© ks. Ireneusz Węgrzyn
 

 

7 marca 2020 r. - Sobota I Tygodnia Wielkiego Postu
Gdyby spytać jakiegokolwiek człowieka na świecie, czy chce być doskonały, każdy z pewnością odpowie, że tak. W pragnieniu doskonałości jesteśmy zgodni. Różnimy się jednak tym, kogo przyjmujemy za wzór do naśladowania. Idolami czasem są jacyś aktorzy, muzycy, sportowcy, celebryci z pierwszych stron gazet. Najczęściej jednak za wzorzec doskonałości uważamy samych siebie, wpatrzeni w lustro jak w obrazek. A Jezus proponuje nam coś o wiele ambitniejszego, trudniejszego do wykonania, ale przez to naprawdę wielkiego: "Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski" (Mt 5,43-48).

6 marca 2020 r. - Piątek I Tygodnia Wielkiego Postu
Grzech to nie tylko zły czyn dotykający bliźniego. Grzech rozpoczyna się już w naszej głowie i sercu, i tylko my oraz Bóg o nim wiemy. Walka z grzechem, którą winniśmy podejmować zawsze, ale zwłaszcza w Wielkim Poście z dużo większym zapałem, też powinna mieć początek w naszej głowie i sercu. Dlatego Jezus uczył, że łamanie przykazania "Nie zabijaj" to nie tylko odebranie komuś życia, że rozpoczyna się ono od gniewu i pogardy w ludzkiej duszy (Mt 5,20-26). W pierwszy piątek miesiąca warto poprosić Jezusa: "Uczyń serca nasze według Serca Twego".

5 marca 2020 r. - Czwartek I Tygodnia Wielkiego Postu
Kiedy Bóg nie może albo nie chce nas wysłuchać? Gdy będziemy Go prosili o złe dary zamiast o dobre, o kamień zamiast o chleb, o węża zamiast o rybę. "Każdy, kto prosi, otrzymuje" (Mt 7,7-12), ale tylko to, co Bóg chce i może nam dać. Biada tym, którzy wolą kamień zamiast chleba.

4 marca 2020 r. - Środa - Święto św. Kazimierza
Jezus proponuje nam, byśmy na Jego wzór zachowywali przykazania - "Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości" (J 15,9-17). Co znaczy "zachować"?
1) poznać przykazania jak najlepiej i wypełniać w codzienności,
2) uchronić przed sobą i innymi ludźmi, którzy chcieliby w przykazaniach cokolwiek zmienić.

3 marca 2020 r. - Wtorek I Tygodnia Wielkiego Postu
W czasie codziennych modlitw, mszy, różańców, koronek wypowiadamy setki, tysiące słów. Czy to już jest wielomówstwo, którego każe unikać Jezus - "Modląc się, nie bądźcie gadatliwi" (Mt 6,7-15)? Tak naprawdę nie chodzi o ilość bezwzględną słów, ale o proporcję między ilością słów mówionych na chwałę Boga i tych mówionych na chwałę i pożytek własny.

2 marca 2020 r. - Poniedziałek I Tygodnia Wielkiego Postu
W I Niedzielę Wielkopostną słyszeliśmy zachętę do odrzucania pokus. To bardzo ważne, ale niewystarczające. Serce człowieka musi być wolne od grzechów, ale nie może pozostać puste, trzeba je wypełnić dobrymi uczynkami. Dlatego Jezus zachęca, by karmić głodnych, poić spragnionych, przyjmować przybyszów, odziewać nagich, odwiedzać chorych i więźniów. I w tych wszystkich ludziach widzieć obecnego Boga (Mt 25,31-46).

1 marca 2020 r. - I Niedziela Wielkiego Postu
Ileż razy marzyliśmy o wysokiej wygranej w totolotka, by nie musieć martwić się o finansowe bezpieczeństwo w życiu. Ileż razy marzyliśmy o zdrowiu absolutnym, by żadna choroba, żaden ból nas nie dotykały. Ileż razy marzyliśmy o możliwości poznania ludzkich myśli i absolutnego zapanowania nad nimi, by wszystkie nasze relacje międzyludzkie były zawsze po naszej woli.
Nic z tego! Boży ludzie (a takimi mamy być) są poddawani pokusom, ale zawsze wierni Bogu. Jak Jezus. Ubogi, cierpiący, kochający. "Idź precz, szatanie!" (Mt 4,1-11).