© ks. Ireneusz Węgrzyn
 

 

18 lipca 2015 r. - Sobota XV Tygodnia Zwykłego
Tym, co wyróżnia chrześcijaństwo spośród innych religii świata, jest między innymi nauka Jezusa o łagodności, cierpliwości i przebaczeniu. Inne religie opierają swe zasady moralne na regule zapisanej w Kodeksie Hammurabiego: "Oko za oko, ząb za ząb". Jezus podnosi poprzeczkę jeszcze wyżej, nie tylko swoim wyznawcom, ale w pierwszej kolejności samemu sobie: "Oto mój Sługa, którego wybrałem; (...) Nie będzie się spierał ani krzyczał, i nikt nie usłyszy na ulicach Jego głosu. Trzciny zgniecionej nie złamie ani knota tlejącego nie dogasi." (Mt 12,18-22)

17 lipca 2015 r. - Piątek XV Tygodnia Zwykłego
Składanie Bogu ofiar - duchowych i materialnych - jest ważne, ale sam Jezus mówi, że największe nawet ofiary są niczym wobec braku miłosierdzia. Jezus mówi: "Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary" (Mt 12,7), a te słowa są parafrazą proroctwa Ozeasza: "Miłości pragnę, nie krwawej ofiary" (Oz 6,6).

16 lipca 2015 r. - Czwartek - Wspomnienie NMP z Góry Karmel
Życie chrześcijanina winno być naśladowaniem Jezusa. W czym trzeba Go naśladować? Sam Jezus podpowiada: "Uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem" (Mt 11,29).
Cichość i pokora to dwie nitki autostrady do nieba. Tą drogą przeszła Maryja, najpokorniejsza i najcichsza ze świętych.

15 lipca 2015 r. - Środa XV Tygodnia Zwykłego
Tylko Bóg Ojciec i Jego Syn znają wszystkie tajemnice (Mt 11,25-27). Na szczęście Jezus podzielił się z nami synostwem Bożym, dzięki czemu i my możemy sekret miłości Ojca. By tak się stało, trzeba być ewangelicznym "prostaczkiem", to znaczy człowiekiem, który swoją mądrość uzupełnia Bożą mądrością.

14 lipca 2015 r. - Wtorek XV Tygodnia Zwykłego
Ewangelia mówi, że Jezus czynił wyrzuty mieszkańcom miast, w których dokonał najwięcej cudów (Mt 11,20-24). Sprawdza się w tym inna nauka Jezusa, głosząca: "Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie" (Łk 12,48). Dlatego mając świadomość, jak wiele od Boga otrzymaliśmy, warto tym bardziej się mobilizować do jeszcze większej gorliwości.

13 lipca 2015 r. - Poniedziałek XV Tygodnia Zwykłego
Kiedy Jezus mówi: "Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien" (Mt 10,37) nie oznacza to, że mamy nie kochać swoich najbliższych. Przeciwnie - Jezus tłumaczy, że największą ludzką miłością jest miłość do rodziny, do rodziców, dzieci, rodzeństwa, współmałżonków. A potem dodaje, że miłość do Boga musi być jeszcze większa.

12 lipca 2015 r. - XV Niedziela Zwykła
Dlaczego Jezus wysyła apostołów po dwóch, by nawracali i głosili Ewangelię (Mk 6,7-13)? Chyba chodzi o siłę wspólnoty, gdzie jeden człowiek dla drugiego jest wsparciem. Może też o względy bezpieczeństwa, bo wzywanie do nawrócenia bywa ryzykowne. Może o zabezpieczenie przed rezygnacją, bo łatwiej zapomnieć o ideałach, gdy nikt nie patrzy. Ale najpewniej dlatego, że Jezus obiecał swoją obecność we wspólnocie ludzi zebranych w Jego imię.