© ks. Ireneusz Węgrzyn
 

 

13 marca 2021 r. - Sobota III Tygodnia Wielkiego Postu
We współczesnej polszczyźnie bardzo rzadko używa się słowa "dufny". Według "Słownika języka polskiego" oznacza ono człowieka zbyt pewnego siebie. A ewangelista św. Łukasz, pisząc o dufnych ludziach, do wiary we własną sprawiedliwość dodaje jeszcze pogardę wobec innych (Łk 18,9-14). W Wielkim Poście trzeba koniecznie przypomnieć sobie to zapomniane słowo i zrobić porządny rachunek sumienia z wszystkich przypadków dufności w naszym życiu.

12 marca 2021 r. - Piątek III Tygodnia Wielkiego Postu
Na pytanie o najważniejsze z przykazań Jezus odpowiedział: "Pierwsze jest - Będziesz miłował" (Mk 12,28-34). Warto postawić pytanie, dlaczego właśnie to. Dlaczego miłość? Odpowiedź jest bardzo prosta i logiczna. Jako dzieci Boże mamy być podobni do Ojca, chrześcijaństwo jest upodabnianiem się do Boga. A przecież najważniejszą cechą Boga jest miłość - Bóg jest Miłością. Nie da się być chrześcijaninem niekochającym.

11 marca 2021 r. - Czwartek III Tygodnia Wielkiego Postu
W czasach, w których ludzie żyjący obok siebie są bardzo podzieleni, kiedy nie potrafią, a może nawet nie chcą być razem, szczególnego znaczenia nabierają słowa Jezusa: "Każde królestwo wewnętrznie skłócone pustoszeje i dom na dom się wali" (Łk 11,14-23). Trzeba pamiętać koniecznie, że Bożym działaniem w człowieku jest jedność, współpraca i zgoda, a szatańskim podziały i rozproszenia.

10 marca 2021 r. - Środa III Tygodnia Wielkiego Postu
Jezus objawił się uczniom jako strażnik Bożego Prawa pilnujący, by nie zmieniła się w nim "ani jedna jota, ani jedna kreska" (Mt 5,17-19). To dowód na to, że miłość Boża jest niezmienna i nieodwołalna. Choćbyśmy ze wszystkich sił starali się ją odrzucić, Bóg kochać nas nie przestanie. Bo na straży Prawa Miłości stoi Jezus.

9 marca 2021 r. - Wtorek III Tygodnia Wielkiego Postu
Naukę Jezusa o przebaczaniu "nie siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy" (Mt 18,21-35) warto wpisać na stałe w nasze życie. Jak to zrobić? Na przykład wskazać w swoim otoczeniu osobę najbardziej dla nas przykrą, wypisać w prywatnych (nikomu nieujawnianych) notatkach 77 przykrości przez nią nam uczynionych i przy każdej z nich postawić "plus" na znak przebaczenia. Kształt tego znaku nie jest przypadkowy, bo przecież "plus" to nic innego jak krzyż.

8 marca 2021 r. - Poniedziałek III Tygodnia Wielkiego Postu
Jezus wiedział, że nie będzie dobrze przyjęty w rodzinnym Nazarecie, wszak "żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie" (Łk 4,24-30). A jednak poszedł tam głosić Dobrą Nowinę. I kiedy oddalił się stamtąd, gdyż mieszkańcy Nazaretu "wyrzucili Go z miasta i wyprowadzili na urwisko góry, aby Go strącić", to jednak nie wyrzekł się nazarejskiego pochodzenia i wielokrotnie powracał do rodzinnej miejscowości. To dla nas bardzo mocna lekcja, jak postępować z ludźmi z naszego najbliższego otoczenia, z rodziną, przyjaciółmi, sąsiadami, współpracownikami, za których jesteśmy odpowiedzialni, nawet jeśli oni sobie tego nie życzą.

7 marca 2021 r. - III Niedziela Wielkiego Postu
W III Niedzielę Wielkopostną można wykonać pewne ćwiczenie - rozejrzeć się po mieszkaniu, zwłaszcza kuchni i łazience, i policzyć wszystkie środki chemiczne i akcesoria służące sprzątaniu. Z pewnością w każdym domu jest ich bardzo wiele. Można też zajrzeć do domowej apteczki i zobaczyć, jak wielki zapas leków w niej się znajduje. Warto przy tej okazji pomyśleć, jak wiele sposobów na utrzymanie czystości i zdrowia duszy proponuje nam Jezus i Jego Kościół. W modlitwie wypowiadanej podczas niedzielnej liturgii padają ważne słowa: "Boże, Ty nam wskazałeś jako lekarstwo na grzechy post, modlitwę i jałmużnę". Warto o to zdrowie i czystość dbać równie mocno, jak Jezus wypędzający przekupniów ze świątyni (J 2,13-25).