© ks. Ireneusz Węgrzyn
 

 

26 września 2015 r. - Sobota XXV Tygodnia Zwykłego
Mówiąc o konieczności własnego cierpienia, Jezus wypowiada słowa, które naprawdę warto zapamiętać: "Weźcie wy sobie dobrze do serca te właśnie słowa" (Łk 9,44). Wziąć do serca to znaczy przyjąć słowa do własnego wnętrza, uczynić je główną treścią życia. Nie na zewnątrz, obok siebie, ale w środku, najgłębiej, jak się da.

25 września 2015 r. - Piątek XXV Tygodnia Zwykłego
Teoretycznie można wykładać bądź studiować teologię bez osobistego zaangażowania w poznawane treści. Podobnie można być być katechetą bądź uczniem zajmującym się tylko teorią wiary. Tylko czy o to  chodzi? Jezusowi nie wystarczy odpowiedź na pytanie, co o Nim sądzą tłumy ludzi, On oczekuje osobistej deklaracji - "A wy za kogo Mnie uważacie?" (Łk 9,18-22).

24 września 2015 r. - Czwartek XXV Tygodnia Zwykłego
Ewangelista Łukasz wspomina, że król Herod na wieść o działaniach Jezusa był zaniepokojony (Łk 9,7). I bardzo dobrze, tak być powinno. Nauka Jezusa powinna niepokoić, intrygować, poruszać. To od nas jednak zależy, jaki będzie ciąg dalszy. Czy zaniepokojenie przemieni się w akceptację, czy w obojętność, czy w odrzucenie? Wybór należy do nas.

23 września 2015 r. - Środa - Wspomnienie św. ojca Pio
Ojciec Pio kiedyś powiedział, że gdyby mógł po raz drugi wybierać, to wybrałby życie w zamkniętym klasztorze zamiast duszpasterstwa, by móc 100% czasu oddać Bogu. Na szczęście dla nas takiego wyboru nie dokonał. Ewangelia mówi, że Jezus dał swoim uczniom "moc i władzę nad wszystkimi złymi duchami i władzę leczenia chorób" (Łk 9,1). Św. Pio jest tego przykładem.
Módlcie się, proszę, za swoich kapłanów, by i oni mogli jak najpełniej zrealizować misję oddaną w ich ręce przez Jezusa.

22 września 2015 r. - Wtorek XXV Tygodnia Zwykłego
Czytając niektóre fragmenty Ewangelii, można odnieść wrażenie, że Jezus zbyt mało czasu poświęcał swojej Matce i kuzynom. To prawda, bo On każdą chwilę oddawał ludziom, których spotykał na swojej drodze. Ale to wcale nie znaczy, że za mało kochał Maryję. Kiedy swoim uczniom tłumaczył, jak cenne jest słuchanie i wypełnianie Słowa Bożego, porównał to do wartości najwyższej i najcenniejszej - więzi rodzinnej z Matką (Łk 8,19-21).

21 września 2015 r. - Poniedziałek - Święto św. Mateusza, apostoła i ewangelisty
Powołanie celnika Mateusza (Mt 9,9-13) jest dowodem tego, jak bardzo Jezusowi zależy na każdym człowieku. Poszukiwanie zagubionych owiec jest ryzykowne, Jezus narażał się na opinię kogoś, kto biesiaduje z celnikami i grzesznikami. Ale gdyby Jezusa spytać, czy było warto, odpowiedziałby zdecydowanie, że tak. W walce o ludzką duszę warto ponieść nawet największą ofiarę.

20 września 2015 r. - XXV Niedziela Zwykła
Kiedy Jezus w swoich naukach poruszał wątek dzieci, mówił przede wszystkim o dwóch sprawach:
1) Mimo dorosłości i sędziwego wieku trzeba zachować w sobie dziecięce spojrzenie na Boga, ludzi, świat i życie. Dziecięca szczerość, naturalność, bezpośredniość muszą być także naszym udziałem.
2) Jesteśmy odpowiedzialni za młode pokolenie, za dzieci własne i cudze. Głodne trzeba nakarmić, bezdomne przenocować, smutne pocieszyć. I nawet jeśli nie mamy własnych dzieci, jesteśmy odpowiedzialni za dostarczanie młodemu pokoleniu jak najlepszego przykładu. Z tej odpowiedzialności nikt nie ma prawa się zwolnić.