© ks. Ireneusz Węgrzyn
 

 

1 lutego 2020 r. - Sobota III Tygodnia Zwykłego
Jezusa musiały mocno zaboleć słowa apostołów budzących Go w łodzi podczas burzy na jeziorze: "Nauczycielu, nic Cię to nie obchodzi, że giniemy?" (Mk 4,35-41). Przecież nikomu tak bardzo nie zależało na nich jak Jezusowi, a usłyszał zarzut obojętności. My też czasami do Jezusa kierujemy słowa, które sprawiają Mu ból. Na przykład, gdy modlimy się o coś niezgodnego z Bożą wolą. Albo gdy obarczamy Boga odpowiedzialnością za zło czynione przez ludzi. Albo kiedy źle mówimy do ludzi i o ludziach, zapominając, że właśnie w nich Bóg na nas czeka.

31 stycznia 2020 r. - Piątek III Tygodnia Zwykłego
Księża z reguły patrzą na ludzi z góry. I to nie tylko dlatego, że są wyższego wzrostu. Mają wykształcenie teologiczne, codziennie głoszą Ewangelię, sprawują Eucharystię, karmią wiernych Jezusem, rozgrzeszają, są publicznie znani. To wszystko stawia ich na uprzywilejowanej pozycji. Jezus jednak napomina, że w oczach Bożych wielkim może się stać malutkie ziarnko gorczycy (Mk 4,26-34), czyli dziecko, staruszka, chory, biedny. W życiu parafialnym takich "wielkich małych" jest naprawdę mnóstwo.

30 stycznia 2020 r. - Czwartek III Tygodnia Zwykłego
Wystarczy choćby w jednym dniu obejrzeć wiadomości w kilku wiodących stacjach telewizyjnych, by mieć w głowie ogromny mętlik. Te same fakty są przez różnych wydawców zupełnie inaczej przedstawiane i interpretowane. A pytanie, gdzie jest prawda, wydaje się niezwykle trudne do rozstrzygnięcia. W tym kontekście warto usłyszeć słowa Jezusa: "Baczcie na to, czego słuchacie" (Mk 4,21-25). Baczcie na to, co oglądacie, co czytacie, jakie strony internetowe odwiedzacie. Baczcie na to, z kim się spotykacie i kogo słuchacie. Bo kto z kim przestaje, takim się staje.

29 stycznia 2020 r. - Środa III Tygodnia Zwykłego
Apostołowie i inni uczniowie Jezusa nie do końca rozumieli przypowieść o siewcy (Mk 4,1-20), dlatego pytali Go o jej sens. Jezus dziwił się temu, ale cierpliwie wszystko im tłumaczył. My też wielu Bożych spraw nie rozumiemy, więc nie powinniśmy obawiać się przychodzić do Jezusa z pytaniami i wątpliwościami. On na pewno będzie wobec nas równie cierpliwy jak 2000 lat temu.

28 stycznia 2020 r. - Wtorek III Tygodnia Zwykłego
We fragmencie Ewangelii wg św. Marka opisującym spotkanie Jezusa z Matką i krewnymi (Mk 3,31-35) możemy wyczytać ciekawy szczegół. Oto o ludziach siedzących dokoła Niego Jezus mówi, że pełnią oni wolę Bożą. Jeśli nam też zależy na wypełnianiu woli Ojca, to powinniśmy znaleźć swoje miejsce przy Jezusie, i to miejsce siedzące, czyli zajęte na dłużej. Adoracja, słuchanie Słowa, rozmowa z Jezusem, obserwowanie Bożego działania, trwanie we wspólnocie uczniów - to Boża wola względem nas.

27 stycznia 2020 r. - Poniedziałek III Tygodnia Zwykłego
Uczonym w Piśmie bardzo łatwo przychodziło oskarżać Jezusa o kontakty z Belzebubem (Mk 3,22-30). My też nie jesteśmy wolni od łatwego i szybkiego oceniania ludzkich zachowań, zwłaszcza w kwestii wiary i praktyk religijnych. Zdecydowanie zbyt łatwo potępiamy ludzi, którzy na przykład żyją w związkach niesakramentalnych, albo z jakiegoś powodu nie przychodzą do kościoła, albo mają poważne wątpliwości w wierze. Tylko Bóg ma prawo osądzać, bo tylko On ma wgląd do ludzkiego serca i zna człowieka lepiej niż ktokolwiek inny.

26 stycznia 2020 r. - Niedziela Słowa Bożego
W przeżywaną po raz pierwszy Niedzielę Słowa Bożego warto podjąć refleksję nad miejscem lektury Pisma Świętego w naszym życiu duchowym.
Biblię można/trzeba czytać na wiele różnych sposobów:
- czytanie ciągłe - Gdybyśmy czytali dziennie tylko jeden rozdział (to zajmuje maksymalnie 5 minut), w 3 miesiące mielibyśmy przeczytane wszystkie Ewangelie, a w 9 miesięcy cały Nowy Testament.
- czytanie wybranych fragmentów - Na przykład tekstów wskazanych przez Kościół do codziennej liturgii.
- czytanie wyrywkowe - Zawsze powinno być poprzedzone ufną modlitwą, by Duch Święty pokierował naszymi dłońmi otwierającymi Biblię w wybranym przez Niego miejscu.