© ks. Ireneusz Węgrzyn
 

 

17 października 2020 r. - Sobota XXVIII Tygodnia Zwykłego
Jak rozumieć słowa Jezusa, że "temu, kto bluźni przeciw Duchowi Świętemu, nie będzie odpuszczone" (Łk 12,8-12)? Warto przywołać zapisany w Księdze Rodzaju biblijny opis stworzenia, gdzie w ludzką postać ulepioną z prochu ziemi Bóg dosłownie wdmuchuje swojego ducha (Rdz 2,7). Bluźnierstwem przeciwko Duchowi Świętemu jest żyć tylko ciałem, rezygnować z życia duchowego. To jest grzech niewybaczalny.

16 października 2020 r. - Piątek XXVIII Tygodnia Zwykłego
Mówi się, że przysłowia są mądrością narodu. Na przykład przysłowie "Kto z kim przestaje, takim się staje" sprawdza się w życiu kolejnych pokoleń. Wiedział to już Jezus, gdy 2000 lat temu przestrzegał uczniów: "Strzeżcie się kwasu faryzeuszów" (Łk 12,1-7) i tłumaczył, że kwas to ludzka obłuda. Jeśli będziemy przebywali z ludźmi obłudnymi, dwulicowymi, zakłamanymi, to istnieje ryzyko, że sami się takimi staniemy. Warto lgnąć do ludzi świętych, prawdomównych, otwartych, pomocnych, wybaczających, i zarażać się od nich wszelkim dobrem. "Lgnąć" to nie tylko przebywać fizycznie w czyimś towarzystwie, ale to także odpowiednio dobierać czytane książki, oglądane programy w telewizji czy odwiedzane strony internetowe.

15 października 2020 r. - Czwartek XXVIII Tygodnia Zwykłego
Jezus w wyjątkowo mocnych słowach piętnował ludzi, którzy nie chcieli słuchać posłanych przez Boga proroków (Łk 11,47-54). Prorok to ten, który usłyszał w swoim umyśle i sercu Słowo Boże, i poczuł przynaglenie, by to Słowo głosić innym. Każdy z nas, należąc do Kościoła, uczestniczy w jego misji prorockiej. Mamy słuchać Słowa Bożego głoszonego przez Kościół (papieża, biskupów, kapłanów, katechetów).  I mamy je głosić, idąc w swoje środowiska i nie wstydząc się Ewangelii.

14 października 2020 r. - Środa XXVIII Tygodnia Zwykłego
Kiedy Jezus mówił do faryzeuszów i uczonych w Piśmie "Biada wam" (Łk 11,42-46), ci odczytywali Jego słowa jako ubliżanie. Bo ludzie chcieliby, by Bóg ich tylko ciągle chwalił, nigdy im nie zwracał uwagi, nie upominał, nie nawracał. Jeśli jednak pełni pychy będziemy trwali w poczuciu bezgrzeszności, to może się okazać, że Jezus nie będzie musiał pójść za nas na krzyż. I wtedy - nie daj, Boże - stracimy szansę na zbawienie.

13 października 2020 r. - Wtorek XXVIII Tygodnia Zwykłego
Podczas posiłku w domu pewnego faryzeusza na jego uwagę o braku obmycia rąk Jezus powiedział: "Właśnie wy, faryzeusze, dbacie o czystość zewnętrznej strony kielicha i misy, a wasze wnętrze pełne jest zdzierstwa i niegodziwości" (Łk 11,29-32). My też bywamy nierozumnymi faryzeuszami, gdy oceniamy ludzi po zewnętrznych pozorach, nie sięgając do ich wnętrza, dla przykładu w kwestii sposobu przyjmowania Komunii Świętej. Na szczęście Bóg inaczej niż ludzie zawsze patrzy w głąb serca.

12 października 2020 r. - Poniedziałek XXVIII Tygodnia Zwykłego
Żyjemy w czasach, w których ludzie bardziej wolą mówić niż słuchać. Odrzucamy autorytety, siebie samych uważając za wyrocznię w każdej dziedzinie, także w kwestiach dogmatycznych i etycznych. Jezus stawia przed nami jako wzór do naśladowania królową z południa, która przybyła słuchać mądrości Salomona, oraz mieszkańców Niniwy, nawróconych przez słuchanie proroka Jonasza (Łk 11,29-32). Warto chcieć i umieć słuchać.

11 października 2020 r. - XXVIII Niedziela Zwykła
Dla wielu ludzi ulubionym zajęciem w dzieciństwie było oglądanie fotografii w książce kucharskiej. Dziś te zainteresowania przeniosły się do Internetu, ale ciągle lubimy patrzeć na suto zastawione stoły pełne smakołyków i wyobrażać sobie siebie jako degustatorów. Najpiękniejsza uczta jest jednak dla nas dostępna nie w książkach, nie w Internecie, a na żywo w kościele podczas Eucharystii, gdzie Jezus zastawia dla nas stół Słowa i Ciała, karmiąc nas przeobficie. Warto usłyszeć Jego zaproszenie: "Przyjdźcie na ucztę" (Mt 22,1-14).