© ks. Ireneusz Węgrzyn
 

 

31 października 2020 r. - Sobota XXX Tygodnia Zwykłego
Przypowieść o zaproszonych na ucztę (Łk 14,7-11) uczy, że w Bożych oczach nie ma miejsc pierwszych i ostatnich. To tylko ludzie wprowadzili podziały na lepszych i gorszych, godnych i niegodnych, wykształconych i prostaków, bogatych i biednych. Bóg jednak nie patrzy tak, jak ludzie. Kocha wszystkich, bliskich i dalekich.

30 października 2020 r. - Piątek XXX Tygodnia Zwykłego
Kiedy w domu faryzeusza podczas szabatowego posiłku stanął przed Jezusem człowiek chory na wodną puchlinę (dziś nazywaną wodobrzuszem), On "dotknął go, uzdrowił i odprawił" (Łk 14,1-6). Te trzy krótkie czasowniki opisują, jak powinno wyglądać każde nasze spotkanie z Jezusem. Najpierw doświadczenie Jego obecności i bliskości, potem łaska - najlepiej według woli Bożej, nie według naszego życzenia, a następnie posłanie, by wobec ludzi dawać świadectwo o Bożej miłości.

29 października 2020 r. - Czwartek XXX Tygodnia Zwykłego
Człowiek, który odrzuca miłość Boga i bliźniego, a żyje miłością własną, skazuje się na samotność. A samotność jest piekłem już za życia. Przestrzegał przed tym Jezus: "Oto dom wasz tylko dla was pozostanie" oraz "Nie ujrzycie Mnie" (Łk 13,18-21). Chyba nie ma dla człowieka większej tragedii.

28 października 2020 r. - Środa - Święto św. Szymona i Judy Tadeusza, apostołów
Święty Juda Tadeusz jest często wzywany w modlitwie jako patron spraw beznadziejnych, zaś jego towarzysz z liturgicznego święta, apostoł Szymon, w Ewangelii nosi przydomek "Gorliwy" (Łk 6,12-19). Warto te dwie kwestie połączyć w całość. Im bardziej beznadziejna wydaje się nasza sytuacja życiowa, tym bardziej musimy być gorliwi w wierze. Im trudniejsze zadanie mamy do wypełnienia, tym więcej musimy się modlić - jak Jezus przed wyborem dwunastu apostołów.

27 października 2020 r. - Wtorek XXX Tygodnia Zwykłego
Jezus uczył, że Kościół ma być jak drzewo, w którym każdy ptak znajdzie schronienie, albo jak chleb, którego wystarczy dla wszystkich (Łk 13,18-21). To się samo nie zrobi. Kościół potrzebuje nas - wszystkich, którzy go tworzą, byśmy pracowali wytrwale nad jego budowaniem i nad jego jakością. Jak ogrodnik dbający o posadzone drzewo i jak kobieta wyrabiająca ciasto na chleb.

26 października 2020 r. - Poniedziałek XXX Tygodnia Zwykłego
Osiemnaście lat kobieta z Ewangelii wg św. Łukasza (Łk 13,10-17) nie mogła się wyprostować, spojrzeć w słońce i gwiazdy, popatrzeć prosto w ludzkie oczy, stanąć z godnością przed ludźmi. Z pewnością pokazywano ją palcami, była obiektem żartów i kpin. Jezus, uzdrawiając ją z niemocy, nie tylko przywrócił jej zdrowie ciała, ale też godność należną człowiekowi. Warto, modląc się do Boga, prosić nie tylko o zdrowie dla ciała, ale też dla ducha.

25 października 2020 r. - XXX Niedziela Zwykła
Jezus dobrze wiedział, że pytanie o największe przykazanie zostało zadane przez uczonego w Prawie nie dlatego, by poznać prawdę, ale by Jezusa wystawić na próbę (Mt 22,34-40). Odpowiedział jednak spokojnie, cierpliwie, z miłością, i w ten sposób udowodnił, że to właśnie przykazanie miłości jest największe ze wszystkich. Warto, byśmy i my życiem potwierdzali ustne deklaracje.