© ks. Ireneusz Węgrzyn
 

 

16 stycznia 2021 r. - Sobota I Tygodnia Zwykłego
Gdy Jezus mówi: "Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem, aby powołać sprawiedliwych, ale grzeszników" (Mk 2,13-17), Jego słowa nie są oczywiście zachętą do grzechu jako sposobu uzyskania Bożej łaski. Jezus pragnie, byśmy byli bezgrzeszni, święci. Ale wiedząc, jakie to trudne dla nas, zapewnia nam swoją obecność jako wsparcie i mobilizację do codziennej walki ze złem. Daje też nadzieję, że z Nim wszystko jest możliwe.

15 stycznia 2021 r. - Piątek I Tygodnia Zwykłego
W różnych tłumaczeniach Biblii na język polski możemy spotkać dwa słowa, którymi Jezus zwrócił się do sparaliżowanego człowieka: "Dziecko" i "Synu" - "odpuszczone są twoje grzechy" (Mk 2,1-12). Nie wiemy, ile lat liczył ten chory człowiek, czy był starszy czy młodszy od Jezusa, ale dla Niego był dzieckiem i synem. Jedno i drugie słowo jest dowodem, że motywacją Bożego Miłosierdzia jest miłość. I to miłość tak wielka, jak tylko rodzice potrafią kochać swoje dziecko.

14 stycznia 2021 r. - Czwartek I Tygodnia Zwykłego
Gdy Jezus cudownie uzdrowił trędowatego, nakazał mu milczenie i dochowanie tajemnicy. On jednak "zaczął wiele opowiadać i rozgłaszać to, co zaszło" (Mk 1,40-45). Logicznym byłoby więc cofnięcie cudu przez Jezusa, skoro człowiek nie spełnił postawionych mu warunków. Na szczęście Jezus nie uzależnia swej dobroci od ludzkiego zachowania i kocha nas nawet wtedy, gdy my Go zawodzimy.

13 stycznia 2021 r. - Środa I Tygodnia Zwykłego
Zło odbiera nam siłę ducha, uniemożliwia wewnętrzną aktywność, podobnie jak gorączka, która położyła teściową Szymona. Na szczęście jest Jezus, który do człowieka podchodzi, podnosi, ująwszy za rękę i uzdrawia (Mk 1,29-39). Jak dobrze, że Go mamy. I że potrafi nas znaleźć nawet wtedy, gdy nie mamy sił Go szukać.

12 stycznia 2021 r. - Wtorek I Tygodnia Zwykłego
Choć liturgiczny czas Bożego Narodzenia już dobiegł końca, w większości kościołów mamy jeszcze choinki i dekoracje Żłóbka. W uszach ciągle brzmią nam kolędy, a wśród nich te, które odwołują się do motywu ciszy ("Cicha noc", "Wśród nocnej ciszy", "Lulajże Jezuniu"). Gdy Jezus wyrzucał złego ducha z człowieka opętanego, "duch nieczysty zaczął nim miotać i z głośnym krzykiem wyszedł z niego" (Mk 1,21-28). Jezus przyszedł na ziemię, by uciszyć to wszystko, co jest zbyt głośne w nas.

11 stycznia 2021 r. - Poniedziałek I Tygodnia Zwykłego
Co znaczą słowa Jezusa, który mówi, że "czas się wypełnił" (Mk 1,14-20)? Skoro już nadeszła pełnia czasu, to znaczy, że niczego nie można odkładać na później. Kiedy mam się nawrócić? - TERAZ. Kiedy mam głosić Ewangelię? - TERAZ. Kiedy mam pójść za Jezusem jak Szymon, Andrzej, Jakub, Jan? - TERAZ. Kiedy mam się modlić? - TERAZ. Kiedy czytać Pismo Święte? - TERAZ.

10 stycznia 2021 r. - Niedziela Chrztu Pańskiego
Jezus jako Syn Boży był bezgrzeszny i doskonały, więc wszystko, cokolwiek czynił, musiało się podobać Ojcu. Z nami już nie jest tak pięknie. Choć jesteśmy dziećmi Bożymi, mamy swoje przywary, ulegamy pokusom, popełniamy grzechy. Warto jednak podejmować wysiłek i bardzo mocno pracować nad tym, by i do nas mogły się odnieść słowa Ojca wypowiedziane nad Jezusem: "Ty jesteś moim Synem umiłowanym, w Tobie mam upodobanie" (Mk 1,7-11).