© ks. Ireneusz Węgrzyn
 

 

24 maja 2014 r. - Sobota V Tygodnia Wielkanocnego
To naprawdę wielkie, że Bóg utożsamia się z nami, gdy w Jego imię głosimy naukę, oraz gdy z Jego powodu spadają na nas prześladowania - "Jeżeli Mnie prześladowali, to i was będą prześladować. Jeżeli moje słowo zachowali, to i wasze będą zachowywać" (J 15,20). To jest oczywiście także zobowiązanie dla nas, by każde nasze słowo było Bożym słowiem, a każde działanie - działaniem Jezusa w nas i przez nas.

23 maja 2014 r. - Piątek V Tygodnia Wielkanocnego
"Wy jesteście przyjaciółmi moimi" (J 15,14) - Ogromny zaszczyt, ale jeszcze większe zobowiązanie. Przyjaciel musi być gotów oddać życie. Skoro Jezus, nasz Przyjaciel, oddał za nas życie na krzyżu, to i my musimy być gotowi do ofiary życia dla Niego. Niekoniecznie od razu trzeba być gotowym na śmierć męczeńską. Kto wie, może nawet trudniejsze jest bycie wiernym w szarej codzienności?

22 maja 2014 r. - Czwartek V Tygodnia Wielkanocnego
"MANETE IN DILECTIONE ME!" - Te słowa Jezusa są szczególnym zobowiązaniem dla parafian Świętej Rodziny, ponieważ są wypisane na tabernakulum w naszej kaplicy. To tak jakby Jezus przy każdym otwarciu tabernakulum patrzył na nas i prosił: "Wytrwajcie w miłości mojej!" (J 15,9).

21 maja 2014 r. - Środa V Tygodnia Wielkanocnego
"Każdą latorośl, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy". Warto w wolnej chwili pomedytować i poszukać odpowiedzi na bardzo ważne pytania - Co mogę uczynić, by owoce mojej wiary były obfitsze? By były słodsze, szlachetniejsze? By Niebieski Ogrodnik chlubił się, że ma mnie w swojej winnicy? Bóg sam podpowiada, jak tego dokonać: "Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity" (J 15,1-8).

20 maja 2014 r. - Wtorek V Tygodnia Wielkanocnego
Dobrze byłoby wziąć sobie do serca radę Jezusa: "Niech się nie trwoży serce wasze ani się nie lęka". Świadomość, że Bóg jest zawsze z nami, nawet jeśli my Go czasem zostawiamy, napełnia nasze serca pokojem tak wielkim, jaki tylko Bóg może człowiekowi ofiarować - "Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam" (J 14,27-31).

19 maja 2014 r. - Poniedziałek V Tygodnia Wielkanocnego
Łatwo jest składać Jezusowi deklaracje, gdy jesteśmy w kościele otoczeni ludźmi podobnymi do nas, modlimy się, przystępujemy do Komunii Świętej. Prawdziwa próba zaczyna się, gdy w poniedziałek trzeba pójść do pracy, spotkać się z ludźmi, którzy często reprezentują zupełnie inny świat wartości. Wtedy warto pamiętać o słowach Jezusa: "Kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten Mnie miłuje" (J 14,21).

18 maja 2014 r. - V Niedziela Wielkanocna
Nieuchronność przemijalności naszego życia często niestety wywołuje lęk przed wielką tajemnicą, jaką jest śmierć. Nikt - z jednym wyjątkiem - z tamtej strony nie powrócił, by opowiedzieć, jak tam jest. Dlatego Jezus Chrystus jest jedyną osobą, której warto zaufać, bo tylko On przeżył nie tylko własną śmierć, ale i zmartwychwstanie.
Jezus mówi dziś do nas: "Niech się nie trwoży serce wasze (...) W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. (...) Gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem" (J 14,1-3).