© ks. Ireneusz Węgrzyn
 

 

7 lutego 2015 r. - Sobota IV Tygodnia Zwykłego
Jezus wysyłając uczniów na odpoczynek po powrocie z wyprawy misyjnej, pokazał, że trzeba się troszczyć o swoich najbliższych: rodzinę, przyjaciół, współpracowników. Ale jednocześnie sam widząc tłumy ludzi, nie poszedł odpocząć - ulitował się nad nimi, "byli bowiem jak owce nie mające pasterza" (Mk 6,30-34). Prawdziwa miłość zapomina o sobie i "nie szuka swego" (1Kor 13,5).

6 lutego 2015 r. - Piątek IV Tygodnia Zwykłego
Wiele było powodów, dla których Herod chciał uciszyć Jana Chrzciciela. Ale najsmutniejsze jest to, że o wykonaniu wyroku śmierci przesądził "wzgląd na przysięgę i biesiadników" (Mk 6,14-29).
Często niestety jest tak, że w obronie własnego dobrego (?) imienia albo innych wymiernych korzyści jesteśmy gotowi zrezygnować z młodzieńczych, szlachetnych ideałów.

5 lutego 2015 r. - Czwartek IV Tygodnia Zwykłego
Dlaczego Jezus rozsyłał uczniów na pracę misyjną po dwóch (Mk 6,7)? Może dlatego, że we dwóch jest raźniej. Może dlatego, że we dwóch jest bezpieczniej. Może dlatego, by jeden mobilizował drugiego do jeszcze lepszego świadectwa.
A może też po to, by uczniowie dawali świadectwo o Jezusie nie tylko słowami, ale przykładem nienagannej relacji wobec siebie. Nic tak ludzi nie prowadzi do Jezusa, jak świadectwo miłości chrześcijan.

4 lutego 2015 r. - Środa IV Tygodnia Zwykłego
Na kartach Ewangelii znajdziemy wiele paradoksów. Choćby to, że wszechpotężny Bóg stał się bezbronnym dzieckiem narodzonym w stajence. Albo że nieśmiertelny Bóg umarł na krzyżu, a przez śmierć przyszło życie.
Paradoksem jest też to, że Bóg jest czasem bezsilny, mimo że jest wszechmogący. "I nie mógł tam zdziałać żadnego cudu, jedynie na kilku chorych położył ręce i uzdrowił ich. Dziwił się też ich niedowiarstwu." (Mk 6,1-6)

3 lutego 2015 r. - Wtorek IV Tygodnia Zwykłego
Kolejne cudowne uzdrowienia dokonywane przez dotyk Jezusa (Mk 5,21-43) ukazują, jak wielką rolę w życiu duchowym człowieka odgrywa bliskość i bezpośredniość relacji z Bogiem. Człowiek, który dotyka Jezusa, dotyka Go nie tylko dłońmi, ale przede wszystkim sercem. I wtedy z reguły otrzymuje więcej niż prosi. Przełożony synagogi, prosząc o uzdrowienie chorej córki, otrzymuje jej wskrzeszenie. Chora kobieta, pragnąc dotknąć szaty Jezusa, zostaje uzdrowiona i wynagrodzona pochwałą jej wiary.
Dlatego warto zlikwidować dystans, jaki dzieli nas od Jezusa, by wejść w zasięg Jego dłoni.

2 lutego 2015 r. - Poniedziałek - Święto Ofiarowania Pańskiego
Ofiarowanie Pańskie jest od wielu lat obchodzone w Kościele jako Dzień Życia Konsekrowanego. W Kościele współistnieją trzy stany życia: duchowny, zakonny i świecki. Różnią się one znacząco między sobą, ale ich duchowość powinna się wzajemnie przenikać.
Tak więc duchowni i świeccy powinni być choć trochę jak zakonnicy, którzy składają śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Jak Maryja, która jest nazywana Kapłanką (bo przez Nią Jezus przyszedł na świat) i która - choć miała męża i dziecko - żyła jak zakonnica: w czystości, ubóstwie i posłuszeństwie.

1 lutego 2015 r. - IV Niedziela Zwykła
Opętanie to stan, w którym człowiek jest tak oplątany węzłami zła, że nie jest w stanie sam się z nich wyzwolić. Na szczęście na naszej drodze staje Jezus, który pragnie przęciąć zniewalające nas pęta. Wystarczy tylko powiedzieć: "Jezu, ratuj!".
Warto też korzystać z pomocy osób, które są tak blisko Jezusa, że mogą Mu pomagać w uwalnianiu nas z niewoli, np. z pomocy Maryi (Nowenna do Matki Boskiej Rozwiązującej Węzły).