnia Wielkanocnego
Gdybyśmy musieli streścić całe przesłanie Biblii w jednym zdaniu, to z pewnością byłyby to cytaty biblijne, które mówią o miłości Boga do ludzi. Na przykład:
- "Tak Bóg umiłował świat, że dał swojego Syna Jednorodzonego; każdy, kto w Niego wierzy, ma życie wieczne." (J 3,16),
- "Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej!" (J 15,9),
- "Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością." (1J 4,8).

29 kwietnia 2014 r. - Wtorek II Tygodnia Wielkanocnego
Jezus mówi do nas: "Jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie" (Mt 11,30). Każdy ciężar staje się lekki wtedy, gdy niesie się go razem z przyjaciółmi. Jezus jest naszym Przyjacielem, więc bierze na siebie nasze ciężary, np. ciężar naszych grzechów i słabości. Ale On też oczekuje naszej przyjaźni, więc warto nie żałować Mu pomocy. Jako Jego przyjaciele jesteśmy Mu to winni.

28 kwietnia 2014 r. - Poniedziałek II Tygodnia Wielkanocnego
"Gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa" (J 12,26). Jezus obiecuje nam, że jeśli będziemy z Nim w życiu i w śmierci, to On będzie z nami w zmartwychwstaniu. Prawdziwi przyjaciele nigdy się nie rozstają.

27 kwietnia 2014 r. - Niedziela Miłosierdzia Bożego
Kanonizacja dwóch papieży: Jana XXIII - Papieża dobroci i Jana Pawła II - Papieża miłosierdzia.
Jezus mówi do apostołów, zwłaszcza do "niewiernego" Tomasza: "Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli" (J 20, 29). My mamy ułatwione zadanie, ponieważ dane nam było na własne oczy zobaczyć odrobinę nieba na ziemi w życiu Jana XXIII i Jana Pawła II.
Święty to człowiek, przez którego na ziemi widać niebo.