© ks. Ireneusz Węgrzyn
 

 

28 kwietnia 2018 r. - Sobota IV Tygodnia Wielkanocnego
Kiedy czytamy Ewangelię, zwłaszcza w wersji św. Jana, możemy zauważyć, że bardzo często w niej powraca motyw posłuszeństwa Jezusa względem Ojca, wypełniania woli Ojca i oddawania chwały Ojcu (J 14,7-14). Dla nas to dobra lekcja, by wszystko, cokolwiek czynimy, zawsze czynić na chwałę Boga. Nigdy własną. Jak Jezus.

27 kwietnia 2018 r. - Piątek IV Tygodnia Wielkanocnego
W Ewangelii wg św. Mateusza, Marka i Łukasza modlitwa Jezusa w Ogrójcu jest opisana jako "trwoga konania". Ten sam Jezus, zapowiadając własne odejście, mówił do uczniów: "Niech się nie trwoży wasze serce" (J 14,1-6). Dobrze, że mamy takiego Boga, który na sobie samym doświadczył naszego - ludzkiego losu.

26 kwietnia 2018 r. - Czwartek IV Tygodnia Wielkanocnego
Jezus jest Panem dla nas, a my dla Niego sługami. Przypomniał o tym w Wieczerniku, mówiąc: "Sługa nie jest większy od swego pana, ani wysłannik od tego, który go posłał" (J 13,16-20). Powiedział jednak te słowa zaraz po tym, jak umył uczniom nogi. Jego panowanie to służba, pokorne pochylenie się nad brudem człowieka. Warto, by współcześni "panowie" także o tym pamiętali.

25 kwietnia 2018 r. - Środa - Święto św. Marka, ewangelisty
Co znaczy, że ludzie, którzy uwierzą w Jezusa, "nowymi językami mówić będą" (Mk 16,15-20)? Być może chodzi o dar glosolalii, ale można te słowa Jezusa odczytać także jako wezwanie, by wszystkie słowa mówione przez Jego uczniów, zawsze były nowe - to znaczy czyste, święte, przyjazne, przeniknięte Dobrą Nowiną. Warto do ludzi mówić tak, by każdy usłyszał, jak bardzo jest kochany przez Boga i przez nas.

24 kwietnia 2018 r. - Wtorek IV Tygodnia Wielkanocnego
Niektórzy ze słuchaczy Jezusa ciągle zadawali Mu pytania o prawdę, ale gdy On ją im głosił, nie chcieli słuchać odpowiedzi. A potem znowu pytali: "Dokąd będziesz nas trzymał w niepewności?" (J 10,22-30) i dalej Go nie słuchali. Skąd się bierze taka postawa? Ludzie często są tak bardzo zapatrzeni i zasłuchani w siebie, że odbiera im to zdolność słuchania innych, także Boga. Jeśli ktoś siebie kocha najbardziej, po co ma kochać bliźniego. Jeśli człowiek sam dla siebie jest bogiem, po co mu Bóg prawdziwy.

23 kwietnia 2018 r. - Poniedziałek - Uroczystość św. Wojciecha, męczennika
By ziarno mogło wydać plon, rzucone w ziemię musi tam ulec unicestwieniu. By ziarno mogło zamienić się w chleb, musi zostać zmielone w proch. Tego obrazu użył Jezus, by wytłumaczyć uczniom, że On musi umrzeć, by zwyciężyło Życie (J 12,24-26). Nie ma miłości bez oddania się całkowicie i bez reszty osobie kochanej.

22 kwietnia 2018 r. - IV Niedziela Wielkanocna
Każdy z nas jest i owcą, i pasterzem. O ile owcą można być zagubioną, o tyle pasterzem trzeba być zawsze dobrym. Co znaczy być dobrym pasterzem dla swoich parafian, uczniów, dzieci, wnuków, podwładnych, przyjaciół, sąsiadów? Jezus podpowiada: "Dobry pasterz daje życie swoje za owce" (J 10,11-18).