© ks. Ireneusz Węgrzyn
 

 

30 maja 2015 r. - Sobota VIII Tygodnia Zwykłego
Czasem bywamy - my, ludzie - na tyle perfidni, że od Boga wymagamy odpowiedzi na każde pytanie, ale gdy Bóg próbuje nas o coś zapytać, lawirujemy i migamy się od odpowiedzi.
Tak było 2000 lat temu w świątyni jerozolimskiej, gdy arcykapłani pytali Jezusa, jakim prawem czyni swoje dzieła (Mk 11,27-33). Tak jest też współcześnie, gdy wielu ludzi nie czyta Biblii, nie pogłębia wiedzy religijnej, nie stawia pytań i nie poszukuje odpowiedzi, bo zawsze wygodniej zasłonić się niewiedzą.

29 maja 2015 r. - Piątek VIII Tygodnia Zwykłego
Arcykapłani i uczeni w Piśmie "czuli lęk przed Jezusem", dlatego "szukali sposobu, aby Go zgładzić" (Mk 11,18). My też mamy bać się Boga, nawet jednym z darów Ducha Świętego jest dar bojaźni Bożej. Ale nie chodzi tu o lęk, który prowadzi do wyeliminowania Boga z naszego życia. Przeciwnie, chodzi o uznanie wyższości Boga i potwierdzenie życiem, jak bardzo potrzebna jest nam Jego obecność.

28 maja 2015 r. - Czwartek - Święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana
Jezus jest nazywany Wiecznym Kapłanem, ponieważ Jego kapłaństwo jest nieprzemijające.
To bardzo mocny przekaz do wszystkich duchownych, że księdzem jest się zawsze, nie tylko w kościele, i nie tylko, gdy ludzie patrzą. To także nauka dla wszystkich świeckich, którzy mają udział w powszechnym kapłaństwie Ludu Bożego, by byli wierni Bogu zawsze i wszędzie.

27 maja 2015 r. - Środa VIII Tygodnia Zwykłego
Od Jezusa trzeba uczyć się gorliwości - i to nie tylko wtedy, gdy jest do zrobienia coś przyjemnego i łatwego. Jezus daje wzór pospiesznego zdążania do Jerozolimy, gdzie czekały Go same okropności - "będą z Niego szydzić, oplują Go, ubiczują i zabiją" (Mk 10,34).
Łatwe to nie jest, ale można mieć nadzieję, że skoro sam Jezus tego od nas oczekuje, to nie zostawi nas bez pomocy.

26 maja 2015 r. - Wtorek VIII Tygodnia Zwykłego
Tak się złożyło w tym roku, że w Dniu Matki w liturgii czytamy słowa Jezusa o opuszczeniu matek, ojców, braci i sióstr, oraz o otrzymaniu w zamian wielu matek, wielu ojców, wielu braci i wielu sióstr (Mk 10,28-31). Rzeczywiście tak jest w parafii, że wiele starszych kobiet ma do księdza matczyne podejście i jednocześnie oczekuje od księdza synowskiej troski. Bogu niech będą dzięki za wszystkie przybrane mamy.

25 maja 2015 r. - Poniedziałek - Święto NMP Matki Kościoła
Z woli samego Jezusa Maryja jest Matką Jego uczniów (J 19,25-27). Dlatego posłuszna Synowi otacza stałą opieką Kościół, wspólnotę uczniów. Jest dla nas Orędowniczką i Pośredniczką łask.
Ale trzeba koniecznie pamiętać, że Jezus nie tylko oddał nas w opiekę Maryi, ale też Ją powierzył naszej trosce. To my jesteśmy odpowiedzialni za Maryję jak za Matkę - trzeba o Nią dbać, troszczyć się, poświęcać Jej czas, rozmawiać z Nią.

24 maja 2015 r. - Niedziela - Zesłanie Ducha Świętego
Hymn śpiewany podczas Liturgii Słowa w uroczystość Zesłania Ducha Świętego odkrywa wiele prawd o najmniej znanej Trzeciej Osobie Trójcy Świętej. Duch Święty to Ojciec ubogich, Dawca łask drogich, Światłość sumień, Najmilszy z gości, Słodka radość serc, Słodkie orzeźwienie, Ochłoda w pracy, Żywa woda w skwarze, Utulenie w płaczu, Światłość najświętsza.
Zadaniem Ducha Świętego jest obmyć nas z tego, co nie jest święte. Zachęcić, gdy dopada nas oschłość. Uleczyć, gdy jesteśmy poranieni przez zło. A to, co jest w nas twarde i zimne, zmiękczyć i rozgrzać. Jak jest napisane w proroctwie Ezechiela: "I dam wam serce nowe i ducha nowego tchnę do waszego wnętrza, odbiorę wam serce kamienne, a dam wam serce z ciała" (Ez 36,26).