© ks. Ireneusz Węgrzyn
 

 

22 lutego 2020 r. - Sobota - Święto Katedry św. Piotra, apostoła
Katedra to miejsce, z którego naucza biskup. Katedra św. Piotra to miejsce nauczania papieży. Jezus obiecał, że każdy papież, posiadając klucze królestwa niebieskiego, będzie nauczał rzeczy objawionych przez Ojca, który jest w niebie (Mt 16,13-19). Dlatego warto (trzeba) słuchać papieża, czytać jego pisma, śledzić jego działania. Smutne jest to, że wśród ludzi wierzących jest tak wielu, którzy uważają się za mądrzejszych od papieża i kwestionują jego naukę. Czy oni są jeszcze katolikami?

21 lutego 2020 r. - Piątek VI Tygodnia Zwykłego
Często można usłyszeć od ludzi, że w życiu najważniejsze jest zdrowie. Wśród życiowych priorytetów wymieniane jest także szczęśliwe życie rodzinne oraz bezpieczeństwo finansowe. Jezus jednak prostuje nasze myślenie, wskazując na największą wartość naszej duszy, i przestrzega przed jej utraceniem (Mk 8,34-9,1). Jezus wskazuje, że środkiem do rozwoju życia duchowego jest naśladowanie Go, nawet jeśli miałoby to oznaczać gotowość przyjęcia krzyża. Warto być człowiekiem duchowym, zarówno w wymiarze religijnym (głęboka, dojrzała wiara), jak i humanistycznym (wrażliwość na piękno, naukę, sztukę).

20 lutego 2020 r. - Czwartek VI Tygodnia Zwykłego
Święty Marek dał świadectwo, że Jezus nauczał nie tylko w wielkich miastach, ale i w małych wioskach, a nawet więcej - uczył po prostu będąc w drodze (Mk 8,27-33). My też możemy Go spotkać podczas wielkich wydarzeń, na przykład celebr papieskich i biskupich, odpustów, rekolekcji, pielgrzymek, uroczystości. Ale też On jest z nami i uczy nas w zwykłej, szarej codzienności. A z Jezusem szara codzienność nabiera kolorytu i blasku.

19 lutego 2020 r. - Środa VI Tygodnia Zwykłego
W Betsaidzie Jezus mógł oczywiście przywrócić wzrok niewidomemu na odległość - wystarczyłaby sama Jego myśl lub słowo, ale wybrał sposób bardziej materialny, cielesny - "zwilżył mu oczy śliną i położył na niego ręce" (Mk 8,22-26). Sytuacja ta ukazuje Boga, który pragnie być bardzo blisko nas, nie tylko myślą lub słowem, ale nawet fizycznie. W naszej pobożności może się to wyrażać na przykład poprzez adorację, czyli trwanie w bliskości Jezusa. Albo przez gest położenia rąk na sercu bezpośrednio po przyjęciu Komunii Świętej.

18 lutego 2020 r. - Wtorek VI Tygodnia Zwykłego
Prawdopodobnie z wydarzenia opisanego w Ewangelii (Mk 8,14-21) wzięło się popularne powiedzenie: "Ja o niebie, ty o chlebie". Co mówił Jezus w kwestii wyboru priorytetów życiowych? Gdy w grę wchodziło troszczenie się o zwykłych, szarych ludzi, wtedy Jezus zaczynał od nakarmienia głodnych, a dopiero później głosił im Dobrą Nowinę. Ale gdy nauczał samych apostołów, czyli najbardziej zaufanych współpracowników, mówił wprost, by nie troszczyli się o ciało, tylko o duszę. Jaki stąd wniosek? Od siebie trzeba wymagać zdecydowanie więcej niż od bliźnich.

17 lutego 2020 r. - Poniedziałek VI Tygodnia Zwykłego
Piękna była reakcja Jezusa, gdy faryzeusze chcieli wystawić Go na próbę. On tylko "westchnął w głębi duszy" (Mk 8,11-13). Nie zareagował zniecierpliwieniem, pogardą, złością, agresją. Nie nawyzywał od bezbożników. Nie hejtował. Trudne to, ale naśladowanie Jezusa jest jedyną drogą, która ma sens.

16 lutego 2020 r. - VI Niedziela Zwykła
Uczeni w Piśmie i faryzeusze byli uważani za elitę religijną judaizmu, a mimo to Jezus nakazywał uczniom, by ich sprawiedliwość była "większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów" (Mt 5,17-37). Dlaczego? Bo człowiek przez całe swoje życie musi się rozwijać, doskonalić. Zatrzymanie się jest początkiem cofania. Obyśmy nigdy nie stracili zapału i motywacji do codziennych wysiłków.