© ks. Ireneusz Węgrzyn
 

 

13 stycznia 2019 r. - Niedziela Chrztu Pańskiego
Chrztu tak naprawdę nie udziela ksiądz, tylko sam Jezus. Ksiądz jest tylko pośrednikiem, narzędziem w sprawowaniu sakramentu. A Jezus - jak mówi Ewangelia - nie chrzci wodą, lecz "Duchem Świętym i ogniem" (Łk 3,15-22). Warto pamiętać, że w każdym sakramencie: chrzcie, eucharystii, spowiedzi, namaszczeniu chorych i innych, spotykamy prawdziwego, żywego Jezusa. Warto zrobić wszystko, co w naszej mocy, by Go z oczu nie stracić.

12 stycznia 2019 r. - Sobota w Okresie Bożego Narodzenia
Każdy kapłan pięknie sprawujący liturgię, każdy kaznodzieja głoszący świetne kazania, każdy katecheta zachwycający uczniów sposobem prowadzenia lekcji, każdy organista przepięknie śpiewający pieśni kościelne - są narażeni na ogromną pokusę wywyższania się ponad innych, nawet czasem ponad Jezusa. Jan Chrzciciel swoim słowem i przykładem życia daje piękną lekcję pokory - "Trzeba, aby On wzrastał, a ja żebym się umniejszał" (J 3,22-30).

11 stycznia 2019 r. - Piątek w Okresie Bożego Narodzenia
Człowiek chory na trąd z pewnością o niczym innym nie marzył, jak o tym, by zostać przez Jezusa uwolnionym ze śmiertelnej choroby. Ale umiał być na tyle pokornym, by nie stawiać Jezusowi żądania, lecz prosił: "Panie, jeśli zechcesz, możesz mnie oczyścić" (Łk 5,12-16). To naprawdę wyjątkowa lekcja dla nas, by każdą sprawę do Jezusa zaczynać od słów: "Bądź wola Twoja".

10 stycznia 2019 r. - Czwartek w Okresie Bożego Narodzenia
Jezus "w mocy Ducha powrócił do Galilei" (Łk 4,14-22). Co znaczy być w mocy Ducha Świętego? Po czym to poznać? Jezus udał się do synagogi, między swoich rodaków, wśród których się wychował, czytał im fragmenty Słowa Bożego, głosił Dobrą Nowinę. Nie obawiał się posądzenia o wywyższanie się ponad nich. My też jesteśmy zaproszeni, by - jak Jezus - w mocy Bożego Ducha głosić Prawdę swoim najbliższym, w domu, bloku, pracy, szkole.

9 stycznia 2019 r. - Środa w Okresie Bożego Narodzenia
Bardzo krótko po cudzie pomnożenia chleba i ryb apostołowie byli świadkami kolejnego cudu - kroczenia Jezusa po wodzie na środku jeziora (Mk 6,45-52). Po pierwszym doświadczeniu można się było po nich spodziewać, że już nic ich nie zaskoczy. Oni jednak krzyczeli przestraszeni, myśląc, że to zjawa. My też teoretycznie o Jezusie wiemy bardzo wiele, znamy Jego życiorys i naukę, ale podobnie jak apostołowie nie dowierzamy Mu i nie dostrzegamy Jego działania, zwłaszcza w trudnych momentach naszej codzienności. Dlatego warto sobie powtarzać często słowa Jezusa: "Odwagi, to Ja jestem, nie bójcie się!".

8 stycznia 2019 r. - Wtorek w Okresie Bożego Narodzenia
Scena cudownego pomnożenia chleba dla głodnych tłumów (Mk 6,34-44) uczy nie tylko tego, że Jezus ma moc czynić rzeczy po ludzku niemożliwe. To zrozumiałe, przecież jest wszechmogącym Bogiem. W ewangelicznym fragmencie warto usłyszeć słowa Jezusa: "Wy dajcie im jeść" i zrozumieć, że Bóg, owszem, może zrobić wszystko sam, ale tego nie chce. On pragnie naszej współpracy, naszego z Nim współdziałania. To niesamowite, że Bóg liczy na nas.

7 stycznia 2019 r. - Poniedziałek w Okresie Bożego Narodzenia
Jezus czynił bardzo wiele dobra dla ludzi, uzdrawiał chorych, leczył "wszelkie choroby i wszelkie słabości wśród ludu" (Mt 4,12-25). Nie poprzestawał jednak na dolegliwościach ciała, lecz widział biedę dusz ludzkich i grzech, który je opanował. Dlatego wzywał: "Nawracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo niebieskie". Warto, byśmy i my modlili się do Jezusa nie tylko o zdrowie naszych ciał, ale o wiele bardziej intensywnie - o zdrowie naszych dusz.

6 stycznia 2019 r. - Niedziela - Uroczystość Objawienia Pańskiego
Dlaczego tak wielką popularnością cieszą się organizowane w tym dniu Orszaki Trzech Króli? Można szukać odpowiedzi w ludzkim zamiłowaniu do rozrywki, także w tym, że większość z nas to tzw. "wzrokowcy", do których obraz bardziej przemawia niż słowo. Ale chyba najważniejsze jest to, iż "pod skórą" czujemy, że Ewangelię (Mt 2,1-12) nie wystarczy tylko przeczytać bądź usłyszeć, ale trzeba ją na własnej skórze przeżyć. Dlatego zakładamy na głowę korony i idziemy osobiście złożyć hołd Jezusowi.

5 stycznia 2019 r. - Sobota w Okresie Bożego Narodzenia
Filip i Natanael byli bardzo zdziwieni, że Jezus - Mesjasz pochodzi z Nazaretu. Pytali: "Czy może być co dobrego z Nazaretu?" (J 1,43-51). My też czasem mamy bardzo mocno zakodowane w głowach stereotypy, które nie pozwalają nam myśleć dobrze o niektórych ludziach. Tymczasem Bóg potrafi nas nieźle zaskoczyć i na swoich apostołów wybiera ludzi, po których nikt by się tego nie spodziewał.

4 stycznia 2019 r. - Piątek w Okresie Bożego Narodzenia
Gdy Jezus powoływał pierwszych uczniów, na ich pytanie, gdzie mieszka, odpowiedział tajemniczo: "Chodźcie, a zobaczycie" (J 1,35-42). Bóg nie zawsze daje gotowe odpowiedzi, tylko zaprasza do wyruszenia z Nim we wspólnej wędrówce ku Prawdzie. Jest tajemnicą, którą można odkryć tylko idąc za Nim.

3 stycznia 2019 r. - Czwartek w Okresie Bożego Narodzenia
Duch Święty był potrzebny Janowi Chrzcicielowi, by dostrzec w Jezusie oczekiwanego Mesjasza (J 1,29-34). My też potrzebujemy mocy Bożego Ducha, by odkryć, jak ważny dla nas jest Jezus, jak wiele ma On nam do zaoferowania, jak bardzo Jego łaska jest nam potrzebna. W mocy Ducha możemy wyznać, że "On jest Synem Bożym".

2 stycznia 2019 r. - Środa w Okresie Bożego Narodzenia
Jan Chrzciciel, zapytany przez kapłanów i lewitów o to, kim jest, odpowiedział: "Jam głos wołającego na pustyni" (J 1,19-28). Nie nazwał siebie "szepczącym", lecz "wołającym", a to dla nas wskazówka, by wielkie rzeczy, jakie dokonały się w nas w Boże Narodzenie, obwieszczać światu pełnym, mocnym głosem. By się nie wstydzić narodzenia Boga w nas. By o Jezusie cały świat usłyszał.