© ks. Ireneusz Węgrzyn
 

 

17 maja 2014 r. - Sobota IV Tygodnia Wielkanocnego
"Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy." (J 14,8) - Byłoby pięknie, gdyby słowa apostoła Filipa się spełniły. Mieć wiarę tak wielką, by jedynym, czego potrzebujemy w życiu, był bliski kontakt z Bogiem. W historii Kościoła tylko nieliczni święci mieli od Boga łaskę odżywiania się wyłącznie Komunią Świętą.
Póki co pozostaje nam choćby opcja minimum - troszczyć się o życie wieczne co najmniej tak gorliwie, jak troszczymy się o życie doczesne.

16 maja 2014 r. - Święto św. Andrzeja Boboli
"Nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie." (J 17,20) - Uskrzydlające dla naszej wiary jest uświadomienie sobie, że już 2000 lat temu Jezus o nas myślał i za nas się modlił. Jest chyba największą tragedią człowieka, gdy nikt o nim nie pamięta. Na szczęście jest Bóg, który nigdy nie zapomina. Obyśmy i my o Nim nie zapomnieli.

15 maja 2014 r. - Czwartek IV Tygodnia Wielkanocnego
"Sługa nie jest większy od swego pana (...) Wiedząc to, będziecie błogosławieni" (J 13,16-17) - Świadomość, że Bóg jest ponad nami nie ma służyć poniżeniu człowieka. Celem jest wywyższenie Boga i odnalezienie szczęścia w pokornym oddaniu się pod Jego opiekę. Na podobieństwo dziecka, które najbezpieczniej czuje się w czułych objęciach rodziców.

14 maja 2014 r. - Święto św. Macieja Apostoła
Dzisiejszego fragmentu Ewangelii św. Jana (J 15,9-17) powinni się nauczyć na pamięć wszyscy, którzy mają skłonności do popadania w smutek, melancholię, depresję:
- "Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem",
- "...aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna",
- "Wy jesteście przyjaciółmi moimi",
- "Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem",
- "...aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje",
- "To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali".

13 maja 2014 r. - Wspomnienie Matki Boskiej Fatimskiej
"Błogosławione łono, które Cię nosiło, i piersi, które ssałeś" (Łk 11,27) - Co zrobić, by choć trochę być tak pięknym, tak dobrym i tak świętym jak Maryja? Jezus podpowiada - słuchać Słowa Bożego i zachowywać je. Samo słuchanie nie wystarczy - to co wpadnie uszami, trzeba przetrawić umysłem, pokochać sercem i rękami wypuścić z powrotem na świat.

12 maja 2014 r. - Poniedziałek IV Tygodnia Wielkanocnego
"Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znają" (J 10,14) - Doświadczenie życia uczy, że skutecznym sposobem na wzajemne poznanie jest spędzanie ze sobą jak najwięcej czasu, rozmawianie ze sobą, zaufanie. Podobnie jest w relacji człowiek - Bóg. Czas poświęcony Jezusowi, trwanie na modlitwie i zawierzenie pomogą nam poznać Boga, a Bogu poznać nas.

11 maja 2014 r. - IV Niedziela Wielkanocna - Niedziela Dobrego Pasterza
Papież Franciszek, rozważając relacje miedzy Dobrym Pasterzem a owcami, zwrócił uwagę na to, że owce tylko wtedy pójdą za pasterzem, gdy będzie on przesiąknięty zapachem owiec (Evangelii gaudium 24). Dlatego Jezus stał się jednym z nas, jadł, pił, radował się, płakał, nawet umarł.
My też, jeśli chcemy być dobrymi pasterzami - a każdy z nas (ksiądz, rodzic, nauczyciel, lekarz etc.) powinien być pasterzem dla swoich podopiecznych - powinniśmy przesiąknąć zapachem naszych owiec. A to się dokonuje poprzez bycie razem i możliwie najlepsze poznanie, przez poświęcony czas i serce. Nie będzie dobrym pasterzem ksiądz, ojciec, nauczyciel, który nie ma czasu dla swoich owieczek.