© ks. Ireneusz Węgrzyn
 

 

27 kwietnia 2019 r. - Sobota w Oktawie Wielkanocy
Historia chrześcijan wszystkich wieków, począwszy od apostołów, skończywszy na nas, jest historią niewiary. Św. Marek, podsumowując objawianie się zmartwychwstałego Jezusa uczniom, podkreśla, jak bardzo trudno im było uwierzyć, że Jezus żyje. Nam też się to zdarza. Ale w oczach Boga ciągle jesteśmy godni zaufania i mimo niedowiarstwa słyszymy: "Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!" (Mk 16,9-15).

26 kwietnia 2019 r. - Piątek w Oktawie Wielkanocy
Najmłodszy z apostołów, św. Jan, rozpoznał zmartwychwstałego Jezusa podczas łowienia ryb, czyli wykonywania swego wyuczonego zawodu. Warto, byśmy i my w prozaicznych czynnościach naszej codzienności umieli dostrzec obecność Jezusa i jak Jan zakrzyknąć: "To jest Pan!" (J 21,1-14).

25 kwietnia 2019 r. - Czwartek w Oktawie Wielkanocy
Gdy zmartwychwstały Jezus ukazywał się uczniom, ci mieli problem z uwierzeniem, że to naprawdę jest On (Łk 24,35-48). Ewangelista Łukasz pisze, że byli zatrwożeni i wylękli, bo myśleli, że widzą ducha. A później, że "z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia". To ostatnie stwierdzenie jest bardzo ciekawe i inspirujące.  Jak można nie wierzyć z radości? Chyba tylko w jeden sposób - zadając sobie pytanie: "Jak to się dzieje, że ja, prosty, szary człowiek, jestem świadkiem tak wielkich rzeczy?". To brzmi podobnie do słów z liturgii: "Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo".

24 kwietnia 2019 r. - Środa w Oktawie Wielkanocy
Rozum czy uczucia? Są we wspólnocie Kościoła ludzie, którzy do wiary mają podejście bardzo racjonalne, bezuczuciowe. Są też tacy, którzy do wyznawania wiary potrzebują uczuć, modląc się na przykład płaczem lub śmiechem. Która opcja jest lepsza? Spotkanie zmartwychwstałego Jezusa z uczniami idącymi do Emaus (Łk 24,13-35) mówi, że obie. Bo Jezus bardzo racjonalnie "zaczynając od Mojżesza, poprzez wszystkich proroków, wykładał im, co we wszystkich Pismach odnosiło się do Niego", a w nich "serce pałało, kiedy rozmawiał z nimi w drodze i Pisma im wyjaśniał".

23 kwietnia 2019 r. - Wtorek w Oktawie Wielkanocy
Łzy kobiety są w stanie skruszyć serce najtwardszego mężczyzny. Podobnie, a nawet jeszcze bardziej, łzy człowieka smutnego otwierają serce Boga. Dlaczego Jezus po zmartwychwstaniu jako pierwszej ukazał się Marii Magdalenie? Bo płakała, stojąc przy pustym grobie (J 20,11-18). A gdy ktoś płacze, Bóg pierwszy spieszy z pomocą.

22 kwietnia 2019 r. - Poniedziałek w Oktawie Wielkanocy
Poniedziałek Wielkanocny tradycyjnie jest związany ze zwyczajem polewania wodą bliskich i przyjaciół. Woda potrzebna jest nam do picia, do higieny, do podlewania roślin, do sprzątania. W liturgii do chrztu, do znaku krzyża czynionego wodą święconą, do czyszczenia kielichów mszalnych.
W Lany Poniedziałek polewanie wodą ma dwa znaczenia: wyrażenie radości z faktu zmartwychwstania Jezusa oraz obudzenie tych, którzy jeszcze śpią duchowo i nie wiedzą, że zostali zbawieni. "Wstań, który śpisz, i powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus" (Ef 5,14).

21 kwietnia 2019 r. - Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego
Zmartwychwstanie jest rewolucją odwracającą porządek rzeczy. W czasach Jezusa kobiety były na końcu hierarchii społecznej, ale to Maria Magdalena pierwsza zobaczyła pusty grób. Ludzie młodzi musieli ustępować starszym, ale to Jan szybciej od Piotra dotarł do grobu i ujrzał leżące płótna i chustę (J 20,1-9).
Rewolucja miłości wywołana przez Jezusa trwa już dwadzieścia wieków. Oby i w nas Jezus wszystko przemieniał: pychę - w pokorę, chciwość - w hojność, nieczystość - w wierność, zazdrość - w życzliwość, nieumiarkowanie - w umiar, gniew - w zgodę, lenistwo - w pracowitość.
Serce kamienne - w serce z ciała.