© ks. Ireneusz Węgrzyn
 

 

5 września 2015 r. - Sobota XXII Tygodnia Zwykłego
Co jest dobre, a co złe? Co wolno, a czego nie wolno? Co wybierać? - to trudne pytania, które codziennie sobie stawiamy. Ważne, by przy udzielaniu odpowiedzi, zawsze uznawać nad sobą zwierzchność Pana Boga - jak apostołowie, którzy zdecydowali się na złamanie zasady spoczynku szabatowego, bo "Syn Człowieczy jest panem szabatu" (Łk 6,5).

4 września 2015 r. - Piątek XXII Tygodnia Zwykłego
Jezus zacytował starożytną mądrość: "Stare jest lepsze" (Łk 5,39). Czy rzeczywiście tak jest? TAK - jeśli starość to bogactwo doświadczenia, mądrość, cierpliwość, pokora, której życie nauczyło.
Warto jednak pracować, by proces starzenia się nie oznaczał zdziwaczenia, zmęczenia, czy osłabienia zapału i pragnienia (nie)świętego spokoju.

3 września 2015 r. - Czwartek XXII Tygodnia Zwykłego
Jedną z szatańskich pokus, na które są narażeni ludzie powołani przez Boga (czyli my wszyscy, bo każdy jest powołany do czynienie dobra), jest pokusa wyrażona słowami: "Ja się nie nadaję". Nawet Szymon Piotr mówił do Jezusa: "Odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny" (Łk 5,8).
Warto jednak pamiętać, że skoro Bóg daje nam jakieś zadanie, to znaczy, że wierzy w nas, ufa nam i liczy, że Go nie zawiedziemy.

2 września 2015 r. - Środa XXII Tygodnia Zwykłego
Człowiek, który otrzymał od Jezusa jakąś łaskę, powinien czuć się zobowiązany do służenia Bogu i ludziom w duchu wdzięczności. Jak cudownie uzdrowiona teściowa Szymona, która natychmiast "wstała i usługiwała im" (Łk 4,38-44).

1 września 2015 r. - Wtorek XXII Tygodnia Zwykłego
Ewangelia wielokrotnie wspomina, że nauka głoszona przez Jezusa wprawiała słuchaczy w zdumienie (Łk 4,31-37). Warto pracować nad tym, by ciągle zdumiewać się prawdami Bożymi, niezależnie od poziomu wykształcenia teologicznego, jakie dane nam było zdobyć.
W pierwszym dniu nowego roku szkolnego to także zachęta, by zdumiewać się pięknem świata i przez gorliwą naukę odkrywać je coraz bardziej.

31 sierpnia 2015 r. - Poniedziałek XXII Tygodnia Zwykłego
Zaraz na początku swej działalności Jezus wytyczył sobie drogę niezwykle trudną, wyboistą i wymagającą, a Jego znajomi, mieszkańcy Nazaretu, gdzie się wychował, dali Mu pierwszą lekcję, by się nie wychylał. Na nasze szczęście Jezus się nie wystraszył groźby śmierci i poszedł dalej - "ubogim nieść dobrą nowinę, więźniom głosić wolność, a niewidomym przejrzenie; uciśnionych odsyłać wolnymi, obwoływać rok łaski od Pana" (Łk 4,16-30).

30 sierpnia 2015 r. - XXII Niedziela Zwykła
Wypełnianie prawa - boskiego, kościelnego, państwowego, rodzinnego, zawodowego - jest ważne, bo służy dobru i szczęściu człowieka i wspólnoty. Sam Jezus wielokrotnie mówił, że nie przyszedł, by znieść prawo, lecz by je wypełnić. Ale ten sam Jezus uczył, że prawo nie jest celem, a jedynie środkiem do osiągnięcia celu. A celem jest szczęście, dobro, prawda, miłość - na ziemi i w niebie.