© ks. Ireneusz Węgrzyn
 

 

29 marca 2014 r. - Sobota III tygodnia Wielkiego Postu
Po raz kolejny - tym razem w przypowieści o faryzeuszu i celniku w świątyni (Łk 18,9-14) - Jezus przypomina, że pokora jest cenniejsza od pychy, że słuchanie Boga jest cenniejsze od mówienia do Niego, że milczenie przed Bogiem jest cenniejsze od modlitewnej paplaniny.

28 marca 2014 r. - Piątek III tygodnia Wielkiego Postu
Jezus zapytany o to, które przykazanie jest najważniejsze, bez chwili wahania wskazuje na przykazanie miłości Boga i bliźniego. Zaskakująca jest reakcja uczonych w Piśmie, którzy otaczali Jezusa i z Nim dyskutowali - "I nikt już nie odważył się więcej Go pytać" (Mt 12,34). W obliczu Bożej mądrości czasem warto po prostu zamilknąć. Dobre zadanie na Wielki Post: mało mówić, dużo słuchać. Boga i bliźniego.

27 marca 2014 r. - Czwartek III tygodnia Wielkiego Postu
"A gdy zły duch wyszedł, niemy zaczął mówić i tłumy były zdumione" (Łk 11,14) - Często tak się właśnie dzieje, że zły duch stara się zamknąć nam usta, byśmy nie mówili do Boga i o Bogu. Na szczęście Jezus przychodzi z pomocą i uwalnia z duchowego zniewolenia. Wdzięczność za to wyzwolenie wyrażamy obfitością mowy - przez modlitwę i świadectwo.

26 marca 2014 r. - Środa III tygodnia Wielkiego Postu
"Kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim" (Mt 5,19) - Nauka Jezusa o niezmienności Bożego Prawa zawiera jeszcze jedną ważną wskazówkę. Trzeba najpierw samemu wypełniać przykazania, potem dopiero zabierać się za pouczanie innych. To bardzo ważna refleksja dla kaznodziejów, katechetów - często niestety jest tak, że im bliżej ołtarza stoimy, tym bardziej czujemy się uprawnieni do pouczania innych.

25 marca 2014 r. - Uroczystość Zwiastowania Pańskiego
Na dziewięć miesięcy przed Bożym Narodzeniem wspominamy dzień poczęcia Jezusa Chrystusa. Dobrze byłoby dziś uważnie przyjrzeć się kobietom, które spodziewają się dziecka, i nauczyć się od nich miłości, troski, opiekuńczości, serdeczności i wszystkich innych dobrych uczuć, którymi otaczają swój noszony pod sercem skarb. A ponieważ my wszyscy jesteśmy rodziną Jezusa, bo przecież Bóg jest naszym Ojcem, a Maryja naszą Matką, to powinniśmy Jego otoczyć troską, opieką i miłością. Jak tego dokonać? Sam Jezus podpowiada: "Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili" (Mt 25,40).

24 marca 2014 r. - Poniedziałek III tygodnia Wielkiego Postu
Strasznie smutna, wręcz tragiczna, jest sytuacja, gdy człowiek skazuje Boga na banicję ze swojego świata. Można sobie wyobrazić smutek Jezusa, który odrzucony przez mieszkańców rodzinnego Nazaretu "przeszedłszy pośród nich oddalił się" (Łk 4,30). Bóg naprawdę potrafi smucić się i płakać z powodu człowieka. Chyba to właśnie miał na myśli św. Paweł, gdy pisał do Efezjan: "Nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego" (Ef 4,30).

23 marca 2014 r. - III Niedziela Wielkiego Postu
Opis spotkania Jezusa z Samarytanką (J 4, 5-42) ma w sobie ukryte niezwykle ważne i pełne nadziei przesłanie. Bóg, który jest Panem nieba i ziemi, który jest wszechmocnym Stwórcą i Zbawicielem, ten Bóg prosi samarytańską kobietę o kubek wody. Bóg prosi człowieka o pomoc. A potem z niewyobrażalną hojnością odpłaca człowiekowi za jego serce.
Nie ma piękniejszej rzeczy, jaką można usłyszeć od Boga, niż słowa: "Kocham cię i potrzebuję twojej miłości".