© ks. Ireneusz Węgrzyn
 

 

18 stycznia 2020 r. - Sobota I Tygodnia Zwykłego
"Cały lud przychodził do Jezusa" (Mk 2,13-17), ale On nie zadowalał się tymi, którzy sami podjęli decyzję o przyjściu do Niego. Jezus szukał i zapraszał do pójścia za sobą także tych opornych, którzy bali się zostawić swój kawałek świata. Na przykład Lewiego, który siedział w komorze celnej, zaprosił: "Pójdź za Mną", a on zostawił wszystko i poszedł. Jak dobrze, że mamy takiego Boga, który szuka nas także wtedy, gdy my przestajemy Go szukać.

17 stycznia 2020 r. - Piątek I Tygodnia Zwykłego
Słuchając ewangelicznej opowieści o uzdrowieniu paralityka (Mk 2,1-12), warto zwrócić uwagę na kierunek, w jakim poruszał się ten chory człowiek. On przybył do Jezusa z góry, czyli od strony nieba. Dla nas też każdy człowiek, któremu możemy okazać przebaczenie, i któremu możemy pomóc w niedoli, jest darem niebios.

16 stycznia 2020 r. - Czwartek I Tygodnia Zwykłego
W Ewangelii wg św. Marka dość często można spotkać słowa: "natychmiast", "zaraz" i podobne. Czytając opisy cudownych uzdrowień, na przykład człowieka trędowatego (Mk 1,40-45) prawdopodobnie z zazdrością stawiamy pytanie, czemu my na łaskę Bożą musimy o wiele dłużej czekać niż ludzie 2000 lat temu. Na to pytanie nikt nie zna odpowiedzi. Warto jednak powtarzać: "Boże, choć Cię nie pojmuję, jednak nad wszystko miłuję".

15 stycznia 2020 r. - Środa I Tygodnia Zwykłego
Piękną lekcję dają nam Jezus i inni bohaterowie Ewangelii. Jezus "chodził po całej Galilei", odwiedzał wszystkie miejscowości, bo wszędzie byli ludzie potrzebujący Jego pomocy. A ci, którzy byli zdrowi, pomagali chorym dostać się do Jezusa, który "uzdrowił wielu dotkniętych rozmaitymi chorobami i wiele złych duchów wyrzucił" (Mk 1,29-39). To niesamowite, że człowiek potrafi zapomnieć o sobie i służyć słabszemu. Jak Jezus.

14 stycznia 2020 r. - Wtorek I Tygodnia Zwykłego
W naszej wędrówce za Jezusem warto pójść do synagogi w Kafarnaum, by tam być świadkiem  uwolnienia człowieka opętanego (Mk 1,21-28). Nawet złe duchy wyznawały, że Jezus jest "Świętym Boga". To była prawda, Jezus jednak nie pozwalał im mówić. Warto zapamiętać, że złemu duchowi nie wolno wierzyć, nawet jeśli jego słowa wydają się najprawdziwszą prawdą.

13 stycznia 2020 r. - Poniedziałek I Tygodnia Zwykłego
Przez wiele tygodni przygotowywaliśmy się do dobrego przeżycia tajemnicy Narodzenia Pańskiego. Najpierw Adwent, roraty, rekolekcje, potem Wigilia, Pasterka, pierwszy i drugi dzień świąt, oktawa Bożego Narodzenia, Nowy Rok, Trzech Króli. Jeżeli dobrze ten czas wykorzystaliśmy, możemy za Jezusem powtórzyć słowa: "Czas się wypełnił" (Mk 1,14-20). Królestwo Boże jest naprawdę blisko nas. Ale to nie koniec, to dopiero początek. Teraz Jezus zaprasza nas do wyruszenia z Nim w drogę: "Pójdźcie za Mną".

12 stycznia 2020 r. - Niedziela Chrztu Pańskiego
W psychologii afiliacja to "jedna z podstawowych potrzeb psychicznych człowieka, wyrażająca się w dążeniu do bycia razem z innymi ludźmi oraz poszukiwania ich akceptacji; jej zasadniczym źródłem jest potrzeba bezpieczeństwa" (Wikipedia). Nawet Jezus na samym początku swej działalności musiał usłyszeć od Ojca: "Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie" (Mt 3,13-17). Dobrze byłoby, gdyby w każdej naszej wspólnocie - rodzinnej, sąsiedzkiej, zawodowej, kościelnej - każdy człowiek czuł się kochany i akceptowany.