© ks. Ireneusz Węgrzyn
 

 

8 sierpnia 2020 r. - Sobota XVIII Tygodnia Zwykłego
W czasach Jezusa, gdy wiedza medyczna była jeszcze na niskim poziomie, epilepsja była uważana nie za chorobę, ale za opętanie przez złego ducha. Dlatego apostołowie, nie mogąc sobie z tą chorobą poradzić, pytali Jezusa: "Dlaczego my nie mogliśmy go wypędzić?" (Mt 17,14-20). Jego odpowiedź: "Z powodu małej wiary waszej" warto odczytać jako zachętę do postawienia pytania, czym jest duża wiara. Jak wierzyć tak mocno, by "nic nie było dla nas niemożliwego"? Na te pytania nie ma prostej odpowiedzi. Całego życia jest za mało, by ją znaleźć.

7 sierpnia 2020 r. - Piątek XVIII Tygodnia Zwykłego
Co znaczy stracić życie z powodu Jezusa (Mt 16,24-28)? Na pewno uczniowie Jezusa musieli i ciągle muszą się liczyć z możliwością śmierci męczeńskiej za wiarę. Ale spłyceniem nauki Jezusa byłoby ograniczyć ją tylko do sytuacji ekstremalnych. Bardziej chyba chodzi o interpretację napisaną przez św. Pawła, że "nikt z nas nie żyje dla siebie" (Rz 14,7). Im bardziej umieramy dla siebie, a żyjemy dla Boga i ludzi, tym więcej życia mamy w sobie. Tak wiele, że wystarczy go na całą wieczność.

6 sierpnia 2020 r. - Czwartek - Święto Przemienienia Pańskiego
Nieżyjący od lat profesor teologii moralnej w łódzkim seminarium ks. Tadeusz Sikorski bardzo często używał terminu "theosis - przebóstwienie" na określenie ludzkiego powołania do przeniknięcia Bogiem naszego człowieczeństwa. Wzorem przebóstwienia jest oczywiście Jezus, który w scenie przemienienia na górze Tabor ukazał uczniom swoje boskie oblicze, "twarz Jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło" (Mt 17,1-9).
Kiedy w okresie pandemii często zasłaniamy twarze maseczkami, znad których widać tylko nasze oczy, warto popracować nad tym, by w tych oczach spotykani ludzie mogli zobaczyć "Boską cząstkę".

5 sierpnia 2020 r. - Środa XVIII Tygodnia Zwykłego
Kiedy człowiek prosi Boga o jakąś łaskę dla siebie, powinien być pokorny i poddany woli Bożej - tak radził Jezus uczniom Jakubowi i Janowi, gdy razem ze swoją matką przyszli prosić o pierwsze miejsca w Królestwie Bożym. Ale gdy prosimy o Bożą pomoc dla drugiego człowieka, zwłaszcza chorego, skrzywdzonego przez los, Jezus dopuszcza stanowczość z naszej strony, wręcz zachwyca się tym, że potrafimy naciskać na Boga, targować się z Nim i nie ustępować. Jak święta miłością do córki kobieta kananejska - "O niewiasto, wielka jest twoja wiara; niech ci się stanie, jak pragniesz!" (Mt 15,21-28).

4 sierpnia 2020 r. - Wtorek XVIII Tygodnia Zwykłego
Słowa Jezusa: "Co z ust wychodzi, to czyni człowieka nieczystym" (Mt 15,1-2.10-14) warto odczytać jako zachętę do większej kontroli nad słowami, jakie wypowiadamy. Trzeba strzec się mowy nienawiści, hejtu, pogardy, obmowy, plotek, kłamstwa. Trzeba się także strzec milczenia, zwłaszcza gdy komuś dzieje się krzywda, lub gdy milczenie jest ucieczką od ludzi i odpowiedzialności za nich.

3 sierpnia 2020 r. - Poniedziałek XVIII Tygodnia Zwykłego
Uczniowie Jezusa płynęli łodzią po wzburzonych wodach Jeziora Galilejskiego. Noc, fale i co najgorsze - nieobecność Jezusa. Na szczęście ani noc, ani fale nie były dla Niego przeszkodą, by przyjść do uczniów z ratunkiem i nadzieją (Mt 14,22-36). Warto pomyśleć o wszystkich sytuacjach z naszego życia, w których doświadczamy nieobecności Boga, i jak Piotr zawołać: "Panie, ratuj!".

2 sierpnia 2020 r. - XVIII Niedziela Zwykła
Można wyobrazić sobie pełne zdumienia miny apostołów, gdy usłyszeli od Jezusa polecenie: "Wy dajcie im jeść" (Mt 14,13-21). Gdybyśmy potrafili czytać w ich myślach, na pewno usłyszelibyśmy słowa: "Czy On nie za dużo od nas wymaga? Jak pięcioma chlebami nakarmić tysiące ludzi?".
Nam - żyjącym 2000 lat później - również często się wydaje, że wymagania Jezusa są ponad nasze możliwości. I to jest prawda. Sami nie damy rady, ale z Jego pomocą możemy niewiarygodnie wiele. Jak apostołowie.