© ks. Ireneusz Węgrzyn
 

 

17 stycznia 2015 r. - Sobota I Tygodnia Zwykłego
Jezus, powołując celnika Lewiego i idąc do niego na ucztę, powiedział: "Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają." (Mk 2,13-17)
Tylko kto tak naprawdę jest zdrowy, a kto chory? Może ci, którzy uważają siebie za okazy zdrowia duchowego, chorują na najcięższą chorobę - pychę?
Wszytkim nam - bez wyjątku - potrzeba Jezusa, lekarza dusz.

16 stycznia 2015 r. - Piątek I Tygodnia Zwykłego
Opisy cudownych uzdrowień dokonanych przez Jezusa są świetną katechezą na temat bycia dobrym. Uzdrowienie paralityka (Mk 2,1-12) też może nas nauczyć kilku ważnych rzeczy:
- człowiek potrzebuje nie tylko zdrowego ciała, ale i zdrowej duszy, a tylko Jezus ma moc przywracania zdrowia ludzkiemu sercu,
- prawdziwa przyjaźń to przyprowadzanie przyjaciół do Jezusa, by mogli Go poznać i doświadczyć Jego łaski,
- prawdziwy przyjaciel to taki, który potrafi zapomnieć o sobie i swojej biedzie, i chętnie pomoże w potrzebie.

15 stycznia 2015 r. - Czwartek I Tygodnia Zwykłego
"Zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: Chcę, bądź oczyszczony!" (Mk 1,41). Cudowne uzdrowienie trędowatego również dokonało się dzięki dotknięciu rąk Jezusa. Było to ryzykowne, bo trądem łatwo było się zarazić właśnie przez dotyk. Jezus mógł uzdrowić chorego w inny sposób - słowem, gestem, myślą. Dlaczego wybrał dotyk? Może dlatego, by nas nauczyć, że nie wolno nikim pogardzać, że ciężko chory człowiek ma taką samą wartość jak zdrowy. A może dlatego, by nas nauczyć, że idąc przez życie z Bogiem nie musimy się niczego obawiać.

14 stycznia 2015 r. - Środa I Tygodnia Zwykłego
"Jezus podszedł do niej i podniósł ją ująwszy za rękę, tak iż gorączka ją opuściła" (Mk 1,31). Są różne rodzaje dotyku. Można kogoś dotknąć zupełnie obojętnie, przypadkowo, na przykład w tłumie. Można dotknąć kogoś w sposób zły - spojrzeniem, czynem, słowem, zaniedbaniem. Można też na wzór Jezusa dotykać ludzi, by przekazać im ciepło, siłę, miłość, mądrość. Warto być "człowiekiem - kaloryferem", od którego każdy będzie choć trochę mógł się ogrzać.

13 stycznia 2015 r. - Wtorek I Tygodnia Zwykłego
Złe duchy, które Jezus wyrzucał z ludzi, wyznawały Mu wiarę w Jego świętość i bóstwo (Mk 1,21-28). Ale to za mało. Nie wystarczy wiedzieć, kim był i jest Jezus. Nie wystarczy zadziwiać się cudami, które czynił kiedyś i czyni obecnie. Nie wystarczy postawa biernego obserwatora.
Trzeba się zaangażować, trzeba otworzyć swoje serce i powiedzieć Bogu "Zapraszam do środka".

12 stycznia 2015 r. - Poniedziałek I Tygodnia Zwykłego
Kiedy Jezus mówi: "Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże; Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię" (Mk 1,15), oznacza to, że nadszedł czas, by wreszcie zabrać się za siebie, że nawrócenia już nie można odkładać na później. Że czas najwyższy - jak Szymon i Andrzej, Jakub i Jan - zostawić wszystko i pójść za Jezusem.