© ks. Ireneusz Węgrzyn
 

 

30 marca 2019 r. - Sobota III Tygodnia Wielkiego Postu
Jezus w przypowieści dał za wzór do naśladowania modlitwę skruszonego celnika (Łk 18,9-14). Pomijając najważniejsze przesłanie przypowieści, czyli pokorę grzesznika, warto zwrócić uwagę na ciekawe szczegóły. Celnik modlił się całym sobą, nie tylko duszą i ustami, ale także ciałem - "nie śmiał nawet oczu wznieść ku niebu, lecz bił się w piersi". Faryzeusz wypowiedział dwadzieścia dziewięć słów, celnik tylko sześć, a "odszedł do domu usprawiedliwiony, nie tamten". Jeśli swoim gadulstwem na modlitwie nie dopuszczamy Boga do głosu, jak On ma nam powiedzieć słowo przebaczenia?

29 marca 2019 r. - Piątek III Tygodnia Wielkiego Postu
"Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań?" (Mk 12,28-34). Który z siedmiu sakramentów jest najważniejszy? Który z grzechów głównych jest najcięższy? Która księga biblijna jest najmądrzejsza? Który papież jest nasz?
Gdy stawiamy pytanie o to, co jest na pierwszym miejscu, często towarzyszy temu ukryty zamiar rezygnacji lub niedostatecznie poważnego traktowania spraw z miejsc drugiego, trzeciego, ostatniego. Naukę Bożą warto jednak przyjmować w całości, nie rezygnując absolutnie z niczego. Bo albo się kocha w 100%, albo wcale.

28 marca 2019 r. - Czwartek III Tygodnia Wielkiego Postu
"Jezus wyrzucał złego ducha z człowieka, który był niemy; a gdy zły duch wyszedł, niemy zaczął mówić" (Łk 11,14-23). Z nami często jest podobnie. Zbyt często milczymy, gdy trzeba głośno mówić. Na przykład, gdy trzeba stanąć w obronie wiary i Kościoła. Albo zdecydowanie i mocno dać świadectwo prawdzie, gdy jesteśmy świadkami kłamstwa. Albo opowiedzieć się po stronie ludzi pozbawianych godności i wolności. Albo upomnieć się o czystość i kulturę języka ojczystego. Albo umieć stanowczo przerwać rozmowę pełną plotek. Oby Jezus nas uwolnił spod władzy złego ducha milczenia.

27 marca 2019 r. - Środa III Tygodnia Wielkiego Postu
Dobrze jest być księdzem i katechetą, bo można osobiście odczytać złożoną przez Jezusa obietnicę wielkości: "Kto je (przykazania) wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim" (Mt 5,17-19). Trzeba jednak koniecznie pamiętać, że uczenie o przykazaniach nie wystarczy. Żeby być wielkim w oczach Jezusa, trzeba samemu najpierw wypełnić wolę Bożą.

26 marca 2019 r. - Wtorek III Tygodnia Wielkiego Postu
Święty Piotr z pewnością miał świadomość, że jest pierwszym i najważniejszym z dwunastu apostołów. Prawdopodobnie miał pokusę myślenia, że kto jak kto, ale on wszystko wie najlepiej, a nauki Jezusa nie są dla niego żadną tajemnicą. A jednak potrafił podejść do Jezusa i spytać o granice przebaczenia bliźniemu (Mt 18,21-35). Warto od Piotra uczyć się pokory.

25 marca 2019 r. - Poniedziałek - uroczystość Zwiastowania Pańskiego
Wielkim wywyższeniem człowieka jest to, że w dialogu Bóg - człowiek pośrednikiem jest anioł (Łk 1,26-38). Przecież aniołowie są kimś bardziej świętym, większym i potężniejszym niż ludzie, a Bóg czyni z nich łączników między niebem i ziemią. Warto uroczystość Zwiastowania przeżyć jako dzień dziękczynienia za wielkość człowieczeństwa oraz jako mobilizację, by nie zawieść zaufania Boga.

24 marca 2019 r. - III Niedziela Wielkiego Postu
Trzy lata, przez które bohater przypowieści poszukiwał owocu na drzewie figowym (Łk 13,1-9), to liczba symboliczna. Nawiązuje do trzech lat publicznej działalności Jezusa, gdy ludzie mogli słuchać nauk Jezusa, widzieć Jego cuda, by móc podjąć decyzję o pójściu za Nim. Miłosierdzie Boże jest jednak tak wielkie, że ci, co nie zdecydowali się zaufać Jezusowi i nie przynieśli Mu owocu, dostają jeszcze dodatkową szansę, a potem może jeszcze jedną, i jeszcze jedną. Obyśmy i my byli tak miłosierni jak Jezus.