© ks. Ireneusz Węgrzyn
 

 

31 maja 2014 r. - Sobota - Święto Nawiedzenia NMP
Przykład Maryi jest idealnym wzorem umiejętności połączenia modlitwy i działania. Trzeba się strzec sytuacji, w których tak dużo i tak intensywnie się modlimy, że nie dostrzegamy ludzi nas otaczających i potrzebujących naszej pomocy. I trzeba się strzec także tego, że poświęcając się ludziom, nie mamy już czasu dla Boga. Św. Benedykt ustalił dla swoich współbraci: "ORA ET LABORA" - nic dodać, nic ująć.

30 maja 2014 r. - Piątek VI Tygodnia Wielkanocnego
"Rozraduje się serce wasze, a radości waszej nikt wam nie zdoła odebrać. W owym zaś dniu o nic Mnie nie będziecie pytać." (J 16,22-23). W Liturgii Słowa ostatnich dni Okresu Wielkanocnego wielokrotnie powtarza się motyw radości, jaką Bóg napełni serca swoich wiernych w dniu ostatecznym. Co będzie źródłem tej radości? Teologia używa określenia "widzenie uszczęśliwiające", czyli po prostu takie trwanie w obecności Boga, że niczego nam nie będzie brakowało, że nic już nie będzie tajemnicą, że nie będzie powrotu do dawnych trosk i zmartwień.

29 maja 2014 r. - Czwartek VI Tygodnia Wielkanocnego
"Jeszcze chwila, a nie będziecie Mnie oglądać, i znowu chwila, a ujrzycie Mnie" (J 16,16).Chwila dla Boga to nie to samo, co chwila dla ludzi. Pismo Święte wielokrotnie podkreśla, że Bóg myśli inaczej niż ludzie, że prawa rządzące niebem są inne niż prawa ziemskie. Dobrze byłoby nauczyć się myśleć bardziej po bożemu, trochę na podobieństwo człowieka biegłego w językach obcych, który nie tylko mówi w innym jezyku, ale w tym języku także myśli.

28 maja 2014 r. - Środa VI Tygodnia Wielkanocnego
Poznawanie prawdy o Bogu to proces, który trwa całe życie, a nawet dłużej - zakończy się dopiero w niebie, gdy Boga "zobaczymy twarzą w twarz" (1Kor 13,12). Póki co nasze poznawanie Boga jest siłą rzeczy ograniczone przez grzechy, niedoskonałości czy nasze zapatrzenie w siebie. Dlatego warto modlić się do Ducha Świętego, gdyż - zgodnie z obietnicą Jezusa - "gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy" (J 16,13).

27 maja 2014 r. - Wtorek VI Tygodnia Wielkanocnego
Jednym z przejawów prawdziwej przyjaźni jest wrażliwość na smutek przyjaciela. Jezus jest Przyjacielem, bo obiecuje posłać nam Ducha Świętego, którego nazywa Pocieszycielem. Jego pocieszenie będzie polegało między innymi na przekonaniu nas, że warto było ufać Bogu, podczas gdy świat wokół nas śmiał się z tego. "Pocieszyciel (...), gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie." (J 16,8).

26 maja 2014 r. - Poniedziałek VI Tygodnia Wielkanocnego
Jezus wielokrotnie mówił, że nie przyszedł po to, by dać nam życie łatwe, lekkie i przyjemne. Jego posłannictwem jest ofiarowanie nam życia wiecznego, a jedyną drogą prowadzącą do zbawienia jest krzyż. Sam Jezus tę drogę przeszedł jako pierwszy i teraz od nas oczekuje, że pójdziemy Jego śladami. Nie jest to łatwe, dlatego warto pamiętać o Jego zapewnieniu: "Powiedziałem wam o tych rzeczach, abyście, gdy nadejdzie ich godzina, pamiętali o nich, że Ja wam to powiedziałem." (J 16,4).

25 maja 2014 r. - VI Niedziela Wielkanocna
"Nie zostawię was sierotami." (J 14,18) - Bycie sierotą to cierpienie z powodu samotności. Doświadczył tego każdy, kto musiał pożegnać rodziców lub kogoś bliskiego. A Jezus obiecuje nam - swoim uczniom, że mimo konieczności własnego odejścia On ciągle będzie trwał przy nas, że odchodząc do nieba, wcale nas nie opuszcza.
Jak to możliwe? W jaki sposób Bóg jest dziś obecny wśród nas?
  - sakramenty, zwłaszcza obecność eucharystyczna - "Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje." (Mt 26,26),
  - Słowo Boże - "Słowa moje nie przeminą." (Mk 13,31),
  - wspólnota wierzących - "Gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich" (Mt 18,20),
  - potrzebujący pomocy - "Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, Mnieście uczynili" (Mt 25,40).