© ks. Ireneusz Węgrzyn
 

 

20 lutego 2021 r. - Sobota po Popielcu
Gdyby ktoś nas namawiał do brania przykładu z Jezusa, z pewnością byśmy go posłuchali. Podobnie gdybyśmy mieli brać przykład z Matki Boskiej, św. Piotra czy św. Jana. Ale czemu mielibyśmy brać przykład z Lewiego - celnika, grzesznika, kolaboranta z Rzymianami? Tymczasem to właśnie on w Ewangelii jest wzorem nawrócenia - "zostawił wszystko, wstał i poszedł z Jezusem" (Łk 5,27-32). Wielkopostne nawrócenie wymaga pokory - byśmy umieli brać przykład z grzeszników większych niż my.

19 lutego 2021 r. - Piątek po Popielcu
Jezus uczył, że czas wesela uczniów wiąże się z Jego obecnością, zaś czas postu - z nieobecnością (Mt 9,14-15). Dlatego warto, przeżywając Wielki Post, myśleć o ciągle zbyt małej obecności Jezusa w naszym życiu. Oby najbliższe czterdzieści dni było dla nas nieustanną tęsknotą za Jezusem i otwieraniem się na Jego bliskość.

18 lutego 2021 r. - Czwartek po Popielcu
"Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć" (Łk 9,22-25). Jezus, Syn Boży, nie cierpiał z powodów naturalnych. Jako człowiek oczywiście odczuwał głód, pragnienie, zmęczenie, ale nie było to źródłem Jego nieszczęścia. Prawdziwy ból zadawali Mu tylko ludzie - ból zdrady, niezrozumienia, niewdzięczności, obojętności. Obyśmy po czterdziestu dniach postu nieco mniej ranili Jezusa.

17 lutego 2021 r. - Środa Popielcowa
Co znaczą słowa Jezusa, że praktyki pokutne - jałmużnę, modlitwę i post, powinno się podejmować w ukryciu - "Niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa" (Mt 6,1-6.16-18)? Zła byłaby jałmużna czyniona w blasku dziennikarskich fleszy. Zły byłby post podejmowany dla zrobienia wrażenia na Panu Bogu. Zła byłaby modlitwa, za którą ludzie by nas chwalili. Nie chodzi jednak o chowanie się przed ludzkimi spojrzeniami, przecież parafianie powinni widzieć modlącego się księdza, dzieci - poszczących i pomagających biednym rodziców. Bardziej chodzi o motywację, która nami kieruje. Czym innym jest wiara na pokaz, a czym innym świadectwo wiary.