© ks. Ireneusz Węgrzyn
 

 

13 czerwca 2020 r. - Sobota X Tygodnia Zwykłego
Gdy Jezus mówi: "Niech wasza mowa będzie TAK - TAK, NIE - NIE" (Mt 5,27-32), możemy pomyśleć o wszystkich sytuacjach, w których mówimy Bogu swoje "TAK", zawarte na przykład w słowie "AMEN":
- "W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. AMEN" - "Tak, chcę w imię Boga modlić się, pracować, uczyć się, podróżować",
- "Ciało Chrystusa. AMEN" - "Tak, wierzę, że w tym kawałku chleba jest obecny prawdziwy Bóg, i chcę Go przyjąć do serca",
- "Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus - Na wieki wieków, AMEN" - "Niech Bóg będzie uwielbiony w życiu moim i osoby, którą pozdrawiam".

12 czerwca 2020 r. - Piątek X Tygodnia Zwykłego
Nauka Jezusa o odcinaniu rąk bądź wyłupywaniu oczu, gdyby te miały być dla nas powodem grzechu (Mt 5,27-32), dotyczy przeróżnych życiowych sytuacji, w których musimy dokonywać trudnych - czasem drastycznych - wyborów. Warto zwrócić uwagę, że Jezus mówił o odcinaniu własnych części ciała, nie cudzych. Nam niestety często zdarza się widzieć przyczynę grzechu poza sobą, w innych ludziach i sytuacjach. Zbyt łatwo odcinamy i wyrzucamy bliźnich ze swego mikroświata, a przez to tracimy ich bezpowrotnie. Oby i nas - grzeszników - nikt w taki sposób nie skreślił.

11 czerwca 2020 r. - Czwartek - Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa
Bóg jest tajemnicą. Człowiek jest tajemnicą. Kościół jest tajemnicą. Eucharystia też jest tajemnicą, ale jednocześnie jest darem od Jezusa pomagającym nam poznać tajemnicę Boga, człowieka i Kościoła. W Eucharystii wielki i daleki Bóg staje się tak bliski nam, że nie wystarczy Mu być obok nas, ale chce być w naszym wnętrzu. W Eucharystii drugi człowiek staje się bliski nam, na przykład przez modlitwę wstawienniczą albo ofiarowanie przyjętej Komunii w czyjejś intencji. W Eucharystii najpełniej widzimy wspólnotę Kościoła, gdy gromadzimy się wokół jednego ołtarza, słuchamy tego samego Słowa Bożego, modlimy się jednomyślnie i karmimy się tym samym Chlebem.

10 czerwca 2020 r. - Środa X Tygodnia Zwykłego
W życiu często się zdarza, że ten, kto ustanawia prawo lub strzeże jego przepisów, sam je łamie, myśląc, że jest ponad prawem. Rodzice wymagają od dzieci rzeczy, których sami nie czynią. Szefowie w pracy spóźniają się, choć od podwładnych oczekują punktualności. Księża grzeszą, choć wiernych namawiają do świętości. Policjanci łamią przepisy drogowe, ale kierowcom wlepiają mandaty. Przykładów można dawać bardzo wiele.
Jezus, który jako Bóg jest najwyższym Prawodawcą, deklaruje, że przyszedł na ziemię Prawo Boże wypełnić (Mt 5,17-19). Swoje deklaracje potwierdził własnym życiem. Warto brać z Niego przykład.

9 czerwca 2020 r. - Wtorek X Tygodnia Zwykłego
Jezus uczy nas, że jesteśmy solą ziemi, która nie może utracić swego smaku (Mt 5,13-16). Warto jednak na to porównanie spojrzeć także z drugiej strony. Jeśli soli będzie za dużo, potrawy nie da się zjeść. Jeśli w życiu rodzinnym, społecznym, parafialnym będzie za dużo nas jako indywidualności, jeśli naszym "smakiem" zdominujemy wszystkich ludzi wokół nas, to taka wspólnota będzie "nie do przetrawienia". Trzeba pokornie zaakceptować wszystkie - nawet najdziwniejsze - "smaki" osób tworzących z nami wspólnotę.

8 czerwca 2020 r. - Poniedziałek X Tygodnia Zwykłego
Przypadające w tym dniu liturgiczne wspomnienie św. Jadwigi, królowej, skłania nas do refleksji nad ludzkimi losami. Jadwiga jako dziesięcioletnie dziecko objęła tron polski, a w wieku dwunastu lat poślubiła prawie trzykrotnie od siebie starszego Władysława Jagiełłę. Patrząc na to z perspektywy naszych czasów, wydaje się to strasznie nieludzkie. Jednak skutkiem tej sytuacji był chrzest Jagiełły, chrystianizacja Litwy, a także powstanie nowej dynastii królewskiej, odnowienie i rozbudowa Akademii Krakowskiej oraz troska o bardzo licznych w tamtych czasach biedaków.
W świętej Jadwidze spełniło się osiem błogosławieństw ogłoszonych przez Jezusa (Mt 5,1-12), nazywanych często konstytucją Królestwa Bożego. Warto czasem pomyśleć, że jeśli coś nie układa się po naszej myśli i wszystko wydaje się być przeciwko nam, Bóg potrafi nawet z tego wyciągnąć jakieś dobro.

7 czerwca 2020 r. - Niedziela Trójcy Świętej
W uroczystość Najświętszej Trójcy w liturgii czytamy najbardziej znane i najczęściej cytowane zdanie z Pisma Świętego - słynny trzeci rozdział, werset szesnasty Ewangelii św. Jana: "Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne" (J 3,16-18). To zdanie bywa nazywane streszczeniem całej Biblii. A skoro nasze życie ma być piątą Ewangelią - Dobrą Nowiną o Jezusie, to powinniśmy całymi sobą, duszą, ciałem, rozumem, wolą, talentami, uczuciami, pragnieniami i wszystkim, co nas stanowi, realizować przesłanie "J 3,16".
Co to konkretnie oznacza? Trzeba wierzyć w Syna Bożego Jednorodzonego i ufać Mu bezgranicznie, trzeba pragnąć życia wiecznego, trzeba być wdzięcznym Bogu za wszystko, co dla nas uczynił, trzeba kochać świat, trzeba pragnąć, by nikt nie zginął.