© ks. Ireneusz Węgrzyn
 

 

25 stycznia 2020 r. - Sobota - Święto Nawrócenia św. Pawła
Bycie prześladowcą chrześcijan z pewnością nie było dla św. Pawła powodem do chluby. Paweł miał się czego wstydzić i czego żałować. Być może nawet wolałby, by nikt nie pamiętał jego czynów. Ale św. Paweł nie uciekał od odpowiedzialności za zło, które wyrządził, i ciągle powtarzał, że jest ostatnim w kolejce do nieba. Warto, byśmy i my umieli pokornie przyznawać się do popełnianych błędów, oraz byśmy nigdy nie przestawali się nawracać. Więc jeśli czytamy w Biblii, że trzeba uwierzyć, że trzeba wyzbyć się złego ducha (Mk 16,15-18), to te słowa odnoszą się przede wszystkim do nas, nie do innych.

24 stycznia 2020 r. - Piątek II Tygodnia Zwykłego
Dlaczego ewangeliści, pisząc o powołaniu dwunastu apostołów, skrupulatnie wymieniali ich imiona (Mk 3,13-19)? Być może chodziło o przekazanie kolejnym pokoleniom chrześcijan, że Ewangelia głoszona im przez Piotra, Andrzeja, Jakuba, Jana i innych jest wiarygodna, gdyż jest świadectwem naocznych świadków wybranych przez samego Jezusa. W naszych czasach to też jest bardzo ważne, byśmy mówiąc ludziom o Bogu, mówili zawsze w oparciu o osobiste doświadczenie spotkania z Jezusem.

23 stycznia 2020 r. - Czwartek II Tygodnia Zwykłego
Mieszkańcy Galilei, Judei, Jerozolimy, Idumei, Zajordania oraz okolic Tyru i Sydonu, którzy "cisnęli się do Jezusa, aby Go dotknąć" (Mk 3,7-12), są naszymi nauczycielami uczącymi nas, jak ważna jest bliskość Jezusa. My tej bliskości możemy doświadczyć przez Komunię Świętą, adorację, czytanie Słowa Bożego, dotknięcie krzyża czy świętego obrazu, ale też przez dostrzeganie obecności Boga w spotykanych ludziach i Jego działania w przeróżnych codziennych życiowych sytuacjach.

22 stycznia 2020 r. - Środa II Tygodnia Zwykłego
Podejrzliwość, gniew, smutek, zatwardziałość serca, knucie - to kilka uczuć, które możemy znaleźć w krótkim fragmencie Ewangelii opowiadającym o uzdrowieniu w szabat (Mk 3,1-6). Stale nam towarzyszą przeróżne uczucia, którymi możemy Bogu służyć, ale też które mogą nas od Boga odciągać. Bóg stworzył nas jako osoby uczuciowe, ale trzeba pamiętać, że tylko dobre uczucia są Bożym dziełem w nas.

21 stycznia 2020 r. - Wtorek II Tygodnia Zwykłego
Ludzie często odnajdują bardzo dziwną i niezrozumiałą przyjemność w wytykaniu innym ich błędów. Codziennie można usłyszeć zdania typu: "Źle się modlicie", "Niedobrze przyjmujecie Komunię", "Błędnie piszecie napis na drzwiach w Trzech Króli", "Trzy rzeczy, które robisz źle podczas spowiedzi" (cytaty znalezione na jednym z katolickich portali internetowych). Faryzeusze też wytykali uczniom Jezusa, że ci nie umieją zachowywać szabatu (Mk 23,23-28). Warto wsłuchać się w radę Jezusa, który akcent stawia na ludzkie sumienie, a nie na jurydyczne przestrzeganie przepisów.

20 stycznia 2020 r. - Poniedziałek II Tygodnia Zwykłego
Czasem z niepokojem stawiamy pytanie, czemu w naszych kościołach tak mało jest młodych ludzi. Być może część winy jest po naszej - dorosłych - stronie, że próbujemy młodych wtłoczyć w nasze tradycyjne schematy postępowania. Chcemy, by młodzi modlili się, przyjmowali sakramenty, śpiewali, chodzili na nabożeństwa, jak my to robimy od lat. Ale oni tego nie czują, podobnie my nie czujemy ich młodzieńczego sposobu patrzenia na wiarę. To nie jest nowe zjawisko, 2000 lat temu faryzeusze też dziwili się, dlaczego uczniowie Jezusa nie poszczą. Jezus daje nam ważną wskazówkę, by "młode wino wlewać do nowych bukłaków" (Mk 2,18-22). Warto o tym pomyśleć zwłaszcza w Dniach Modlitw o Jedność Chrześcijan, byśmy potrafili akceptować różne sposoby oddawania czci temu samemu Bogu.

19 stycznia 2020 r. - II Niedziela Zwykła
Można powiedzieć, że słowa Jana Chrzciciela przekazane przez Jana Ewangelistę to kwintesencja naszego chrześcijańskiego powołania: "Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że On jest Synem Bożym" (J 1,29-34). "Zobaczyć" i "zaświadczyć" to dwie rzeczy, do których wzywa nas Bóg. Są one nierozdzielne. Nie można świadczyć, jeśli się samemu wcześniej nie zobaczyło. I nie można milczeć, jeśli się widziało wielkie rzeczy.