© ks. Ireneusz Węgrzyn
 

 

10 stycznia 2021 r. - Niedziela Chrztu Pańskiego
Jezus jako Syn Boży był bezgrzeszny i doskonały, więc wszystko, cokolwiek czynił, musiało się podobać Ojcu. Z nami już nie jest tak pięknie. Choć jesteśmy dziećmi Bożymi, mamy swoje przywary, ulegamy pokusom, popełniamy grzechy. Warto jednak podejmować wysiłek i bardzo mocno pracować nad tym, by i do nas mogły się odnieść słowa Ojca wypowiedziane nad Jezusem: "Ty jesteś moim Synem umiłowanym, w Tobie mam upodobanie" (Mk 1,7-11).

9 stycznia 2021 r. - Sobota w Okresie Bożego Narodzenia
Modlitwa we wspólnocie, na przykład rodzinnej czy parafialnej, ma wielką wartość. Ale czasem człowiek potrzebuje modlitwy w oddaleniu od ludzi, by móc stanąć twarzą w twarz z Bogiem. Tak się dzieje podczas indywidualnych rekolekcji, podczas prywatnej pielgrzymki do miejsca świętego, podczas nawiedzenia Najświętszego Sakramentu. Ostatnio także dla wielu osób podczas przymusowej kwarantanny. Tak wielokrotnie czynił Jezus, gdy odsyłał uczniów, odprawiał tłum i "odchodził na górę, by się modlić" (Mk 6,45-52). Warto pielęgnować takie chwile, kiedy absolutnie nikt i nic nie zasłania nam Boga.

8 stycznia 2021 r. - Piątek w Okresie Bożego Narodzenia
Opis cudu nakarmienia tłumów (Mk 6,34-44) ukazuje trzy sposoby, w jakie Bóg odpowiada na nasze potrzeby. Może: 1) sam dać chleb głodnym, 2) może polecić uczniom, by zadbali o potrzebujących, 3) może też jak pasterz wyprowadzić owce na soczyste pastwisko, by same - pod jego opieką - się najadły. Gdy my o coś prosimy Boga, nie zawsze to otrzymujemy od Niego bezpośrednio, czasem Bóg posługuje się ludźmi (np. lekarzami, gdy prosimy o zdrowie), a czasem daje nam natchnienie, byśmy sami o siebie zadbali. Warto w zwykłej codzienności widzieć działanie Boga.

7 stycznia 2021 r. - Czwartek w Okresie Bożego Narodzenia
Decyzja Jezusa, że "usunął się do Galilei, opuścił Nazaret i osiadł w Kafarnaum" (Mt 4,12-17.23-25), była całkowicie suwerenna. A jednocześnie była realizacją zapowiedzi prorockich zapisanych u Izajasza. To jeden z najtrudniejszych do zrozumienia tematów dotyczących wiary - jak pogodzić wolność wyboru z realizacją Bożych planów? Najlepszym wyjściem jest chyba oddanie Bogu swojej wolności i zdanie się na Jego pełną miłości mądrość. Skoro Jezus to zrobił, to tym bardziej my powinniśmy.

6 stycznia 2021 r. - Objawienie Pańskie
Mędrcy ze Wschodu, "otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę" (Mt 2,1-12). A że Ewangelia to nie tylko wspomnienia wydarzeń sprzed lat, ale to coś, co dzieje się aktualnie, tu i teraz, więc i my możemy przed Jezusem otworzyć swoje skarby. I oddać Jezusowi ZŁOTO naszej pracy, naszych trosk i zmagań z trudną codziennością, KADZIDŁO naszego życia duchowego, modlitwy, adoracji, naszych tęsknot i marzeń, MIRRĘ troski o drugiego człowieka, o rodzinę, sąsiadów, ubogich, smutnych, zagubionych.

5 stycznia 2021 r. - Wtorek w Okresie Bożego Narodzenia
Do każdego z nas Jezus mówi te same słowa, jakie powiedział do Filipa: "Pójdź za Mną" (J 1,43-51). Tak samo do każdego z nas mówi jak do Natanaela: "Widziałem cię, zanim...". Jak to dobrze, że mamy takiego Boga, któremu jesteśmy potrzebni, i który już myślał o nas wcześniej, nim Go w ogóle poznaliśmy.

4 stycznia 2021 r. - Poniedziałek w Okresie Bożego Narodzenia
Nazwanie Jezusa Barankiem Bożym (J 1,35-42) odwołuje się do dwóch skojarzeń z barankiem/owcą. Pierwsze to biel, puszystość, łagodność, delikatność - symbol Bożej świętości, dobroci i miłosierdzia. Drugie to baranek paschalny, którego społeczność żydowska zabijała i spożywała na pamiątkę cudownego uwolnienia z Egiptu - to symbol Bożego poświęcenia, krwi przelanej na krzyżu i złożonej tam ofiary za ludzi. Warto o jednym i drugim pamiętać, gdy chwilę przed Komunią kapłan ukazuje nam Baranka Bożego.

3 stycznia 2021 r. - II Niedziela po Bożym Narodzeniu
W ciągu dziesięciu ostatnich dni już trzeci raz w Liturgii Słowa powraca do nas Prolog Ewangelii wg św. Jana (J 1,1-18). Warto zaufać mądrości Kościoła, który przez liturgię proponuje nam rozważenie tych niezwykle ważnych treści. Warto u progu Nowego Roku podjąć refleksję na wszystkimi słowami, jakie wychodzą z naszych ust. Nad modlitwą do Boga, nad rozmowami z rodziną, znajomymi, współpracownikami i przypadkowo spotkanymi ludźmi, nad myślami, przez które mówimy do samych siebie, nad czynami, które często przemawiają głośniej od słów.
Gdy Bóg chce mówić po ludzku, ludzie muszą mówić po Bożemu.

2 stycznia 2021 r. - Sobota w Okresie Bożego Narodzenia
Czym się różni święty patron od idola? Idol to człowiek, który jest dla nas autorytetem, ale który też naszą uwagę skupia wyłącznie na sobie. Patron to również autorytet, ale taki, który kieruje nas ku Bogu jako ostatecznemu celowi ludzkiego życia. Jak Jan Chrzciciel, wybitny święty, wskazujący na Jezusa: "Pośród was stoi Ten, którego wy nie znacie, który po mnie idzie, a któremu ja nie jestem godzien odwiązać rzemyka u Jego sandała" (J 1,19-28).