© ks. Ireneusz Węgrzyn
 

 

10 maja 2014 r. - Sobota III Tygodnia Wielkanocnego
"Czyż i wy chcecie odejść?" (J 6,67) - To pytanie stawia nam Jezus, gdy przychodzi niedziela, a zły duch podpowiada, że są ciekawsze sposoby spędzania wolnego czasu niż "łażenie" do kościoła. Kiedy jednak uda się zwalczyć pokusę i staniemy twarzą w twarz z Jezusem, to nasze "Amen" podczas Komunii Świętej brzmi jak słowa Piotra: "Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego" (J 6,68).

9 maja 2014 r. - Piątek III Tygodnia Wielkanocnego
"Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim" (J 6,56) - Warto się zastanowić, kto kogo bardziej potrzebuje: Bóg nas czy my Boga? To przedziwna symbioza, w której przede wszystkim my korzystamy, a Bóg tylko daje i daje, niewiele otrzymując w zamian. Najcenniejsze, co możemy Bogu ofiarować, to nasze serce jako mieszkanie, by Bóg na ziemi nie pozostawał bezdomny i niepotrzebny.

8 maja 2014 r. - Uroczystość św. Stanisława
J 10,11-16 - Rady Jezusa dla każdego, kto chce być dobrym pasterzem (dobrym księdzem, dobrym rodzicem, dobrym nauczycielem, dobrym politykiem itp.):
- "Dobry Pasterz daje życie swoje za owce" - żyć bardziej dla swoich podopiecznych niż dla siebie,
- "Ja znam owce moje" - wsłuchiwać się uważnie w głos podopiecznych, by dobrze poznać ich potrzeby,
- "Nastanie jedna owczarnia i jeden pasterz" - budować wspólnotę, dążyć do tego by ludzi łączyć, a nie dzielić.

7 maja 2014 r. - Środa III Tygodnia Wielkanocnego
Jezus obiecuje nam wielkie rzeczy: chleb, który zaspokoi wszelki głód; napój, który ugasi wszelkie pragnienie; życie, które nigdy się nie skończy. Ale stanie się to dopiero "w dniu ostatecznym" (J 6,40). Natomiast pomiędzy dziś a dniem ostatecznym daje nam konkretne zadanie - pełnić wolę Ojcę na Jego podobieństwo - "Z nieba zstąpiłem nie po to, aby pełnić swoją wolę, ale wolę Tego, który Mnie posłał" (J 6,38).

6 maja 2014 r. - Święto Apostołów Filipa i Jakuba
"Ja jestem drogą i prawdą, i życiem" (J 14,6) - Tej prawdy doświadczamy najmocniej podczas każdej mszy świętej, kiedy przychodzimy do kościoła, by: 1) modlić się, 2) słuchać Słowa Bożego, 3) przyjąć Komunię Świętą. Modlitwa to kroczenie drogą życia w towarzystwie Boga. Słuchanie Słowa Bożego to odkrywanie prawdy o człowieku w świetle prawdy o Bogu. Komunia Święta to pokarm, dzięki któremu nasza dusza żyje i może wydawać owoce dobra.

5 maja 2014 r. - Poniedziałek III Tygodnia Wielkanocnego
Jezus w Ewangelii dość zdecydowanie sugeruje, że nasza wiara powinna dotykać przede wszystkim sfery ducha - "Troszczcie się nie o ten pokarm, który ginie, ale o ten, który trwa na wieki, a który da wam Syn Człowieczy" (J 6,27). My niestety wolimy prosić o znaki materialne (chleb, pracę, zdrowie, wygraną w Lotto) niż o duchowe działanie Boga w naszym życiu. Na dowód wystarczy postawić pytanie, o co częściej sie modlimy: o zdrowie czy  o świętość.

4 maja 2014 r. - III Niedziela Wielkanocna
Uczniowie idący do Emaus rozpoznali Jezusa nie po uczonym wykładzie teologicznym na temat zmartwychwstania, ale po tym, że podczas kolacji połamał chleb i podał im do jedzenia. Podobnie Maria Magdalena uwierzyła w zmartwychwstanie dopiero w momencie, gdy usłyszała swoje własne imię wypowiedziane z miłością przez Jezusa. Doświadczenie drobnych gestów Bożej miłości pomaga uczniom uwierzyć w zmartwychwstanie i życie wieczne.
Płynie stąd zobowiązanie, byśmy i my - uczniowie Jezusa - nie szczędzili zwykłych, ale pełnych miłości, codziennych gestów dobroci i pomocy. Być może dzięki nim ktoś również uwierzy w zmartwychwstanie.