© ks. Ireneusz Węgrzyn
 

 

20 marca 2021 r. - Sobota IV Tygodnia Wielkiego Postu
Strażnicy świątynni posłani przez arcykapłanów, idąc do Jezusa, mieli złe intencje. Może chcieli Go aresztować, może podchwycić na jakimś złym słowie, może oskarżyć o podburzanie tłumu. Ale Jezus ma tak niesamowitą moc, że nawet najzagorzalszego przeciwnika jest w stanie przekonać do siebie. Dlatego strażnicy wrócili i powiedzieli arcykapłanom: "Nigdy jeszcze nikt tak nie przemawiał jak ten człowiek" (J 7,40-53). To wielka nadzieja, że może ci wszyscy, którzy dziś chlubią się swoją niewiarą, kwestionowaniem przykazań, walką z Kościołem, kiedyś jeszcze zachwycą się Jezusem. Obyśmy tylko my ich przedwcześnie nie skreślili, skoro Jezus ich nie skreśla.

19 marca 2021 r. - Piątek - Uroczystość św. Józefa
Na kartach Ewangelii niewiele treści jest poświęconych Józefowi. Ale za każdym razem jest on pokazany jako człowiek z krwi i kości, prawdziwy, twardy mężczyzna, a jednocześnie wrażliwy mąż i ojciec. Mający swoje lęki, ale na słowo anioła umiejący je pokonać (Mt 1,16-24). Pełen bólu serca po zgubieniu dwunastoletniego Jezusa w Jerozolimie, ale szukający wytrwale aż do skutku (Łk 2,41-51). Oby wszyscy mężczyźni tacy byli.

18 marca 2021 r. - Czwartek IV Tygodnia Wielkiego Postu
Jezus uczył, że w naszej wierze potrzebujemy autorytetów i za przykład wskazał Mojżesza (J 5,31-47). Oczywiście świętych, mądrych, odważnych i pobożnych ludzi było o wiele więcej, na przykład Noe, Abraham, Aaron, Jozue, Daniel, Izajasz, Jeremiasz, a w Nowym Testamencie Maryja, Maria Magdalena, Marta, Maria, Łazarz, apostołowie. Warto spytać się, kto jest dla nas autorytetem, nie tylko z Biblii lub historii Kościoła. Może mama lub tato? Babcia lub dziadek? A może dziecko? Może przyjaciel lub współpracownik? Może ulubiona siostra zakonna lub katechetka?
A może ksiądz? - daj Boże!

17 marca 2021 r. - Środa IV Tygodnia Wielkiego Postu
Jezus powiedział, że nawet On "nie może niczego czynić sam z siebie, jeśli nie widzi Ojca czyniącego" (J 5,17-30). O ileż bardziej my - przybrane dzieci Boże - bez Ojca i Jego mocy nic nie jesteśmy w stanie uczynić. Trzeba nam nieustannie odkrywać dar dziecięctwa Bożego i jego niezwykły wpływ na nasze życie.

16 marca 2021 r. - Wtorek IV Tygodnia Wielkiego Postu
Chory człowiek od trzydziestu ośmiu lat nie mógł się doprosić ludzi o pomoc. Ci woleli myśleć o sobie i o swoim dobru niż pomóc potrzebującemu. Dopiero Jezus przyszedł do niego i sam zaproponował: "Czy chcesz wyzdrowieć?" (J 5,1-16). I nie przejmował się w ogóle tym, że tego dnia był szabat, co mogło spowodować falę wściekłości Jego przeciwników. Warto i trzeba być jak Jezus - wychodzić z inicjatywą, czynić dobro bez proszenia i bez oglądania się na ludzkie opinie.

15 marca 2021 r. - Poniedziałek IV Tygodnia Wielkiego Postu
Miłosierdzie Jezusa jest godne naśladowania. Po odrzuceniu przez mieszkańców Nazaretu i innych Galilejczyków, Jezus "sam stwierdził, że prorok nie doznaje czci we własnej ojczyźnie" (J 4,43-54). A jednak poszedł do nich znowu i spotkał ludzi głębokiej wiary, na przykład urzędnika królewskiego proszącego o uzdrowienie syna. Naprawdę warto dawać ludziom drugą, trzecią i kolejną szansę. Za którymś razem dobro zwycięży.

14 marca 2021 r. - IV Niedziela Wielkiego Postu
Czwarta Niedziela Wielkiego Postu jest w tradycji Kościoła nazywana niedzielą "Laetare", to znaczy "Cieszcie się". Co jest źródłem i gwarancją radości dla chrześcijanina? Odpowiada w Ewangelii sam Jezus: "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne" (J 3,14-21). To jedno z najważniejszych i najczęściej cytowanych zdań w Biblii.