© ks. Ireneusz Węgrzyn
 

 

10 kwietnia 2021 r. - Sobota w Oktawie Wielkanocy
Fragment kończący Ewangelię wg św. Marka zawiera spis kolejnych objawień zmartwychwstałego Jezusa: najpierw Marii Magdalenie, potem uczniom idącym do Emaus, następnie jedenastu apostołom. Warto byłoby do tego tekstu dopisać jeszcze jeden akapit - o naszym osobistym spotkaniu z żyjącym Jezusem. Jeśli to zrobimy, to i do nas będą się odnosiły słowa rozesłania: "Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!" (Mk 16,9-15).

9 kwietnia 2021 r. - Piątek w Oktawie Wielkanocy
Dla apostołów łowienie ryb było ich pracą, zawodem, częścią ich życia. A kiedy wypłynęli na jezioro pierwszy raz po śmierci Jezusa, była to także ich ucieczka przed lękiem, pustką i poczuciem przegranej. I wtedy właśnie spotkali Zmartwychwstałego (J 21,1-14). My też możemy spotkać Jezusa nie tylko w kościele, podczas uroczystych celebr, ale w prozie codzienności, w pracy, zmęczeniu, a nawet w samotności i smutku. Im bardziej brakuje nam nadziei, tym pewniejsze jest to, że Jezus jest bardzo blisko.

8 kwietnia 2021 r. - Czwartek w Oktawie Wielkanocy
Niesamowite, jak bardzo Bóg potrafi walczyć o człowieka. Przecież to apostołowie powinni przyjść do zmartwychwstałego Jezusa i paść przed Nim na kolana, a jeszcze lepiej od Wielkiego Piątku czuwać przy Jego grobie, a nie zamykać się ze strachu w Wieczerniku. Tymczasem to Jezus przychodzi do nich, pokazuje im swoje ręce i nogi, pozwala się dotknąć. A gdy oni jeszcze nie dowierzają, na dowód swej prawdziwości spożywa kawałek pieczonej ryby (Łk 24,35-48). Jak to dobrze mieć takiego Boga, który nie skreśla nas - niedowiarków.

7 kwietnia 2021 r. - Środa w Oktawie Wielkanocy
Gdy dwaj uczniowie Jezusa szli do Emaus, On "szedł z nimi, lecz oczy ich były jakby przesłonięte, tak że Go nie poznali" (Łk 24,13-35). Ten fragment Ewangelii mówi nie tylko o dwóch uczniach, ale o każdym z nas. Jezus nieustannie nam towarzyszy, idzie z nami przez życie, tylko my niestety Go nie widzimy, przesłaniamy swój duchowy wzrok. Najwyższa pora przejrzeć na oczy!

6 kwietnia 2021 r. - Wtorek w Oktawie Wielkanocy
W dniu zmartwychwstania najpierw aniołowie, a potem sam Jezus, zapytali Marię Magdalenę: "Czemu płaczesz?" (J 20,11-18). Wrażliwość na ludzkie cierpienie jest cechą, która czyni z nas obywateli nieba. Ocierając ludzkie łzy, jesteśmy jak Jezus i Jego aniołowie.

5 kwietnia 2021 r. - Poniedziałek Wielkanocny
Polecenie przekazane uczniom Jezusa, by udali się do Galilei (Mt 28,8-15), można odczytać jako symbol powrotu do codziennych obowiązków, do tzw. zwykłego życia. Jerozolima, gdzie Jezus umarł i zmartwychwstał, była przede wszystkim miejscem kultu Boga, zaś Galilea to miejsce zamieszkania i pracy. My też po świętach będziemy musieli wrócić do pracy zawodowej, do szkoły (oby jak najkrócej w wersji online), do obowiązków domowych. Ważne, byśmy to czynili, pamiętając, że Jezus obiecał czekać w Galilei na uczniów. Na nas też będzie czekał w domu, pracy, szkole, sklepie, placu zabaw i w tysiącach innych miejsc.

4 kwietnia 2021 r. - Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego
Nie da się oderwać Wielkiego Piątku od Niedzieli Zmartwychwstania. Nie może istnieć zmartwychwstanie, które nie będzie poprzedzone śmiercią - nie w sensie fizycznym, ale śmiercią dla grzechów, dla swoich słabości, dla swego egoizmu. I nie można też, wierząc, zatrzymać się w śmierci i nie żyć zmartwychwstaniem. Są tacy ludzie we wspólnocie Kościoła, nawet księża, którzy ciągle myślą i mówią tylko o grzechu, śmierci, piekle, szatanie. Trzeba nam wszystkim uwierzyć - jak Maria Magdalena, Szymon Piotr i Jan - w życie, które pokonało śmierć (J 20,1-9).