© ks. Ireneusz Węgrzyn
 

 

20 czerwca 2015 r. - Sobota XI Tygodnia Zwykłego
Zachęta Jezusa, by uważnie przyglądać się ptakom w powietrzu i liliom na polu (Mt 6,24-34) to świetna wskazówka na zbliżający się czas wakacji. Jezus radzi, by patrząc nie tylko podziwiać, ale też wyciągać głębsze wnioski, np. o Opatrzności Bożej.

19 czerwca 2015 r. - Piątek XI Tygodnia Zwykłego
"Jeśli więc światło, które jest w tobie, jest ciemnością, jakże wielka to ciemność!" (Mt 6,23). Wielu ludzi żyje na co dzień w odwróconej hierarchii wartości - zło nazywa dobrem, a dobro złem, kłamstwo nazywa prawdą, a prawdę kłamstwem, a za miłość uważa to, co miłością na pewno nie jest.
Jak się tego ustrzec? Jezus radzi, by gromadzić skarby w niebie, a nie na ziemi (Mt 6,19-23). To znaczy, by trzymać się zdecydowanie systemu wartości, który pochodzi od Boga, a nie od ludzi.

18 czerwca 2015 r. - Czwartek XI Tygodnia Zwykłego
Bóg umie słuchać i to umie tak dobrze, że "wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba, wpierw zanim Go poprosicie" (Mt 6,8). Warto się od Niego uczyć i naśladować Go w postawie gotowości do słuchania bardziej niż do mówienia. Milczenie jest złotem pod warunkiem, że towarzyszy mu wsłuchanie się w głos Boga i ludzi.

17 czerwca 2015 r. - Środa XI Tygodnia Zwykłego
Nauka Jezusa o poście, modlitwie i jałmużnie (Mt 6,1-18) jest odczytywana w liturgii przede wszystkim w okresie Wielkiego Postu. Ale powraca do nas także w innych okresach liturgicznych. To ważne, by pamiętać o spełnianiu praktyk pokutnych stale, a nie tylko od czasu do czasu. A jeszcze ważniejsze jest zadbanie, by post, modlitwa i jałmużna przeniknęły jak najgłębiej do naszego serca.

16 czerwca 2015 r. - Wtorek XI Tygodnia Zwykłego
Zadziwiające jest to, że ludzie często chcą być podobni do Boga w wymierzaniu sprawiedliwości grzesznikom, a nie chcą być do Niego podobni w miłosierdziu wobec błądzących. Jezus bardzo często się o to upominał, np. mówiąc: "Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują" (Mt 5,44).

15 czerwca 2015 r. - Poniedziałek XI Tygodnia Zwykłego
Słowa Jezusa "Nie stawiajcie oporu złemu" (Mt 5,39) mogą być opacznie zrozumiane. Nie chodzi o akceptację zła i przyzwolenie na jego skutki. Chodzi o to, by na zło nie odpowiadać złem, bo wtedy zła jest dwa razy więcej. Jedyny skuteczny sposób na zwycięstwo to czynienie dobra, na wzór ofiary krzyżowej Jezusa, w myśl zasady "Zło dobrem zwyciężaj" (Rz 12,21).

14 czerwca 2015 r. - XI Niedziela Zwykła
Optymistyczne przesłanie przypowieści o ziarnku gorczycy (Mk 4,26-34) - każdy z nas, nawet jeśli jest maleńkim ziarnkiem, ma szansę wyrosnąć w wielkie drzewo. Ważne, by Bogu nie przeszkadzać stawianiem swojej woli ponad Jego wolę. I dalej - trzeba mieć świadomość, że duchowy wzrost nigdy nie odbywa się tylko dla nas samych - trzeba być gotowym udzielać schronienia w swoim cieniu "ptakom powietrznym".