© ks. Ireneusz Węgrzyn
 

 

14 listopada 2015 r. - Sobota XXXII Tygodnia Zwykłego
Na kartach Ewangelii wielokrotnie znajdujemy słowa Jezusa tak sformułowane, że brzmią jak bardzo osobiste Jego pragnienie. Szczytem tych wypowiedzi było jedno słowo wypowiedziane podczas konania na krzyżu: "Pragnę" (J 19,28). Kiedy stawiamy pytanie, kto ma te pragnienia Jezusa spełnić, odpowiedź jest tylko jedna - JA.
W podobny, bardzo osobisty sposób, warto odczytać pytanie Jezusa: "Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?" (Łk 18,8).

13 listopada 2015 r. - Piątek XXXII Tygodnia Zwykłego
Przysłowie zacytowane przez Jezusa: "Gdzie jest padlina, tam zgromadzą się i sępy" (Łk 17, 37) to jeden z najbardziej tajemniczych fragmentów Ewangelii. Do końca nie wiemy, co Jezus miał na myśli. Trzy najbardziej prawdopodobne tłumaczenia:
- Tak jak sępy gromadzą się przy padlinie, tak nieuchronny jest sąd Boży na końcu świata.
- Jak sępy gromadzą się przy padlinie, tak zło przyciąga kolejne osoby.
- Jak sępy (w niektórych tłumaczeniach: orły) otaczają martwe ciało, tak uczniowie Jezusa zgromadzą się wokół Jego Ciała.

12 listopada 2015 r. - Czwartek XXXII Tygodnia Zwykłego
Łaska Boża, którą otrzymujemy poprzez sakramenty, jest niewidzialna. To my - przystępujący do sakramentów, powinniśmy swoim życiem pokazać, że je przyjęliśmy. Podobnie jest z Królestwem Bożym. Jezus uczy, że ono jest pośród nas (Łk 17, 21), ale to, czy ludzie je zobaczą, zależy od naszego świadectwa, jakie składamy codziennym życiem.

11 listopada 2015 r. - Środa XXXII Tygodnia Zwykłego
Logiczne i sprawiedliwe byłoby, gdyby Jezus cofnął cud uzdrowienia z trądu po tym, jak tylko jeden z dziesięciu uzdrowionych przyszedł Mu podziękować (Łk 17,11-19). Na szczęście Jezus nie jest mściwy. Warto od Niego się uczyć pomagania ludziom bez nadziei na wdzięczność.

10 listopada 2015 r. - Wtorek XXXII Tygodnia Zwykłego
To, że się modlimy i przystępujemy do sakramentów, nie jest łaską, którą my okazujemy Bogu. Przeciwnie - to Bóg okazuje nam łaskę, że po raz kolejny odpuszcza nam grzechy czy karmi swoim Ciałem. Darem od Boga, a nie naszą zasługą, jest to, że jesteśmy ochrzczeni, bierzmowani, poślubieni czy konsekrowani.
Warto często powtarzać słowa podpowiedziane przez Jezusa: "Słudzy nieużyteczni jesteśmy; wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać" (Łk 17,10).

9 listopada 2015 r. - Poniedziałek - Święto rocznicy poświęcenia Bazyliki Laterańskiej
Rocznica poświęcenia katedry Papieża, czyli najważniejszego kościoła na świecie, oraz czytany w liturgii fragment Ewangelii o wyrzuceniu przekupniów ze świątyni (J 2,13-22), powinny nas skłonić do refleksji nad naszą troską o świątynię. Świątynię w potrójnym znaczeniu:
- nasza dusza i nasze ciało jako mieszkanie Boga,
- Kościół jako wspólnota ludzi wierzących i miejsce doświadczenia obecności Boga,
- budynek kościoła, który wymaga opieki ze strony parafian.

8 listopada 2015 r. - XXXII Niedziela Zwykła
Nauka Jezusa zainspirowana widokiem ubogiej wdowy wrzucającej do skarbony zaledwie jeden grosz (Mk 12,38-44) może nas nauczyć bardzo ważnej prawdy - Nie liczy się nominał, liczy się serce. Warto tę zasadę stosować w codziennym życiu, zarówno w relacji z Bogiem, jak i z ludźmi. Wystarczy krótka modlitwa, samo wzniesienie myśli ku niebu, ale zawsze z sercem pełnym miłości. Wystarczy codzienne wyniesienie śmieci bez marudzenia, kanapka dla żony, pozmywanie po obiedzie, wyprowadzenie psa, ale zawsze z sercem pełnym miłości.