© ks. Ireneusz Węgrzyn
 

 

25 lipca 2015 r. - Sobota - Święto św. Jakuba Apostoła
Jakub i Jan zadeklarowali Jezusowi, że są gotowi razem z Nim cierpieć, a mimo to Jezus nie mógł im obiecać miejsca w niebie po swojej prawej i lewej stronie. Dlaczego? Nie wystarczy z Jezusem umrzeć, trzeba jeszcze razem z Nim zmartwychwstać. Ale to jeszcze nie wszystko. Trzeba wyruszyć razem z Nim w misyjną drogę. I na dodatek jeszcze w całym tym apostolstwie być człowiekiem niezwykłej pokory (Mt 20,20-28).

24 lipca 2015 r. - Piątek XVI Tygodnia Zwykłego
Jak się skutecznie bronić przed działaniem szatana? W przypowieści o siewcy (Mt 13,18-23) Jezus daje konkretną radę - słuchać Słowa Bożego i starać się je zrozumieć. A przyjąć Słowo to nic innego jak przyjąć Jezusa do serca, bo przecież On jest Słowem Ojca do ludzi.

23 lipca 2015 r. - Czwartek - Święto św. Brygidy
"Wy już jesteście czyści. (...) Wytrwajcie we Mnie." (J 15,3-4). Często w konfesjonale można spotkać ludzi, którzy ciągle widzą w sobie strasznie wiele zła, mimo że codziennie są w kościele, przystępują do Komunii, modlą się, wypełniają przykazania. Warto pamiętać, że to szatanowi zależy na tym, by podkopać naszą wiarę w Boże miłosierdzie, że to szatan chce ciągle widzieć w nas zło. Jezus natomiast cieszy się z naszej czystości i naszego wytrwania.

22 lipca 2015 r. - Środa - Wspomnienie św. Marii Magdaleny
Dlaczego Jezus objawił swoje zmartwychwstanie najpierw św. Marii Magdalenie, a dopiero potem apostołom (J 20,1.11-18)? Żartem można powiedzieć, że chodziło o szybkość rozejścia się Dobrej Nowiny o zmartwychwstaniu. Ale na serio? Może chodziło o to, że Maria była człowiekiem, który ze wszystkich najbardziej ukochał Jezusa. Może też o to, by zmartwychwstanie Jezusa było głoszone z kobiecą wrażliwością i delikatnością.

21 lipca 2015 r. - Wtorek XVI Tygodnia Zwykłego
Kiedy Jezus szukał najtrafniejszego porównania swojej relacji z uczniami wypełniającymi wolę Ojca, powiedział: "Kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie, ten Mi jest bratem, siostrą i matką" (Mt 12,50). Płynie stąd nakaz etyczny, by relacje rodzinne między rodzeństwem oraz między rodzicami a dziećmi były były rzeczywiście na najwyższym poziomie. By nie zawieść Jezusa, który takiego właśnie obrazu użył w swoim nauczaniu.
Trudne to, ale z Bożą pomocą wszystko jest możliwe.

20 lipca 2015 r. - Poniedziałek XVI Tygodnia Zwykłego
Kiedy uczeni w Piśmie i faryzeusze domagali się od Jezusa uczynienia cudu na znak, że jest Mesjaszem, kategorycznie odmówił (Mt 12,38-42). Ale ten sam Jezus czynił wiele cudów, gdy widział ludzi potrzebujących pomocy, biednych, pokrzywdzonych.
Jaka stąd płynie nauka? Bóg objawia nam swoją miłość przez niezliczone znaki, ale tylko wtedy, gdy sam tego chce, gdy człowiek pokornie prosi, a nie żąda. Pokora jest kluczem, który otwiera Boże Serce.

19 lipca 2015 r. - XVI Niedziela Zwykła
Jezus potrafi sprowadzić człowieka z nieba na ziemię, choć trafniej byłoby wskazać odwrotny kierunek.
Najpierw mówi o potrzebie odpoczynku dla utrudzonych uczniów (Mk 6,30-34), a w chwilę później, gdy widzi tłumy spragnione słowa i miłości, zapomina o prawie do wypoczynku i spieszy z pomocą potrzebującym.
Nic dodać, nic ująć - tylko naśladować.