© ks. Ireneusz Węgrzyn
 

 

9 czerwca 2019 r. - Niedziela - Zesłanie Ducha Świętego
Jezus nazywa Ducha Świętego Pocieszycielem. Na czym polega pocieszenie dawane nam przez Ducha Bożego? Odpowiada Jezus: "Przyjdziemy do niego i mieszkanie u niego uczynimy" (J 14,15-16.23-26). Bóg pragnie by nasze serce stało się dla Niego nie hotelem, nie noclegownią, nie namiotem, ale domem, mieszkaniem. Bóg pragnie w nas przebywać u siebie.

8 czerwca 2019 r. - Sobota VII Tygodnia Wielkanocnego
Ostatnie słowa, które św. Jan zapisał w swojej wersji Ewangelii, brzmią: "Jest ponadto wiele innych rzeczy, których Jezus dokonał, a które gdyby je szczegółowo opisać, to sądzę, że cały świat nie pomieściłby ksiąg, jakie trzeba by napisać" (J 21,20-25). Warto je odczytać jako zachętę, by życie każdego z nas było czytelną dla świata księgą, w której Jezus pisze swój miłosny list do ludzi.

7 czerwca 2019 r. - Piątek VII Tygodnia Wielkanocnego
W jaki sposób przenieść w nasze życie rozmowę Jezusa z Piotrem i trzykrotne pytanie o miłość większą niż innych (J 21,15-19)? Lepiej chyba nie porównywać własnej wiary i miłości do wiary i miłości innych ludzi, bo groziłoby to pokusą oceniania i wywyższania się. Można jednak zadawać sobie na przykład takie pytania: "Czy dziś kocham Jezusa bardziej niż wczoraj? Czy moje dzisiejsze zasłuchanie w Słowo Boże jest większe niż przy poprzedniej lekturze Biblii? Czy dzisiejsza Komunia Święta jest najpiękniejszą z wszystkich Komunii, jakie kiedykolwiek przyjąłem?".

6 czerwca 2019 r. - Czwartek VII Tygodnia Wielkanocnego
Czasem miewamy wątpliwości i stawiamy pytanie, czy nauki Jezusa nas też dotyczą, skoro mówił je do apostołów, dwa tysiące lat temu, i na dodatek daleko od nas, w Jerozolimie. Odpowiedzią niech będzie fragment modlitwy Jezusa podczas Ostatniej Wieczerzy: "Ojcze Święty, nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie" (J 17,20-26). Dla Jezusa dwa tysiące lat oraz dwa i pół tysiąca kilometrów to nic, jesteśmy dla Niego równie ważni i cenni jak Piotr, Jan, Jakub i inni apostołowie.

5 czerwca 2019 r. - Środa VII Tygodnia Wielkanocnego
Nasze modlitwy nie zawsze się spełniają, ale modlitwy Jezusa zawsze. Warto o tym pamiętać, gdy w liturgii czytamy słowa, jakie Jezus powiedział do Ojca podczas Ostatniej Wieczerzy: "Ojcze, zachowaj ich w Twoim imieniu, aby tak jak My stanowili jedno. Proszę, (...), byś ich ustrzegł od złego. (...) Uświęć ich w prawdzie." (J 17,11-19). Patron dnia 5 czerwca, św. Bonifacy, męczennik, jest dowodem na to, że modlitwy Jezusa się spełniają.

4 czerwca 2019 r. - Wtorek VII Tygodnia Wielkanocnego
Jezus ma otrzymaną od Ojca władzę nad każdym człowiekiem, by każdemu - bez wyjątku - dać życie wieczne (J 17,1-11). Ale nawet ta władza jest niczym wobec naszej wolnej woli. Dlatego tak ważne jest, byśmy "będąc jeszcze na świecie" nauczyli się właściwie z tej wolności korzystać, byśmy słowa Jezusa "przyjęli i prawdziwie poznali, że od Ojca wyszedł, oraz uwierzyli, że Ojciec Go posłał".

3 czerwca 2019 r. - Poniedziałek VII Tygodnia Wielkanocnego
Dobrze byłoby nie mieć nigdy wahań w wierze, ale sam Jezus zapowiadał uczniom, że - nawet jeśli uważają się za mocno wierzących - rozproszą się, a Jego zostawią samego (J 16,29-33). Warto jednak zwrócić uwagę na to, że Jezus nie mówił tych słów z wyrzutem, ale jako zapewnienie, że nawet wtedy On będzie z uczniami, by dać im swój pokój i dodać odwagi.

2 czerwca 2019 r. - Niedziela - Wniebowstąpienie Pańskie
Jak dostać się do nieba? W krążącej po Internecie anegdocie zatytułowanej "Cztery tysiące punktów" zmarły człowiek staje na sądzie przed świętym Piotrem i wymienia swe zasługi. Udaje mu się uzbierać 25 punktów, lecz napis nad wejściem głosi, że wstęp jest od 4 tysięcy. Zniecierpliwiony i załamany woła: "Jezu, ratuj!", na co Piotr odpowiada: "Brawo! Cztery tysiące punktów. Zapraszam do środka."
To oczywiście tylko anegdota, ale rzeczywiście nasze zasługi, nawet te najpobożniejsze, są niczym wobec zawołania "Jezu, ratuj!" lub podobnych:
- "Jezu, ufam Tobie",
- "Jezu, Ty się tym zajmij",
- "Bądź wola Twoja",
- "Pan mój i Bóg mój",
- "Panie, Ty wiesz, że Cię kocham",
- "Amen".