© ks. Ireneusz Węgrzyn
 

 

22 marca 2014 r. - Sobota II tygodnia Wielkiego Postu
Dzisiejszy fragment Ewangelii można zatytułować w sposób rozszerzony - "Przypowieść o miłosiernym ojcu, marnotrawnym synu i nielitościwym bracie". Łatwo jest w postaci ojca odnaleźć Boga, łatwo w synu marnotrawnym odkryć grzesznika. Zdecydowanie najtrudniej jest przyznać się do tego, że często przyjmujemy postawę drugiego z synów, który co prawda nie rozstaje się z ojcem, ale też myśli, że ojciec jest jego wyłączną własnością, i że tylko on ma prawo do bycia kochanym przez ojca. "Trzeba się weselić i cieszyć z tego, że ten brat twój był umarły, a znów ożył, zaginął a odnalazł się" (Łk 15,32).

21 marca 2014 r. - Piątek II tygodnia Wielkiego Postu
"Kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła" (Mt 21,42). Fragment Psalmu 118 cytowany przez Jezusa w przypowieści o przewrotnych rolnikach niesie w sobie bardzo mocne i pełne nadziei przesłanie - Mimo że jestem słabym, grzesznym, małym człowiekiem, to dla Boga nigdy nie jestem przegrany. Bóg zawsze we mnie wierzy, do ostatnich chwil mego życia mi ufa i ciągle ma nadzieję, że - z Jego wsparciem - moje serce stanie się fundamentem, na którym On sam zbuduje wspaniałą świątynię, w której nieustannie będzie odbierał cześć i chwałę.

20 marca 2014 r. - Czwartek II tygodnia Wielkiego Postu
W przypowieści o bogaczu i Łazarzu czytamy: "(...) między nami a wami zionie ogromna przepaść" (Łk 16,26). Czy jest jakiś sposób na pokonanie tej przepaści? Tylko jeden - Jezus Chrystus i Jego krzyż, który może stać się dla człowieka pomostem nad przepaścią potępienia. Czy zechcemy z tej szansy skorzystać, to już tylko nasza wolna wola musi zdecydować.

19 marca 2014 r. - Uroczystość św. Józefa
Wśród wielu cech składających się na świętość Józefa warto podkreślić jego męstwo. Początkowo obawiał się przyjąć do siebie brzemienną Maryję, ale z Bożą pomocą - wbrew opinii otoczenia, a być może nawet wbrew sobie - przełamał strach i dzięki temu stał się najsłynniejszym mężem i przybranym ojcem w historii. I do nas dziś Bóg mówi te same słowa, co do Józefa: "Nie bój się!" (Mt 1,20). Warto więc z Bożą pomocą przełamywać wszelkie lęki, zwłaszcza lęk przed przyjęciem Jezusa do swojego domu.

18 marca 2014 r. - Wtorek II tygodnia Wielkiego Postu
Słowa Jezusa "Czyńcie więc i zachowujcie wszystko, co wam polecą, lecz uczynków ich nie naśladujcie" (Mt 23,3) to wyjątkowo mocna przestroga dla wszystkich ludzi, którzy cieszą się społecznym autorytetem. Byłoby dobrze, gdyby usłyszeli je i wzięli sobie do serca rodzice, nauczyciele, politycy, no i oczywiście księża.

17 marca 2014 r. - Poniedziałek II tygodnia Wielkiego Postu
Czy jest jakaś granica bycia miłosiernym wobec winowajcy? Jezus dziś podpowiada: "Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny" (Łk 6,36). A dla Boga jedyną granicą bezgranicznego miłosierdzia jest wolna wola człowieka. W tym kontekście szczególnej wagi nabierają kolejne słowa Jezusa: "Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie" (Łk 6,38). Muszę być miłosiernym, jeśli sam chcę miłosierdzia dostąpić.

16 marca 2014 r. - II Niedziela Wielkiego Postu
Biblijny opis Przemienienia Pańskiego (Mt 17,1-9) zawiera wiele cennych wskazówek, jak dobrze przeżyć Wielki Post. Trzeba najpierw zostawić choć na chwilę swoje codzienne sprawy i wyjść "na górę wysoką, osobno". Potem otworzyć szeroko oczy, by stanąć twarzą w twarz z Jezusem, którego "oblicze stało się jasne jak słońce". Następnie otworzyć uszy, by wykonać polecenie Boga Ojca "Jego słuchajcie". I wreszcie zaproponować Jezusowi, że może na nas liczyć, że chcemy zrobić coś dla Niego - "Jeśli chcesz, postawię tu trzy namioty - dla Ciebie, dla Mojżesza i dla Eliasza".
Te trzy namioty są biblijnym symbolem prawa Bożego (Mojżesz), mądrości Bożej (Eliasz) i miłości (Jezus). Wielki Post to czas budowania dla Boga domu we własnym sercu na fundamencie prawa, mądrości i miłości Bożej.