© ks. Ireneusz Węgrzyn
 

 

14 marca 2020 r. - Sobota II Tygodnia Wielkiego Postu
Przypowieść o synu marnotrawnym (Łk 15,11-32) opisuje pewien ciekawy szczegół, na który z reguły nie zwracamy uwagi. Syn, który zdecydował się odejść od ojca, otrzymał od niego "część własności, która na niego przypada". Zaś drugi z synów, ten, który był cały czas przy ojcu, usłyszał od niego: "Ty zawsze jesteś przy mnie i wszystko, co moje, do ciebie należy". Warto, byśmy zadali sobie pytanie, czy chcemy od Boga wszystko, czy zadowolimy się tylko częścią. Wybór należy do nas.

13 marca 2020 r. - Piątek II Tygodnia Wielkiego Postu
W przypowieści o dzierżawcach winnicy (Mt 21,33-46) właściciel otacza murem winnicę, by chronić uprawy przez dzikimi zwierzętami i złodziejami. Tymczasem największe niebezpieczeństwo znajduje się w środku winnicy i są nim nieuczciwi pracownicy. My też często szukamy wrogów wiary na zewnątrz, wśród apostatów, ateistów i innowierców, a zapominamy, że zło często bierze początek w naszym własnym sercu.

12 marca 2020 r. - Czwartek II Tygodnia Wielkiego Postu
W okresie światowego zagrożenia koronawirusem wiele osób modli się o uchronienie ludzkości przed epidemią. Ale też równie wiele osób wyśmiewa zwracanie się do Boga o pomoc. Ciekawe, co będzie, gdy zagrożenie ustanie. Czy będziemy potrafili dziękować Bogu za okazaną łaskę? Ilu ludzi z tego powodu się nawróci? Oby nie było tak, jak w przypowieści o Łazarzu i bogaczu: "Jeśli Mojżesza i Proroków nie słuchają, to choćby ktoś z umarłych powstał, nie uwierzą" (Łk 16,19-31).

11 marca 2020 r. - Środa II Tygodnia Wielkiego Postu
Gdy Jakub i Jan w asyście swojej mamy prosili Jezusa o miejsce w niebie po Jego prawej i lewej stronie, wywołało to oburzenie dziesięciu pozostałych apostołów. I słusznie. Bo nie można chcieć Bożej łaski tylko dla siebie. Jezus jest dla wszystkich, kocha wszystkich, umarł za wszystkich i w niebie czeka na wszystkich. "Syn Człowieczy, nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie jako okup za wielu" (Mt 20,17-28). Kto tego nie rozumie, nie dorósł jeszcze do Królestwa Bożego.

10 marca 2020 r. - Wtorek II Tygodnia Wielkiego Postu
Osoby, których praca polega na bezpośrednim kontakcie z ludźmi potrzebującymi pomocy, księża, lekarze, nauczyciele, opiekunowie społeczni, wolontariusze, często słyszą od ludzi podziękowania i pochwały. A to niestety grozi pokusą samouwielbienia. Warto, byśmy wzięli sobie do serca słowa Jezusa: "Nie pozwalajcie nazywać się Rabbi, (...) Nie chciejcie również, żeby was nazywano mistrzami, (...) Największy z was niech będzie waszym sługą. Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony" (Mt 23,1-12).

9 marca 2020 r. - Poniedziałek II Tygodnia Wielkiego Postu
Czasem słowa Jezusa są tak trudne, że aby je dobrze zrozumieć, trzeba sięgać do uczonych tłumaczeń. Czasem jednak są tak prosto i stanowczo sformułowane, że każdy je rozumie i każdy czuje, że nie wolno mu przejść obok tych słów obojętnie. Tak jest na przykład, gdy słyszymy: "Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni" (Łk 6,36-38).

8 marca 2020 r. - II Niedziela Wielkiego Postu
Pamiętając o wielkopostnym zaproszeniu do pracy nad jakością własnej modlitwy oraz słuchając fragmentu Ewangelii o Piotrze stawiającym trzy namioty dla Jezusa, Mojżesza i Eliasza (Mt 17,1-9), warto pomyśleć o postawieniu we własnej codzienności Namiotu Spotkania. To przestrzeń (materialna lub duchowa), która pozwoli nam choćby na kilka minut stanąć twarzą w twarz z Bogiem, z dala od zgiełku świata, ciągle biegających ludzi, przekrzykujących się polityków, wiecznie narzekających sąsiadów. Namiot Spotkania można zbudować w kuchni, samochodzie, tramwaju, na spacerze z psem, w drodze na zakupy, w pustym kościele.
Bóg już tam jest i na nas czeka.