© ks. Ireneusz Węgrzyn
 

 

11 lipca 2020 r. - Sobota - Święto św. Benedykta, patrona Europy
Przed laty niezliczeni alchemicy poszukiwali tzw. kamienia filozoficznego, który zapewniłby ludziom nieśmiertelność. My również chcielibyśmy żyć jak najdłużej, ciesząc się dobrym zdrowiem i siłami. Jezus obiecuje tym, którzy "dla Jego imienia porzucą wszystko i pójdą za Nim" (Mt 19,27-29), że otrzymają stokrotność swej ofiary i "życie wieczne na własność". Warto przy tej okazji pomyśleć, jak często wzywamy Bożego imienia. Począwszy od chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, poprzez wszystkie znaki krzyża czynione na początku i końcu modlitwy, pracy, podróży, aż po każde wypowiedzenie z wiarą, nadzieją i miłością słowa "Jezus".

10 lipca 2020 r. - Piątek XIV Tygodnia Zwykłego
Słuchając słów Jezusa: "Bądźcie roztropni jak węże, a nieskazitelni jak gołębie" (Mt 10,16-23), warto wspomnieć, że już na samym początku Starego Testamentu, w Księdze Rodzaju, wąż jest ukazany jako ucieleśnienie diabła. Zły duch, szatan rzeczywiście jest roztropny, inteligentny, bardzo mądry, z pewnością dużo bardziej niż my. Brakuje mu jednak nieskazitelności, czystości, świętości. Wnioskiem dla nas może być to, byśmy dbając o mądrość, nie zaniedbywali troski o świętość. Roztropność bez nieskazitelności będzie upodobnieniem się do złego ducha.

9 lipca 2020 r. - Czwartek XIV Tygodnia Zwykłego
Prawdopodobnie wiele osób wierzących ma przekonanie, że łaska Boga jest proporcjonalna do naszych zasług. Czasem nawet mamy pretensje do Pana Boga, że my tak wiele dla Niego czynimy, modlimy się, przyjmujemy Komunię, pomagamy biednym, a On nie bardzo chce spełniać nasze prośby. Dobrze byłoby, byśmy usłyszeli i wzięli sobie do serca słowa Jezusa: "Darmo otrzymaliście" (Mt 10,7-15). Bo nawet największe nasze zasługi są niczym wobec ogromu Bożej miłości względem nas. Ludzkiego życia jest za mało, by zasłużyć sobie na Bożą łaskę. Czy w takim razie nasze dobre czyny nie są potrzebne? Oczywiście, że są, ale winny być naszą odpowiedzią na łaskę, którą już otrzymaliśmy od Boga wcześniej niż zaczęliśmy czynić jakiekolwiek dobro.

8 lipca 2020 r. - Środa XIV Tygodnia Zwykłego
W zdumienie mogą nas wprawić słowa Jezusa: "Nie idźcie do pogan, idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela" (Mt 10,1-7).  Czy Jezusowi nie zależało na nawróceniu innowierców i niewierzących? To przecież niemożliwe, bo Bóg kocha wszystkich i nikogo nie opuszcza. Słowa Jezusa można odczytać jako dowód na dwie rzeczy: 1) Bóg zawsze dotrzymuje słowa, więc Naród Wybrany będzie dla Niego zawsze "oczkiem w głowie", 2) Bóg szanuje wolny wybór człowieka, więc do końca o niego walczy i zostawia go dopiero wtedy, gdy człowiek sam tego definitywnie zechce.

7 lipca 2020 r. - Wtorek XIV Tygodnia Zwykłego
Zło i nieszczęścia niestety lubią się w naszym życiu kumulować. Człowiek cudownie uzdrowiony przez Jezusa nie dość, że był opętany, to jeszcze był niemową (Mt 9,32-38).  Nam też się to często zdarza. Najpierw epidemia i susza, potem epidemia i gradobicia, burze i powodzie. Na szczęście Jezus jest "specjalistą" od trudnych i złożonych przypadków, i nie ma takiego nieszczęścia, które byłoby ponad Jego siły.

6 lipca 2020 r. - Poniedziałek XIV Tygodnia Zwykłego
W życiu parafialnym dość często można spotkać sytuację, że ktoś przychodzi do spowiedzi, przyjmuje Komunię Świętą i sakrament chorych, informując, że jutro - pojutrze idzie do szpitala na poważną operację. Warto zachwycić się wiarą tych ludzi i pomyśleć o nich jak o bohaterach Ewangelii - zwierzchniku synagogi i kobiecie cierpiącej na krwotok, którzy w Jezusie złożyli całą swą nadzieję (Mt 9,18-26). Jezus nigdy nie zawodzi tych, którzy Mu ufają.

5 lipca 2020 r. - XIV Niedziela Zwykła
Epidemia koronawirusa wielu ludziom uniemożliwiła coniedzielne uczestnictwo we mszy świętej sprawowanej we wspólnocie. Zastąpiło je indywidualne korzystanie z transmisji telewizyjnych, radiowych i internetowych, co w tych warunkach było oczywiście rozsądnym i koniecznym wyjściem. Problemem pozostawała jednak niemożność przystąpienia do Komunii Świętej. Jest w tym jeden plus - długie nieprzyjmowanie Ciała Chrystusa sprawiło, że wiele osób mocno zatęskniło za obecnością Jezusa w sercu pod postacią chleba. Mając to wszystko na uwadze, warto przeczytać słowa Jezusa: "Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię" (Mt 11,25-30). Komunia Święta jest naprawdę wielkim pokrzepieniem - źródłem siły we wszelkich naszych słabościach: osobistych, rodzinnych, narodowych i globalnych, duchowych i cielesnych, wielkich i małych.