© ks. Ireneusz Węgrzyn
 

 

12 maja 2018 r. - Sobota VI Tygodnia Wielkanocnego
Jedną z podstawowych prawd naszej wiary jest to, że zbawienie jest łaską, że Jezus odkupił nas bez żadnej naszej zasługi. Warto jednak usłyszeć słowa Jezusa: "Ojciec sam was miłuje, bo wy Mnie umiłowaliście i uwierzyliście, że wyszedłem od Boga" (J 16,23-28). Dobrze jest wiedzieć, że jesteśmy Bogu potrzebni dla potwierdzenia Jego miłości względem nas i całego świata.

11 maja 2018 r. - Piątek VI Tygodnia Wielkanocnego
Jezus mówił wielokrotnie, że Jego uczniowie winni być Jego naśladowcami. Ponadto wskazywał niektórych ludzi ze swego otoczenia i stawiał ich za wzór do naśladowania. Ciekawe, że zawsze były to osoby słabe, niewiele znaczące w hierarchii społecznej: uboga wdowa wrzucająca dwa pieniążki do skarbony, dzieci garnące się do Jezusa, kobieta rodząca dziecko w bólu, który przemienia się w radość (J 16,20-23). Dlaczego? "Bóg wybrał właśnie to, co głupie w oczach świata, aby zawstydzić mędrców, wybrał to, co niemocne, aby mocnych poniżyć" (1Kor 1,27).

10 maja 2018 r. - Czwartek VI Tygodnia Wielkanocnego
Przekazaną przez św. Jana rozmowę Jezusa z uczniami (J 16,16-20) można zapisać skrótowo, sięgając po pierwsze i ostatnie jej zdanie: "Jeszcze chwila, (...) a smutek wasz zamieni się w radość". Warto trzymać się mocno tej obietnicy, zwłaszcza w trudniejszych momentach życia. Ludzie czasem łamią dane słowo, ale jeśli Bóg coś obiecuje, to na pewno się stanie.

9 maja 2018 r. - Środa VI Tygodnia Wielkanocnego
Ludzie, którzy codziennie uczestnicząc we mszy świętej, słuchają Słowa Bożego, ponadto sami sięgają w domu po Biblię i przeróżne publikacje religijne, a także uczestniczą w formacyjnych spotkaniach grup duszpasterskich, są narażeni na wielką pokusę myślenia, że oni o Bogu wiedzą już prawie wszystko. Tymczasem warto usłyszeć słowa Jezusa: "Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia" (J 16,12-15) i modlić się do Ducha Świętego o pokorę w wędrówce ku poznaniu Prawdy.

8 maja 2018 r. - Wtorek - Uroczystość św. Stanisława, biskupa i męczennika
Nie da się być dobrym pasterzem, jeśli się wpierw nie jest owcą z Bożej owczarni (J 10,11-16). Czasem duszpasterze tak bardzo oddają się duszpasterstwu, że zaniedbują swoją osobistą relację z Jezusem. Czasem rodzice tak bardzo czują się dorośli i odpowiedzialni, że zapominają o dziecięcym patrzeniu na świat i młodzieńczych ideałach. Warto od świętych uczyć się bezgranicznej ufności owcy wobec pasterza.

7 maja 2018 r. - Poniedziałek VI Tygodnia Wielkanocnego
Jezus jest Panem czasu. On wie, co było, co jest i co będzie. Nie ma wpływu na wolną wolę człowieka, ale wie, jakie decyzje człowiek podejmie i jaki los człowieka spotka. Wie, że Jego uczniów będą dotykały prześladowania i przeróżne nieprzyjemności z powodu wyznawanej wiary. Nie może im zapobiec, bo to oznaczałoby złamanie wolności woli prześladowców. Ale może zesłać Ducha Świętego - Ducha Prawdy - Parakleta, czyli "Stojącego obok" (J 15,26-16,4), by towarzyszył prześladowanym, dodawał odwagi i wzmacniał nadzieję.

6 maja 2018 r. - VI Niedziela Wielkanocna
W kaplicy łódzkiej Parafii Świętej Rodziny na tabernakulum jest umieszczony łaciński napis: "Manete in Dilectione Me", co oznacza "Trwajcie w miłowaniu Mnie" (J 15,9-17). Nie można sobie wyobrazić lepszego miejsca na te słowa Jezusa jak właśnie tabernakulum. Bóg chce być tak blisko nas, że staje się dla nas pokarmem. Na taką miłość odpowiedzią może być tylko trwanie w Jego miłości.