© ks. Ireneusz Węgrzyn
 

 

31 marca 2021 r. - Wielka Środa
W dwóch kolejnych zdaniach zapisanych przez św. Mateusza padają dwa pytania. Judasz pyta arcykapłanów: "Co chcecie mi dać, a ja wam Go wydam?", a uczniowie pytają Jezusa: "Gdzie chcesz, żebyśmy Ci przygotowali spożywanie Paschy?" (Mt 26,14-25). W pytaniu Judasza akcent pada na słowo "ja"  - "mi dać", "ja wydam". W pytaniu uczniów najważniejsza jest wola Jezusa - "Gdzie chcesz". To naprawdę jedna z najważniejszych kwestii w naszej wierze, czyja wola się ma spełnić - moja czy Jezusa.

30 marca 2021 r. - Wielki Wtorek
Apostołowie, wśród nich Szymon Piotr i Judasz, mieli świadomość wybrania spomiędzy tłumów. Mieli przywilej zasiadania z Jezusem do stołu, słuchali Jego nauk, z bliska widzieli Jego prywatność. Ale nawet to nie uchroniło ich od zdrady (J 13,21-33.36-38). To dla nas przestroga, że nawet stojąc codziennie przy ołtarzu, modląc się, czytając i komentując Słowo Boże, karmiąc się Eucharystią, nie jesteśmy wolni od możliwości wyparcia się Jezusa. Na szczęście Jezus do samego końca w nas wierzy, walczy o nas i jest gotów za nas oddać życie.

29 marca 2021 r. - Wielki Poniedziałek
Namaszczenie drogocennym olejkiem w czasach Jezusa miało wymiar symboliczny. Oznaczało wyznanie wobec osoby namaszczanej, że jest kimś wyjątkowym i ważnym. Ale w symbolice namaszczenia jest jeszcze coś więcej - olejek ofiarowany komuś był rozprowadzany po skórze i wchłaniał się w nią, wnikał w człowieka namaszczanego. Maria, Marta i Łazarz ofiarowali siebie Jezusowi tak mocno i tak blisko, jak olejek wchłonięty przez Jego skórę (J 12,1-11). Warto, byśmy i my namaścili Jezusa swoją modlitwą, medytacją, dobrymi czynami, i w ten sposób zapewnili Go o swojej bliskości.

28 marca 2021 r. - Niedziela Palmowa
Ci sami ludzie, którzy w Niedzielę Palmową wołali na cześć Jezusa: "Błogosławiony Ten, który przychodzi w imię Pańskie" (Mk 11,1-10), pięć dni później, w Wielki Piątek, domagali się Jego ukrzyżowania. Gdyby to dziś Jezus wjeżdżał do Łodzi, Warszawy, czy jakiegokolwiek innego miasta, z pewnością podniosłyby się głosy, że korzysta z cudzej własności, że jest za ciężki i męczy biednego osiołka. Warto stanowczo walczyć z postawą hejtowania, bo i za ten grzech Jezus umarł na krzyżu. Nie wolno nam Jego śmierci zmarnować.