© ks. Ireneusz Węgrzyn
 

 

26 czerwca 2021 r. - Sobota XII Tygodnia Zwykłego
Jezus nie czynił cudów "na odległość", każde dobro okazane przez Niego człowiekowi dokonywało się w bliskości potrzebującego lub przynajmniej w obecności pośrednika proszącego o cud. Tak działo się na przykład z uzdrowieniem sługi setnika i teściowej Piotra (Mt 8,5-17). Wniosek dla nas jest bardzo prosty. Jeśli chcemy coś od Jezusa otrzymać dla siebie lub dla kogoś, musimy przyjść do Niego, podejść możliwie jak najbliżej, by zniknął dystans między Nim a nami. Tak dzieje się na przykład podczas Komunii Świętej.

25 czerwca 2021 r. - Piątek XII Tygodnia Zwykłego
Gdy Jezus cudownie uzdrowił trędowatego, nakazał mu milczenie i skierował do świątyni, by złożył ofiarę dziękczynną (Mt 8,1-4). Dlaczego? Często niestety tak się dzieje, że doświadczywszy łaski Bożej, bywamy tak zaaferowani sobą, iż spieszymy do ludzi, by im się pokazać i podzielić z nimi swoją radością. To normalne. Jednak bardzo ważne  jest, byśmy ku Bogu umieli skierować pierwsze swoje myśli i uczucia.

24 czerwca 2021 r. - Czwartek - Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela
W krótkim tekście opisującym narodziny Jana (Łk 1,57-66.80) możemy znaleźć wiele ludzkich postaw wobec daru mowy. Najpierw sąsiedzi i krewni Elżbiety współuczestniczą w jej radości. Potem czytamy o sporze co do imienia dla narodzonego dziecka. Widzimy Zachariasza, wpierw milczącego i zasłuchanego w wolę Bożą, później błogosławiącego Boga. Wreszcie słyszymy mieszkańców Judei rozpowiadających między sobą o wszystkim, co się zdarzyło.
Warto pomyśleć o naszym korzystaniu z daru mowy. Tym samym językiem rozmawiamy, plotkujemy, pocieszamy, spieramy się i modlimy. Obyśmy ani jednego słowa nie zmarnowali.

23 czerwca 2021 r. - Środa XII Tygodnia Zwykłego
Jak odróżnić prawdziwego proroka od fałszywego? Jak rozpoznać wilka w owczej skórze? Jezus daje tylko jedną radę: "Poznacie ich po ich owocach" (Mt 7,15-20). Warto przebywać z takimi ludźmi, których obecność skłania nas do wydawania dobrych owoców. Którzy sprawiają, że mówimy prawdę, zabiegamy o dobro, mamy niegasnącą nadzieję, jesteśmy wierni zasadom, kochamy, pomagamy potrzebującym. Jednym słowem - mają na nas ZBAWIENNY wpływ. I warto, byśmy my tacy właśnie byli dla swego otoczenia.

22 czerwca 2021 r. - Wtorek XII Tygodnia Zwykłego
Jezus bardzo dosadnie uczył: "Nie dawajcie psom tego, co święte, i nie rzucajcie swych pereł przed świnie" (Mt 7,6.12-14). Bardzo szybko może pojawić się w nas pokusa oceniania, kto z naszego otoczenia jest psem, a kto świnią. Trzeba jednak koniecznie pamiętać, że chwilę wcześniej Jezus przestrzegał: "Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni" (Mt 7,1). Może w takim razie zdecydowanie ważniejsze od potępiania ludzi jest to, by samemu nie stać się świnią i nie zejść na psy?

21 czerwca 2021 r. - Poniedziałek XII Tygodnia Zwykłego
Dość często zdarza się sytuacja, że ktoś przychodzi zamówić mszę świętą błagalną o nawrócenie dla jakiejś osoby spośród swoich bliskich. To dobrze, trzeba się o to modlić. Ale jest jedno "ale". Modląc się o przemianę czyjegoś serca, zawsze trzeba zacząć modlitwę od prośby o swoje własne nawrócenie. Żeby nie usłyszeć od Jezusa: "Obłudniku, usuń najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka twego brata" (Mt 7,1-5).

20 czerwca 2021 r. - XII Niedziela Zwykła
Niebezpieczna sytuacja podczas przeprawy przez Jezioro Galilejskie (Mk 4,35-41) pokazuje, że można mieć Jezusa tuż obok siebie, ale Jego obecności nie zauważać i z niej nie korzystać. Ile razy tak się dzieje, że słuchamy Słowa Bożego, a nie pozwalamy, by Bóg do nas mówił. Ile razy tak się dzieje, że przyjmujemy Komunię Świętą, ale nie karmimy się Jezusem. Ile razy jesteśmy otoczeni tłumem ludzi, a czujemy się samotni i opuszczeni. Nie może nam zabraknąć wiary w życiodajną obecność Jezusa w Słowie, Chlebie i wspólnocie.