© ks. Ireneusz Węgrzyn
 

 

21 marca 2020 r. - Sobota III Tygodnia Wielkiego Postu
Kiedy czytamy przypowieść o modlitwie faryzeusza i celnika w świątyni (Łk 18,9-14), oburzamy się na pierwszego z nich. Na pewno nie robił dobrze, wywyższając się ponad bliźniego. Tylko że im bardziej się oburzamy, tym bardziej ta przypowieść mówi o nas samych. Więc może lepiej powstrzymać się od wydawania jakichkolwiek sądów o drugim człowieku, a osąd pozostawić Bogu.

20 marca 2020 r. - Piątek III Tygodnia Wielkiego Postu
Jezus zapytany o najważniejsze z przykazań, wskazał przykazania miłości Boga i bliźniego (Mt 12,28-34). To są przykazania nierozdzielne. Gdyby ktoś kochał Boga, ale odmawiał serca bliźniemu, to będzie to tylko parodia miłości. W tych dniach widać to aż nadto w postawie ludzi, którzy nie potrafią - w imię miłości bliźniego - zrezygnować z dotychczasowej formy przyjmowania Komunii Świętej i w trosce o zdrowie własne i innych przyjmować Eucharystię za pomocą dłoni.

19 marca 2020 r. - Czwartek - Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca NMP
Ewangelista Mateusz wymienia tylko jedną cechę św. Józefa - "był człowiekiem sprawiedliwym" (Mt 1,18-24). Przez dwadzieścia wieków chrześcijaństwa tradycja Kościoła nadała Józefowi jeszcze wiele innych tytułów, mówiących o Jego posłuszeństwie Bogu, trosce o Maryję i Jezusa, oraz o opiece nad ludźmi proszącymi Go o pomoc. Kilka z nich warto wspomnieć, gdy przeżywamy czas próby spowodowany epidemią koronawirusa:
- Zwierciadło cierpliwości,
- Podpora rodzin,
- Pociecha nieszczęśliwych,
- Nadzieja chorych,
- Patron umierających,
- Opiekun Kościoła Świętego
.
Nie byłoby w tym nic zaskakującego, gdyby od uroczystości św. Józefa epidemia zaczęła w świecie ustępować. Ale "Bądź wola Twoja".

18 marca 2020 r. - Środa III Tygodnia Wielkiego Postu
Epidemia koronawirusa, którą przeżywamy, udowadnia nam, że w życiu nie ma nic - z jednym wyjątkiem - absolutnie pewnego i trwałego. Wszystko przemija, wszystko się zmienia. Kto z nas rok temu przewidziałby, że tak będzie wyglądał obecny Wielki Post?
Co jest tym jednym niezmiennym wyjątkiem? Jezus odpowiada: "Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni" (Mt 18,21-35). Niezmienne Prawo Boże to przede wszystkim przykazanie miłości Boga i bliźniego.

17 marca 2020 r. - Wtorek III Tygodnia Wielkiego Postu
Jezus jest naszym Królem, a my Jego sługami. Czytając Słowo Boże o obowiązku przebaczania oraz przypowieść o nielitościwym dłużniku (Mt 18,21-35), trzeba sobie uświadomić, że każdy z nas - niezależnie od tego, czy jest sługą wielkim czy małym - będzie musiał się z Jezusem rozliczyć. Tak naprawdę, usłyszymy od Niego tylko jedno pytanie - o miłość, ale taką prawdziwą, na przykład przebaczającą.

16 marca 2020 r. - Poniedziałek III Tygodnia Wielkiego Postu
Scena z synagogi w Kafarnaum (Łk 4,24-30) pokazuje, że tragiczna śmierć Jezusa na krzyżu nie była jednorazową wpadką ludzkości, epizodem, który się nigdy więcej nie zdarzy. Ludzie już wcześniej chcieli zabić Jezusa (Herod w Betlejem, mieszkańcy Nazaretu). Teraz też Jezusa ciągle zabijamy, albo przynajmniej usiłujemy to zrobić. Co Jezusa utrzymuje przy życiu? Nasza modlitwa, sakramenty, pomaganie bliźnim, zwłaszcza najbardziej potrzebującym. A co Go zabija? Obojętność, nienawiść, pycha, pogarda.

15 marca 2020 r. - III Niedziela Wielkiego Postu
Kobieta z samarytańskiego miasta Sychar miała wiele na sumieniu. Miała wcześniej pięciu mężów, a aktualnie była związana z mężczyzną, który nie był jej mężem. Miała prawo czuć się skrzywdzona przez los i odrzucona przez społeczeństwo. Tym bardziej więc dziwiło ją, że Jezus rozmawiał z nią, szanując jej godność i człowieczeństwo. Bardzo smutne jest to, że "wielu Samarytan z owego miasta zaczęło wierzyć w Jezusa dzięki słowu kobiety", a mimo to nie zdobyli się na szacunek i wdzięczność wobec niej, i twierdzili: "Wierzymy już nie dzięki twemu opowiadaniu"  (J 4,5-42). To dla nas lekcja i zobowiązanie, by szanować każdego człowieka, niezależnie od tego, jak bardzo ma pokręcone życie. Nigdy nie wiemy, przez kogo Bóg przychodzi do nas.