© ks. Ireneusz Węgrzyn
 

 

13 czerwca 2015 r. - Sobota - Wspomnienie Niepokalanego Serca Maryi
Fragment Ewangelii o dwunastoletnim Jezusie w świątyni (Łk 2,41-51) uczy, że serce człowieka powinno należeć przede wszystkim do Boga. Dopiero w drugiej kolejności jest ono własnością naszą i naszych bliskich. Nie jest to proste do zrozumienia, nawet Maryja była zdziwiona, gdy Jezus Jej o tym powiedział.

12 czerwca 2015 r. - Piątek - Uroczystość Najświętszego Serca Jezusowego
Już po śmierci Jezusa na krzyżu, żołnierz przebił Mu włócznią serce, a "natychmiast wypłynęła krew i woda" (J 19,34). W nauce Kościoła jest to symbol sakramentów chrztu i eucharystii, które swe źródło mają w ofierze krzyżowej Chrystusa. Warto też pomyśleć o tym, że Jezus wiszący na krzyżu, choć martwy, ciągle się z nami dzieli, otwierając dla nas swe serce - jakby dla potwierdzenia słów wcześniej wypowiedzianych: "Przyjdźcie do mnie wszyscy" (Mt 11,28).

11 czerwca 2015 r. - Czwartek - Wspomnienie św. Barnaby
Wysyłając uczniów w świat, Jezus nakazuje im, by obdarowywali pokojem wszystkich bez wyjątku, bez dzielenia ludzi na zasługujących i nie zasługujących na Bożą łaskę (Mt 10,7-13). Wybór należy zawsze pozostawić człowiekowi, a sprawiedliwość Panu Bogu.

10 czerwca 2015 r. - Środa X Tygodnia Zwykłego
Jezus uczy, że sposobem na osiągnięcie wielkości w Królestwie Bożym jest wypełnianie przykazań (Mt 5,17-19), ale dodaje, że nie wystarczy samo wypełnianie ich w pojedynkę, lecz ważne jest, by uczyć innych, jak wypełniać Bożą wolę. Warto troszczyć się o osobistą świętość, nie zapominając o uświęceniu drugich.

9 czerwca 2015 r. - Wtorek X Tygodnia Zwykłego
Zasady zdrowego żywienia mówią, że za duża ilość soli szkodzi człowiekowi. Ale dotyczy to tylko soli spożywczej. Natomiast soli, o której mówi Jezus (Mt 5,13-16), nigdy nie może zabraknąć i nigdy nie jest jej za wiele. Rolą soli jest nadawać smak i zabezpieczać przed zepsuciem. I takie też zadania stawia przed chrześcijanami Jezus - nadawać życiu wyrazisty charakter, trzymać się zasad, być wiernym, a także zdecydowanie i stanowczo walczyć ze złem.

8 czerwca 2015 r. - Poniedziałek X Tygodnia Zwykłego - Wspomnienie św. Jadwigi
Gdyby zastanawiać się, które z ośmiu błogosławieństw (Mt 5,1-12) najbardziej odpowiada rysowi świętości świętej Jadwigi, dzisiejszej patronki, wybór byłby bardzo trudny. I to jest chyba dobra wskazówka, że człowiek pragnący świętości nie powinien wybierać, co z nauki Jezusa mu odpowiada, a co nie. Chrześcijanin musi być człowiekiem wszystkich ośmiu błogosławieństw.

7 czerwca 2015 r. - X Niedziela Zwykła
Grzech przeciwko Duchowi Świętemu, który nigdy nie zostanie odpuszczony (Mk 3, 20-35), to po prostu wieczne, totalne odrzucenie Jezusa i Jego zbawczego dzieła, dokonane w sposób całkowicie świadomy i wolny. Wszystkie inne grzechy będą darowane, bo one są tylko upadkami człowieka będącego w drodze. Grzech przeciw Duchowi Świętemu to nie upadek, ale pełne pychy odwrócenie się plecami do Jezusa i marsz w przeciwnym kierunku.