© ks. Ireneusz Węgrzyn
 

 

1 sierpnia 2015 r. - Sobota XVII Tygodnia Zwykłego
Przykład Heroda i tragicznej śmierci Jana Chrzciciela (Mt 14,1-12) uczy dwóch ważnych rzeczy. Pierwsze - nie powinno się lekkomyślnie składać przysięgi (sam Jezus radził, by w ogóle nie przysięgać). Drugie - jeśli już wiąże nas przysięga, powinno się być jej wiernym, ale są wartości wyższe od wierności danemu słowu, np ludzkie życie.

31 lipca 2015 r. - Piątek XVII Tygodnia Zwykłego
Kiedy ktoś lub coś wprawia nas w zdumienie, mamy dwie możliwości: albo zatrzymać się i dobrze poznać obiekt zdumienia, albo minąć obojętnie, wzruszyć ramionami i pójść dalej swoją drogą. Mieszkańcy Nazaretu byli zdumieni ponadprzeciętną mądrością Jezusa, lecz na swoje nieszczęście wybrali opcję obojętności, a nawet wrogości (Mt 13,54-58). Nie warto ich naśladować.

30 lipca 2015 r. - Czwartek XVII Tygodnia Zwykłego
Przypowieść o sieci zagarniającej ryby dobre i złe (Mt 13,47-53) zawiera przekaz nauki Jezusa o otwartości Królestwa Bożego dla wszystkich. Nie ma na świecie człowieka, który nie miałby miejsca w niebie zagwarantowanego przez Jezusa. Dlatego wielkim błędem chrześcijan (tych bardziej zaangażowanych) jest usiłowanie decydowania, kto będzie zbawiony, a kto nie, komu wolno udzielić Komunii, a kogo trzeba ekskomunikować.
Sam Jezus wyraźnie mówi, że osąd ludzkiej duszy należy do Boga i Jego aniołów.

29 lipca 2015 r. - Środa - Wspomnienie św. Marty
Święta Marta jest patronką wszystkich ludzi, którzy ciężko pracują, ale ich praca nie jest zauważana i doceniana. Z trójki rodzeństwa dużo częściej wymienia się Łazarza i Marię, natomiast Marta pokornie "uwija się koło rozmaitych posług" (Łk 10,40).
Warto pamiętać, że cichość i pokora to prosta droga do nieba.

28 lipca 2015 r. - Wtorek XVII Tygodnia Zwykłego
Przerażająca jest wizja sądu ostatecznego i kontrast między losem sprawiedliwych a nieprawych (Mt 13,36-43). Na szczęście sam Jezus mówi, że tak będzie dopiero przy końcu świata. Mamy więc jeszcze czas (nie wiadomo, jak długi), by zadbać o swoją wieczność. Jezus obiecał nam szczęście niewyobrażalnie wielkie, ale nie może nim obdarować wbrew naszej wolnej woli.

27 lipca 2015 r. - Poniedziałek XVII Tygodnia Zwykłego
Dlaczego Jezus nauczał w przypowieściach (Mt 13,31-35)? Wiedząc, że nie wszyscy Jego słuchacze są ludźmi wykształconymi, starał się mówić tak, by wszyscy Go zrozumieli. Dowodzi to wielkiego szacunku Jezusa wobec ludzi. Dowodzi też, że Jezus umiał dostrzec w tłumie konkretne jednostki wraz z ich duchowymi i fizycznymi potrzebami.

26 lipca 2015 r. - XVII Niedziela Zwykła
Zadanie nakarmienia pięcioma chlebami i dwoma rybami ogromnego tłumu (5 tysięcy mężczyzn plus żony i dzieci) zdecydowanie przerastało apostołów (J 6,1-15). Na szczęście był tam Jezus, a Nim wszystko jest możliwe.