© ks. Ireneusz Węgrzyn
 

 

19 grudnia 2020 r. - Sobota III Tygodnia Adwentu
Ewangelista Łukasz mocno podkreśla, że Elżbieta i Zachariasz byli ludźmi sprawiedliwymi, a mimo to nie otrzymali od Boga największej łaski, o jakiej marzą małżonkowie - daru rodzicielstwa  (Łk 1,5-25). Często tak się dzieje, że nie otrzymujemy od Boga tego, o co z przekonaniem prosimy. Z pewnością jest to wielka próba dla naszej wiary i próba zaufania wobec Bożej mądrości. Jeśli wyjdziemy z niej zwycięsko, staną się rzeczy wielkie. Wielkie co najmniej tak, jak wielkim było narodzenie Jana Chrzciciela z rodziców - staruszków.

18 grudnia 2020 r. - Piątek III Tygodnia Adwentu
Święty Józef uważał się za człowieka sprawiedliwego i takim rzeczywiście był. W imię tej sprawiedliwości, dowiedziawszy się o ciąży Maryi, "zamierzał oddalić ją potajemnie". Bóg jednak właśnie dlatego, że Józef był sprawiedliwym człowiekiem, nakazał mu uczynić coś zupełnie przeciwnego - "Nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki" (Mt 1,18-24). Bóg jest mądrzejszy od nas i zawsze wie lepiej niż my, co jest dobre, a co złe. Dlatego warto pozwolić Mu, by prostował nasze myślenie, warto być Mu posłusznym nawet wbrew naszym planom - jak Józef.

17 grudnia 2020 r. - Czwartek III Tygodnia Adwentu
Dlaczego Ewangelia wg św. Mateusza, a wraz z nią cały Nowy Testament, rozpoczyna się od szczegółowo napisanego rodowodu Jezusa (Mt 1,1-17)? Być może św. Mateusz, natchniony przez Ducha Świętego, chciał nam przekazać, że Syn Boży z miłości do nas stał się człowiekiem takim samym jak my, mającym ludzkie ciało, ludzką rodzinę, ludzką historię. Ważne jest to, że ludzie są Bogu potrzebni, by mógł dokonać dzieła zbawienia. Trzeba to przesłanie odczytać bardzo osobiście - "Bóg mnie potrzebuje i mnie zaprasza do swojej rodziny".

16 grudnia 2020 r. - Środa III Tygodnia Adwentu
Czytając Ewangelię, można wielokrotnie natrafić na opisy sytuacji, w których jedni ludzie pomagali drugim w dotarciu do Jezusa. Taką rolę pełnili na przykład uczniowie Jana Chrzciciela, którzy w jego imieniu przyszli do Jezusa z pytaniem o Jego misję (Łk 7,18-23). Podobnie czynili ci, którzy prowadzili do Jezusa niewidomych, chromych, trędowatych, głuchych. Warto - w duchu odpowiedzialności za ludzi z naszego otoczenia - podjąć refleksję nad naszym pośredniczeniem między nimi a Bogiem.

15 grudnia 2020 r. - Wtorek III Tygodnia Adwentu
Mówi się, że dobrymi chęciami jest piekło wybrukowane. Rzeczywiście odległość między obietnicami a czynami jest przeogromna. Warto od Jezusa przyjąć przestrogę zapisaną w przypowieści o dwóch synach (Mt 21,28-32) i postarać się naśladować Boga, dla którego "chcę" zawsze znaczy "czynię". Warto o tym pomyśleć, podejmując adwentowe i rekolekcyjne postanowienia.

14 grudnia 2020 r. - Poniedziałek III Tygodnia Adwentu
Ponoć nie powinno się odpowiadać pytaniem na pytanie, ale tak właśnie uczynił Jezus. Na pytanie arcykapłanów i starszych ludu, jakim prawem czyni to, co czyni, odpowiedział pytaniem o Jana Chrzciciela i źródło jego działalności (Mt 21,23-27). My też sporo różnych pytań zadajemy Bogu, ale warto usłyszeć - zwłaszcza teraz, w Adwencie i podczas rekolekcji - pytania, które On do nas kieruje.

13 grudnia 2020 r. - III Niedziela Adwentu
Dwa razy w roku można podczas liturgii używać koloru różowego. Można w tym kolorze odczytać przynaglenie do bardziej intensywnej pracy duchowej. Dlaczego? Róż jest połączeniem czerwieni i bieli, ale nie jest ani czerwienią, ani bielą. Czerwień to kolor miłości, a my przecież za mało kochamy. Biel to kolor czystości, a nam do czystości jeszcze bardzo daleko. Warto - zwłaszcza w Adwencie - brać przykład z Jana Chrzciciela, który był człowiekiem bardzo wyrazistym, w którego życiu nie było bezbarwności (J 1,6-8.19-28).