© ks. Ireneusz Węgrzyn
 

 

14 lutego 2015 r. - Sobota - Święto św. Cyryla i Metodego
Nas też Jezus wysyła na misje. Niekoniecznie musimy wyjeżdżać na krańce świata, tereny misyjne mamy także wokół siebie - w domu, w pracy, wśród sąsiadów i przyjaciół.
Ważne jest, byśmy dawali świadectwo o Jezusie nie tylko słowem, ale czynem - przykładem życia we wspólnocie chrześcijańskiej. Może dlatego Jezus rozsyłał uczniów "po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał" (Łk 10,1).

13 lutego 2015 r. - Piątek V Tygodnia Zwykłego
Gdy podczas codziennego rachunku sumienia zdarza nam się coraz częściej uświadamiać, że bardziej słuchamy siebie niż Boga i częściej mówimy do ludzi niż ich słuchamy, to warto błagać Jezusa, by i nad nami wypowiedział słowo "Effatha - czyli Otwórz się" (Mk 7,34).

12 lutego 2015 r. - Czwartek V Tygodnia Zwykłego
Jeśli człowiek prosi Boga w modlitwie o udzielenie jakiejś łaski, to musi pamiętać, że prośba to nie żądanie, wydanie rozkazu. Proszenie, a zwłaszcza to kierowane do Boga, musi opierać się na pokorze. Pokora to uznanie własnej bezradności w połączeniu z głęboką wiarą, że Bóg i tylko On jest w stanie nam dopomóc.
Przykładem takiej pokornej modlitwy jest prośba Syrofenicjanki o uzdrowienie przez Jezusa jej córki. Sam Jezus mówi, że to pokora matki przekonała Go do spełnienia jej prośby - "Przez wzgląd na te słowa idź, zły duch opuścił twoją córkę." (Mk 7,29)

11 lutego 2015 r. - Środa V Tygodnia Zwykłego - Światowy Dzień Chorego
Warto pamiętać, że chorować może nie tylko ciało, ale i dusza. Na zewnątrz można być okazem zdrowia, ale w sercu chorować tak mocno, że tylko jeden lekarz - Jezus Chrystus - będzie w stanie nam pomóc. Jakie to choroby? "Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota. Całe to zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym." (Mk 7,21-23)

10 lutego 2015 r. - Wtorek V Tygodnia Zwykłego
Prawa, które Bóg ustanowił dla ludzi, oraz prawa, które ludzie ustalili sami dla siebie, są ważne, trzeba ich przestrzegać, nie wolno ich zmieniać ani naginać. Ale sam Jezus mówi, że ponad prawem jest jeszcze miłość. Gdyby miłość bliźniego wymagała złamania prawa, Jezus nie widzi w tym nic nagannego.

9 lutego 2015 r. - Poniedziałek V Tygodnia Zwykłego
Kiedy Jezus przybył do krainy Genezaret, nastąpiło niezwykłe poruszenie serc tamtejszych mieszkańców - "Ludzie biegali po całej owej okolicy i zaczęli znosić na noszach chorych" (Mk 6,55). Niezwykłe jest to, że nie szukali uzdrowienia dla samych siebie, ale prowadzili do Jezusa swoich bliskich, rodzinę, sąsiadów. Bliskość Jezusa zaowocowała zbliżeniem do bliźniego.
To także dla nas ważna nauka. Jeśli czujemy, że za mało kochamy ludzi, to znak, że trzeba koniecznie intensywnie popracować nad trwaniem w obecności Jezusa.

8 lutego 2015 r. - V Niedziela Zwykła
Jezus jako wszechmogący Bóg mógł uzdrawiać chorych, zwłaszcza na zakaźne choroby, na odległość - słowem, myślą, gestem. Ale decydował się uzdrawiać przez podanie ręki, przez dotknięcie. Dlaczego? By nas nauczyć, że trzeba być zawsze blisko pokrzywdzonych przez los. A także, by cierpiącym pokazać, że ich choroba nie pozbawia ich godności, że nawet jeśli świat ich odrzuca, w oczach Boga mają ogromną wartość.