© ks. Ireneusz Węgrzyn
 

 

28 listopada 2015 r. - Sobota XXXIV Tygodnia Zwykłego
Duch ludzki powinien stale wznosić się ku górze, czyli w stronę Boga, na podobieństwo kadzidła, które rzucone na rozpalone węgle, spala się i unosi ku niebu. Przeszkodą w tym są wszelkie obciążenia, które niczym balast wiążą nas z ziemią i nie pozwalają się unieść. Dlatego Jezus przestrzega: "Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych" (Łk 21,34).

27 listopada 2015 r. - Piątek XXXIV Tygodnia Zwykłego
Kiedy Jezus naucza o bliskości Królestwa Bożego (Łk 21,31), warto zwrócić uwagę na trzy kwestie:
1) "Blisko" to znaczy, że się zbliża, ale jeszcze go tu nie ma. Dlatego trzeba zwiększyć swoje zaangażowanie w budowanie Królestwa Bożego także tu, na ziemi.
2) "Blisko" oznacza, że Królestwo Boże jest osiągalne, że naprawdę jesteśmy w stanie - mimo naszych niedoskonałości - je zbudować.
3) "Blisko" to znaczy nie tylko w niebie, ale i na ziemi. Jeśli chcemy po śmierci osiągnąć Królestwo Boże w niebie, trzeba je zacząć budować wokół siebie już za życia.

26 listopada 2015 r. - Czwartek XXXIV Tygodnia Zwykłego
"Nabierzcie ducha" (Łk 21,28) - Hebrajskie słowa RUAH i greckie PNEUMA mają kilka znaczeń. Tłumaczy się je jako powiew wiatru, oddech, duszę i Ducha Świętego.
Warto wyobrazić sobie przyjmowanie Ducha Świętego do robienia serii głębokich wdechów tuż przed zanurkowaniem w głęboką wodę. Trzeba oczyścić swój duchowy organizm, wyrzucić z niego wszystko, co mogłoby mu szkodzić, i napełnić się życiodajnym, Bożym tlenem.

25 listopada 2015 r. - Środa XXXIV Tygodnia Zwykłego
Jezus zapowiadał, że prześladowcy podniosą ręce na uczniów (Łk 21,12), a jednocześnie wzywał swoich wyznawców, by błogosławili, a nie przeklinali. Bo można podnosić rękę, by zabijać lub błogosławić. Można otwierać usta, by przeklinać lub modlić się. Można bicie serca skierować ku nienawiści lub ku miłości. Wybór należy do nas.

24 listopada 2015 r. - Wtorek XXXIV Tygodnia Zwykłego
Wokół nas nie ma nic trwałego, wszystko przemija, wszystko się kończy. Nawet jerozolimska świątynia, "przyozdobiona pięknymi kamieniami i darami" (Łk 21,5) legła w gruzach, zgodnie z zapowiedzią Jezusa. Dlatego ważne jest, by uchwycić się czegoś pozaziemskiego, nadprzyrodzonego, co nigdy nie przeminie ani się nie zmieni. Może to być Słowo Boże. Albo miłość, która jest Boską cząstką w człowieku.

23 listopada 2015 r. - Poniedziałek XXXIV Tygodnia Zwykłego
Serce człowieka jest pompą, która z punktu widzenia anatomii i fizjologii musi pracować w obu kierunkach. Ale serce w sensie duchowym może wybierać kierunek własnego działania.
Przykład ubogiej wdowy (Łk 21,1-4) uczy, że człowiek wtedy jest prawdziwie bogaty, gdy jego serce bardziej daje niż bierze.

22 listopada 2015 r. - Niedziela Chrystusa Króla
Dlaczego ksiądz podczas mszy świętej podnosi Ciało Chrystusa - w miarę możliwości - jak najwyżej? Nie tylko po to, by wierni mogli zobaczyć chleb przemieniony w Boga. Przede wszystkim chodzi o ukazanie właściwego miejsca dla Jezusa. On zawsze powinien być ponad nami, byśmy kierując swój wzrok ku Niemu, zwracali się w stronę nieba.