© ks. Ireneusz Węgrzyn
 

 

(18 lutego - 24 maja 2015 r. - Wielki Post i Okres Wielkanocny)

17 lutego 2015 r. - Wtorek VI Tygodnia Zwykłego
Krótkie pytanie Jezusa: "Jeszcze nie rozumiecie?" (Mk 8,41) można odczytać jako zachętę do wiary, która opiera się na myśleniu, wyciąganiu wniosków, stawianiu pytań, poszukiwaniu odpowiedzi. Bóg stworzył człowieka jako istotę rozumną, myślącą, a więc wiara na ślepo, fanatyczna, bezmyślna jest sprzeczna z wolą Bożą. A wśród siedmiu darów Ducha Świętego na pierwszym miejscu są mądrość i rozum.

16 lutego 2015 r. - Poniedziałek VI Tygodnia Zwykłego
Jest wielki kontrast między trędowatym z niedzielnej Ewangelii, który prosił Jezusa "Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić" (Mk 1,40), a faryzeuszami, którzy "chcąc wystawić Jezusa na próbę, domagali się od Niego znaku" (Mk 8,11).
Człowiek, który domaga się czegoś od Boga, który chce rządzić Bogiem, sam siebie stawia na Jego miejscu, łamiąc pierwsze przykazanie "Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną". Wtedy Bogu nie pozostaje nic innego, jak "zostawić ich, wsiąść z powrotem do łodzi i odpłynąć na drugą stronę" (Mk 8,13).

15 lutego 2015 r. - VI Niedziela Zwykła
Dlaczego Jezus?
Lektura dzisiejszej Ewangelii (Mk 1,40-45) powinna rozwiać wszelkie wątpliwości. Jezus nie boi się dotknąć trędowatego - człowieka, któremu nawet prawo religijne kazało trzymać się z dala od ludzi.
W Boga, który jest bardziej ludzki niż ludzie, naprawdę warto wierzyć.