© ks. Ireneusz Węgrzyn
 

 

27 lutego 2021 r. - Sobota I Tygodnia Wielkiego Postu
Nauczając, Jezus lubił używać porównań, jednocześnie wysoko stawiając słuchaczom poprzeczkę. Gdy na przykład uczył o miłości Boga Ojca, porównywał ją do miłości ziemskich ojców, ale ukazywał jej dużo wyższy poziom. Podobnie, gdy mówił o sprawiedliwości, porównywał ją do cech uczonych w Piśmie i faryzeuszów, ale sugerował, że Jego uczniowie muszą od siebie o wiele więcej wymagać. Tak samo mówił o miłości bliźniego, że nie wystarczy tylko kochać ludzi sobie życzliwych, bo to robią wszyscy. Uczniowie Jezusa mają miłować także nieprzyjaciół i modlić się za prześladowców. Dlaczego? Bo mają być "doskonali, jak doskonały jest Ojciec niebieski" (Mt 5,43-48). Jak  brać przykład, to tylko od najlepszych, czyli od Boga.

26 lutego 2021 r. - Piątek I Tygodnia Wielkiego Postu
Uczeni w Piśmie byli wybitnymi znawcami zawiłości teologicznych Biblii, w tym przykazań, faryzeusze zaś uchodzili za znawców prawa i praktycznego jego wypełniania (lub omijania). A Jezus mówi, że nasza sprawiedliwość musi być większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów (Mt 5,20-26). To znaczy, że w życiu chrześcijanina musi być coś większego niż mądrość i prawo. Tym czymś jest miłość. Bez miłości nie ma sensu żadne przykazanie i żaden przepis prawny.

25 lutego 2021 r. - Czwartek I Tygodnia Wielkiego Postu
Bardzo często, czytając Pismo Święte, odnajdujemy treści ukazujące naszą relację z Bogiem jako relację rodzinną. Jezus idzie krok dalej, mówiąc, że ojcowie troszczą się o swoje dzieci niejako z naturalnego obowiązku, zaś Bóg czyni to z własnego wyboru, jeśli tylko my będziemy trwali w postawie dziecka - "O ileż bardziej Ojciec wasz da to, co dobre, tym, którzy Go proszą" (Mt 7,7-12).

24 lutego 2021 r. - Środa I Tygodnia Wielkiego Postu
Wielki Post to niezwykły czas, w którym Jezus prowadzi nas drogą nawrócenia. Jako nasz przewodnik podpowiada, jak i którędy iść, by dotrzeć do celu. Jedną z rad Jezusa na temat naszej modlitwy jest sugestia, by unikać stawiania Bogu kategorycznych żądań (Łk 11,29-32). Podobnie jak w relacjach międzyludzkich, tak samo jest z Bogiem - im bardziej stanowczo żądamy, tym większa powstaje przepaść między nami. Zaś im więcej obustronnej pokory, tym bliżej siebie jesteśmy.

23 lutego 2021 r. - Wtorek I Tygodnia Wielkiego Postu
Szukamy patentu na dobrą modlitwę. Tak naprawdę nie jest ważne, ilu i jakich słów używamy. Jezus wręcz sugeruje, by nie pokładać ufności w wielomówstwie (Mt 6,7-15). Spokojnie moglibyśmy nie mówić nic innego, jak tylko w kółko powtarzać: "Ojcze nasz, święć się, przyjdź, bądź, daj, odpuść, nie wódź, zbaw", a dziecięce zaufanie wobec Boga byłoby najpiękniejszą modlitwą.

22 lutego 2021 r. - Poniedziałek - Święto Katedry św. Piotra, apostoła
W ciągu ostatnich kilku wieków chyba nie było tak wielu sytuacji, w których ludzie uważający się za głęboko wierzących sprzeciwialiby się autorytetowi papieża, jak obecnie. Dla wielu naszych sióstr i braci w wierze to nie papież, nie ojciec święty, nie namiestnik Chrystusa, tylko po prostu Bergoglio. Tym bardziej więc trzeba, byśmy wszyscy przypomnieli sobie słowa Jezusa wypowiedziane do Piotra i jego następców wybranych przez Ducha Świętego: "Ty jesteś Piotr - Opoka, tobie dam klucze królestwa niebieskiego" (Mt 16,13-19). W dniu święta Katedry św. Piotra warto pomodlić się za Papieża, ale i za jego wrogów, także tych wewnątrz naszej wspólnoty kościelnej.

21 lutego 2021 r. - I Niedziela Wielkiego Postu
Jezus przebywał na pustyni przez czterdzieści dni w towarzystwie aniołów i zwierząt - bez ludzi (Mk 1,12-15). Warto czasem choćby na trochę odsunąć się od ludzi i spraw codziennego życia, by na tych ludzi i na to życie spojrzeć z innej - Bożej - perspektywy. Nie chodzi oczywiście o ucieczkę od ludzi, którzy nam uprzykrzają życie, ale o nabranie mocy, by ich kochać jeszcze bardziej.