© ks. Ireneusz Węgrzyn
 

 

24 kwietnia 2021 r. - Sobota III Tygodnia Wielkanocnego
Jezus powiedział, że Jego Ciało jest prawdziwym pokarmem, a Jego Krew prawdziwym napojem, a w następnym zdaniu zaczął mówić o swojej męce i śmierci (J 6,55.60-69). Wielu ludziom trudno jest to przyjąć, ale prawdziwa więź z Jezusem oprócz radości niesie w sobie także cierpienie. Jezus nie jest przynoszącym prezenty Świętym Mikołajem, jest Zbawicielem, który zbawił nas przez krzyż. To odpowiedź na pytanie, dlaczego i nas dotyka tak wiele bólu.

23 kwietnia 2021 r. - Piątek - Uroczystość św. Wojciecha, biskupa i męczennika
Od śmierci św. Wojciecha minęły już 1024 lata, jednak czytając opis jego życia i męczeństwa można odnieść wrażenie, że od tamtych czasów nic się nie zmieniło. Walki polityczne, walki o władzę, przekonanie, że za pieniądze można kupić wszystko, stawianie władzy ponad służbą, wykorzystywanie jednych osób przeciwko innym, a przede wszystkim bezpardonowa walka zła z dobrem. Jezus jednak wszystkim, którzy dochowają wierności i wytrwają w prześladowaniach, nawet za cenę śmierci, obiecuje życie wieczne (J 12,24-26). Nie ma nic cenniejszego.

22 kwietnia 2021 r. - Czwartek III Tygodnia Wielkanocnego
Słowa Jezusa: "Ja jestem chlebem życia; kto go je, nie umrze" (J 6,44-51) nie dotyczą nieśmiertelności w sensie fizycznym. Tak samo przecież umierają ci, którzy przyjmowali Komunię Świętą, jak i ci, którzy jej unikali jak ognia. Człowiek jednak to nie tylko ciało, ale i dusza, a nawet przede wszystkim dusza. Jezus obiecuje tym, którzy zapraszają Go do swych serc, przeszczęśliwe życie wieczne. Każdorazowa Komunia Święta jest uchwyceniem się Jezusa niczym rzucenie się w objęcia mamy, taty, ukochanej, ukochanego, przyjaciela.

21 kwietnia 2021 r. - Środa III Tygodnia Wielkanocnego
W opinii większości ludzi chleb to najbardziej potrzebny do życia pokarm. Dlatego Jezus nazwał siebie "chlebem życia" (J 6,35-40). Kto ma Jezusa, kto Go spożywa, ten ma życie wieczne. I tak jak chcielibyśmy, by dla każdego człowieka na kuli ziemskiej wystarczyło chleba, tak i Jezus chce być chlebem dla wszystkich - bez wyjątku. Jak sam powiedział: "Jest wolą Tego, który Mnie posłał, abym nic nie stracił z tego wszystkiego, co Mi dał".

20 kwietnia 2021 r. - Wtorek III Tygodnia Wielkanocnego
Kilka lat temu ukazało się nowe wydanie Lekcjonarza Mszalnego, z którego czytamy podczas liturgii wybrane teksty biblijne. W poprzednim wydaniu można było znaleźć takie zdanie: "Ojciec Mój da wam prawdziwy chleb z nieba", zaś w obecnym czytamy: "Ojciec Mój daje wam prawdziwy chleb z nieba" (J 6,30-35). Drobna, ale wiele znacząca  różnica - czas przyszły ("da") został zastąpiony czasem teraźniejszym ("daje"). To bardzo ważne, by mieć świadomość, że u Boga jest wieczne "teraz", że korzystania z łaski Bożej nie warto odkładać na później.

19 kwietnia 2021 r. - Poniedziałek III Tygodnia Wielkanocnego
Św. Jan w swojej relacji podał dość szczegółowe informacje o wydarzeniach, jakie nastąpiły po cudownym rozmnożeniu chleba, na przykład o ilości łodzi cumujących przy brzegu (J 6,22-29). To zaskakujące, zważywszy, że pisał te słowa około 60 lat po tym wydarzeniu. Musiało to na nim wywrzeć ogromne wrażenie, skoro wszystko tak dokładnie zapamiętał.
Warto, byśmy i my swoje spotkania z Jezusem tak dobrze zapamiętali i - jak Jan - pragnęli mówić o nich ludziom.

18 kwietnia 2021 r. - III Niedziela Wielkanocna
Z przedstawionego przez św. Łukasza opisu spotkania zmartwychwstałego Jezusa z uczniami (Łk 24,35-48) możemy wyciągnąć kilka ważnych wniosków odnośnie naszej relacji z Jezusem:
1) Jezus przychodzi do nas, by dać nam swój pokój. Pokój tak wielki, jakiego nikt inny na świecie nam nie da. Pokój, który pomaga pokonać nawet śmierć.
2) Jezus przychodzi do nas i chce być jak najbliżej nas, wręcz zachęca do dotknięcia Jego ran. Jednocześnie chce być podobny do nas, jeść, spać, radować się i smucić, odczuwać ból - jak my.
3) Misja Jezusa jest spełnieniem wszystkich biblijnych proroctw o Mesjaszu, dlatego tak ważne jest, byśmy sięgali często po Słowo Boże. A jeśli ciężko nam Je zrozumieć, daje nam swego Ducha Świętego, by nas oświecił.
4) Od nas Jezus oczekuje tylko jednego - świadectwa obecności Jego zmartwychwstania w nas - "Wy jesteście świadkami tego".